ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ്: അവലോകനം

റെന്‍റൽ റെസീപ്റ്റുകളുടെ മേൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ലോൺ ആണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ്, ലീസ് ക്രോണ്ടാക്റ്റ് ഈടാക്കി ടെനന്‍റുകളാണ് ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. റെന്‍റലുകളുടെ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടഡ് മാർക്കറ്റ് വിലയെയും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലീസിന് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ അഡ്വാൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വാടക ഉറപ്പു നൽകുന്നു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് LRD തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ‌ട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ‌, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ‌ നിന്നും നിശ്ചിത വാടക നേടാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള ലോൺ മുഖേന ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്, റെന്‍റലിന്‍റെ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ട്ഡ് മൂല്യം, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് അറയൂ -

 • ലോൺ തുക

  LRD എന്ന ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് 10 കോടി മുതൽ രൂ.50 കോടി വരെയുള്ള പണം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

 • Pre-approved offers

  അപ്രൂവ് ചെയ്ത ലോൺ കാലയളവ്

  പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ലീസ ്കാലയളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അത്തരം അഡ്വാൻസുകൾ പരമാവധി 11 വർഷത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

 • Flexi Loan facility

  ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം

  ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് വ്യക്തികൾക്ക് ഫ്ലെക്‌സി ലോൺ സൌകര്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അതിന് കീഴിൽ അനുവദിച്ച മൊത്തം ലോൺ തുകയിൽ ഉപയോഗിച്ച തുകയിൽ മാത്രം പലിശ അടച്ചാൽ മതി.

 • ഫോർക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായ-പ്രീപേമെന്‍റ് സൌകര്യം

  ഭാഗിക-പ്രീപേമെന്‍റ്, ഫോർക്ലോഷർ സർവ്വീസുകളിൽ മിതമായ ചാർജുകൾ അഡ്വാൻസ് കൂടുതൽ സൌകര്യപ്രദമാക്കുന്നു.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ് & ചാർജുകൾ

താഴെപ്പറയുന്നത് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്, നിരക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് -

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ്
ബെഞ്ച്‍മാർക്ക് നിരക്ക് (BR) നിലവിലുള്ള BR ലോൺ ടൈപ്പ് BR + സ്‍പ്രെഡ് യഥാർത്ഥ ROI (പ്രതിവർഷം)
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റഫറൻസ് നിരക്ക് 13.70% df FRR -2.70% മുതൽ FRR +1.30% വരെ  11.00%* മുതൽ 15.00% വരെ*
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റഫറൻസ് നിരക്ക് 13.70% LRD FRR -6.45% മുതൽ FRR -0.70% വരെ  7.25%* മുതൽ 13.00% വരെ*

ഫീസുകളുടെയും ചാർജുകളുടെയും സമ്പൂര്‍ണ പട്ടികയ്ക്ക്, ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം LRD ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക –

 • loan against property eligibility

  ID പ്രൂഫ്

 • ഐടി റിട്ടേൺസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും

 • Loan against Property Eligibility & documents

  കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ്

 • Loan against Property Eligibility & documents

  ലീസ് എഗ്രിമെന്‍റ് പേപ്പർ

 • അപേക്ഷാ ഫോറം

 • ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

LRD -യും പലിശ നിരക്കുകളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികൾ വഴി ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോണുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി –

ക്ര.നം. വിഭാഗങ്ങൾ യോഗ്യതാ സവിശേഷത
1. വയസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 25 വർഷം
2. പൌരത്വം ഇന്ത്യൻ
3. പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം പ്രോപ്പർട്ടി വഴി ലഭിച്ച മിനിമം വരുമാനം രൂ.10 കോടി

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : EMI കണക്കാക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ EMI അഡ്വാൻസ് ആയി കണക്കാക്കാം, അങ്ങനെ ലോൺ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി തയ്യാറാകാം. പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലും ലോൺ തുകയിലും ബാധകമായ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് കണക്കാക്കുക.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം?

LRD ലോൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം, എങ്ങനെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ –

സ്റ്റെപ്പ് 1

നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ.

സ്റ്റെപ്പ് 2

അനുയോജ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കൂ.

സ്റ്റെപ്പ് 3

ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4

മതിയായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക.

LRD നേടൂ അതിലൂടെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കൂ. ആകർഷകമായ വരുമാനം നേടുന്നതിന് മറ്റ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ലഭിച്ച ഫണ്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയും.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് : FAQ കൾ

എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ്?

പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലീസ് ക്രോണ്ട്രാക്ടിൽ നിന്നുള്ള റെന്‍റൽ റെസീപ്റ്റുകളുടെ മേൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ലോൺ ആണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് അഥവാ LRD ലോൺ. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെയും വാടകയുടെ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ട് ചെയ്ത മൂല്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്.

ഈ അഡ്വാൻസിന്റെ കാലാവധി മുഴുവൻ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമായി ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്‍റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോറോവർ-ഫ്രണ്ട്‌ലി ഫീച്ചറുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് –

 • ആകർഷകമായ ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുകൾ.
 • രൂ.10 കോടി മുതൽ രൂ.50 കോടി വരെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ തുക.
 • ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം.

LRD ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതയായ ഈ ആഴത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ, നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സരഹിതമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടപടിക്രമവും ആസ്വദിക്കാം. മികച്ച ലെൻഡർമാരെ സമീപിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് LRD എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം, ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യൂ.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് യോഗ്യത എന്താണ്?

ലഭിച്ച വാടകയ്‌ക്കും പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യനിർണ്ണയവും ഈടാക്കി വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലോണിനായി നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം താഴെപ്പറയുന്നു –

 • നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 25 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിവാസി ആയിരിക്കണം.
 • രൂ. 10 കോടിയുടെ മിനിമം ലോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റെന്‍റൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം.

എന്താണ് ലീസ് എന്നതിന്റെ നിയമസാധുത രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അതേ ആശയത്തിലൂടെയാണ് ഈ സൗകര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ LRD വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രോപ്പർട്ടിയെ LRD അർത്ഥമനുസരിച്ച് ലീസിന് നൽകിയതായി കണക്കാക്കാൻ ലെൻഡറെ അനുവദിക്കുന്നു.

എന്താണ് LRD അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് റെന്റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ധാരണയോടെ ഈ ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.

മിതമായ ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ലോൺ സ്വന്തമാക്കൂ.
എന്താണ് LRD ലോൺ എന്നുള്ള ഈ അറിവിനോടൊപ്പം, തടസ്സരഹിതമായി അതിനായി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി തുടരുക.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ചാർജുകൾ എത്രയാണ്?

വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൂടെ പണം കണ്ടെത്താനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷൻ ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ലോണിൽ ബാധകമായ ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ ്ചാർജുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

 • ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് – 10.25% മുതൽ 13% വരെ BFL–I–FRR (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫൈനാൻസ് സന്ദർഭത്തിൽ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റഫറൻസ് നിരക്ക്)
 • പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് – ലോൺ തുകയിൽ 2% വരെ.
 • പീനൽ പലിശ – 2%/month + ബാധകമായ നികുതികൾ.
 • ബൌൺസ് ചാർജ് - ഓരോ തവണയും രൂ. 3,600.
 • ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ വ്യക്തികൾക്കായുള്ള ഭാഗിക-പ്രീപേമെന്‍റ്, ഫോർക്ലോഷർ ചാർജുകൾ - ഇല്ല.
 • മറ്റ് വായ്പ‌ എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഭാഗിക-പ്രീപേമെന്‍റ്/ഫോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ - 2%a,4%+ യഥാക്രമം ബാധകമായ നികുതികൾ.

ഈ വിവരത്തിനോടൊപ്പം എന്താണ് ലീസ് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ LRD എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായി അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ.

LRD എന്നാൽ എന്താണ്, റെന്‍റുകളുടെ ലഭിച്ച ഡിസ്‌ക്കൌണ്ട് ചെയ്ത മൂല്യം 90% ആയിരിക്കണം, കൊമേഴ്‌സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം 55% വരെ ആയിരിക്കണം. എന്താണ് LRD ലോൺ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, അപ്ലൈ ചെയ്ത് പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

പ്രമുഖ ലെൻഡർമാരിൽ നിന്നുള്ള ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിലും സൌകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് ഘടനയിലും ആണുള്ളത്. കൂടാതെ, ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുകളിലെ സുതാര്യതയിലൂടെ വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയി EMI കണക്കാക്കാം. ഇത് അവരുടെ ഫൈനാൻസ് സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അറിവ് വായ്പക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ, ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശനിരക്ക് അറിയുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ്.

ഒരു ലെൻഡറെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് LRD എന്താണെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുകളും മറ്റ് അധിക നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. –

 • പലിശ നിരക്ക്: BFL- I-FRR*– മാർജിൻ = 10.25% to 13% (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫൈനാൻസ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റഫറൻസ് നിരക്ക്)
 • ലോൺ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ചാർജ്: ഇല്ല
 • പലിശ, പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ചാർജ്: ഇല്ല
 • പ്രോസസിംഗ് ഫീസ്: ക്രെഡിറ്റ് തുകയുടെ 25 വരെ.
 • ലോണ്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ചാർജുകൾ: ഇല്ല
 • ബൌൺസ് ചാർജ്: ഓരോ ബൌൺസിനും രൂ. 3600.

എന്താണ് LRD, അതിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലീസിന് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ലോണിനായി മികച്ച കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് LRD ലോൺ, തടസ്സരഹിതമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസിലൂടെ അതിനായി അപ്ലൈ ചെയ്യൂ.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗിന് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇപ്പറയുന്നവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു -

 1. ID പ്രൂഫ് (ആധാർ കാർഡ്/ PAN കാർഡ്/വോട്ടർ ID/NREGA ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ജോബ് കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്.)
 2. ഐടി റിട്ടേൺസ്, P/L അക്കൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ്, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്.
 3. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ്.
 4. ലീസ് ഡീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ലീവ് എഗ്രിമെന്‍റ്.
 5. ഒപ്പിന്‍റെ പ്രൂഫ്‌.
 6. LRD മീനിംഗ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗിനായി പാർട്ട്ണറുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്.
 7. അപേക്ഷാ ഫോറം.
 8. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 9. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉടമ്പടി.
 10. AOA/MOA.

എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ലോൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, അതിന്‍റെ ഓഫർ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിക്കുക.

ഈ അഡ്വാൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലാഭകരമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഒരു ലെൻഡറെ സമീപിച്ച് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം –

 • എന്താണ് ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ്.
 • യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം.
 • ഈ ലോണിന് കീഴിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന തുക.
 • ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കുകൾ.

എന്താണ് LRD ലോൺ എന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ലെൻഡർമാരെ താരതമ്യം ചെയ്തതിനും ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷകമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്താണ് LRD എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, തടസ്സ രഹിതമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ.