ഷെയറുകൾക്ക് മേലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും രേഖകളും

 • Nationality

  പൗരത്വം

  ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നിവാസികൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്.

 • Age criteria

  പ്രായ മാനദണ്ഡം

  ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നേടാൻ കുറഞ്ഞത് 21 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 • Documents required

  ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

  വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രൂഫ്, ഏറ്റവും പുതിയ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • Minimum security value

  കുറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം

  വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കൾ ശമ്പളക്കാര്‍, സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ഉള്ളവര്‍ ആയിരിക്കണം, കുറഞ്ഞത് രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യവും വേണം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 21 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്ത്യയിലെ നിവാസിയും ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നേടാൻ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം കുറഞ്ഞത് രൂ. 10 ലക്ഷം ആയിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ സമർപ്പിച്ച് ഓൺലൈനായി തൽക്ഷണം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകള്‍ക്ക് പ്രതിവർഷം 9.50% മുതൽ 12% വരെ പലിശ നിരക്കിൽ രൂ. 10 കോടി വരെ എടുക്കാം. സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യവും തിരഞ്ഞെടുത്ത ലോൺ കാലാവധിയും അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് മൂല്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിനാൻസിൽ ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് ആയി പാന്‍ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ആധാർ കാർഡ്
 • അഡ്രസ് പ്രൂഫിനായുള്ള ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി
 • സെക്യൂരിറ്റികള്‍ക്കുള്ള രേഖകളുടെ പ്രൂഫ്
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡില്‍ ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ പൗരനും കുറഞ്ഞത് 21 വയസ്സും ആയിരിക്കണം. അവര്‍ ശമ്പളക്കാര്‍ അഥവാ സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സുള്ള സ്വയം തൊഴിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ ആയിരിക്കണം, സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം കുറഞ്ഞത് രൂ. 10 ലക്ഷം ആയിരിക്കണം.

ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിനുള്ള കുറഞ്ഞതും പരമാവധിയുമായ ലോണ്‍ തുക എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി മൂല്യം അനുസരിച്ച്, കുറഞ്ഞ ലോണ്‍ തുക രൂ. 15 ലക്ഷവും പരമാവധി ലോണ്‍ തുക രൂ. 10 കോടിയും ലഭിക്കും.

ഷെയറുകൾക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഷെയറുകളിലെ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതം. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം സന്ദർശിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തൽക്ഷണം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 'sol' ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 9773633633 -ലേക്ക് എസ്എംഎസ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 9211175555 ൽ മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക