സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

 • Nationality

  പൗരത്വം

  ഇന്ത്യൻ നിവാസികൾക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്.

 • Age criteria

  പ്രായ മാനദണ്ഡം

  സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം.

 • Documents required

  ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

  വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രൂഫ്, ഏറ്റവും പുതിയ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • Minimum security value

  കുറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം

  വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾ ശമ്പളക്കാര്‍, സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ഉള്ളവര്‍ ആയിരിക്കണം, കുറഞ്ഞത് രൂ. 4 ലക്ഷത്തിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യവും വേണം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സ് ഉള്ളവരും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നേടാൻ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം കുറഞ്ഞത് രൂ. 4 ലക്ഷം ആയിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ സമർപ്പിച്ച് ഓൺലൈനായി തൽക്ഷണം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 700 കോടി വരെ (ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് രൂ. 50 ലക്ഷം വരെ ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും, അതേസമയം രൂ. 700 കോടി ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഓഫ്‌ലൈനിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുകയാണ്, യോഗ്യതയ്ക്കും രൂ. 350 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള ബിഎഫ്എൽ ബോർഡ് അപ്രൂവലിനും വിധേയമായി) പ്രതിവർഷം 15% വരെയുള്ള പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾക്ക് മേൽ ലഭ്യമാക്കാം സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യവും തിരഞ്ഞെടുത്ത ലോൺ കാലാവധിയും അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് മൂല്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • പാൻ കാർഡിന്‍റെ കോപ്പി
 • നൽകിയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് പ്രൂഫുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്: സാധുതയുള്ള പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, എൻആർഇജിഎ ജോബ് കാർഡ്, നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ലെറ്റർ, ആധാർ നമ്പർ കൈവശമുള്ളതിന്‍റെ തെളിവ് (അതായത് ആധാർ ലെറ്റർ/ആധാർ കാർഡ്)
 • സെക്യൂരിറ്റികള്‍ക്കുള്ള രേഖകളുടെ പ്രൂഫ്
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • ബാങ്ക് പ്രൂഫ്
സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ പൗരനും കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സും ഉള്ളതായിരിക്കണം അവര്‍ ശമ്പളക്കാര്‍ അഥവാ സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സുള്ള സ്വയം തൊഴിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ ആയിരിക്കണം, സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം കുറഞ്ഞത് രൂ. 4 ലക്ഷം ആയിരിക്കണം.

സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ ലോണ്‍ തുകകള്‍ എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് രൂ. 2 ലക്ഷവും പരമാവധി രൂ. 700 കോടിയും ലോൺ തുകയായി ലഭിക്കും (ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് രൂ. 50 ലക്ഷം വരെ ഓണ്‍ലൈനായി നേടാനാവും, അതേസമയം രൂ. 700 കോടിയാണ് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഓഫ്‍ലൈനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരമാവധി ലോണ്‍ തുക, രൂ. 350 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള തുക യോഗ്യതയ്ക്കും ബിഎഫ്എൽ ബോര്‍ഡ് അപ്രൂവലിനും വിധേയമാണ്).

സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ സെക്യൂരിറ്റികളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം സന്ദർശിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തൽക്ഷണം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് Las.support@bajajfinserv.in ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം, 24 പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ടീം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക