പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആർക്കാണ് സഹ അപേക്ഷകനാകാവുന്നത്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ മോർഗേജ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനവും മോർഗേജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂല്യവും ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയുന്ന അന്തിമ അനുമതി നിർണ്ണയിക്കുന്നു, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂല്യം കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനുമതി ലഭിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ അപ്രൂവല്‍ സാധ്യതകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു സഹ അപേക്ഷകനുമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആർക്കാണ് യോഗ്യത?

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് സഹ അപേക്ഷകരായി യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

  • അപേക്ഷകന്‍റെ ജീവിതപങ്കാളി: ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും ഈ ലോണിന് സഹ അപേക്ഷിക്കാം.
  • സഹോദരർ: ഇവിടെ, പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവുമായ അപേക്ഷകരും സഹോദരന്മാരായിരിക്കണം.
  • മാതാപിതാക്കൾ: വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ഈ സെക്യുവേർഡ് ലോണിന് രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹ അപേക്ഷകരാകാം.
  • മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ അവിവാഹിതരായ മകൾക്കും: പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ അവിവാഹിതരായ പെൺമക്കളുമായി സഹ അപേക്ഷിക്കാം.

പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ

മിക്ക സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും വിവാഹിതരായ പെൺമക്കളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സഹ അപേക്ഷകരാകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ മോർഗേജ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒന്നിലധികം ഉടമകളുണ്ടെങ്കിൽ, സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഉടമകൾക്കും അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

മറ്റ് പ്രത്യേക കേസുകൾ ഇതുപോലുള്ള സഹ അപേക്ഷയും നിർബന്ധമാക്കുന്നു:

  • ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്കാളികൾ.
  • ഒരേ കമ്പനിയുടെ 76% ഷെയറുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യക്തികൾ.
  • കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്തം കൊലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പങ്കാളികളും ഡയറക്ടർമാരും.
  • കര്‍ത്ത, ഒരു സംയുക്ത കുടുംബത്തിന്‍റെ വരുമാനം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കില്‍.

നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുന്ന ലോണ്‍ തുക പരമാവധിയാക്കുന്നതിന് ഒരു സഹ അപേക്ഷകനുമായി അപേക്ഷിക്കുക. ഫണ്ടുകള്‍ വേഗത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയും തടസ്സരഹിതമായ അപ്രൂവലിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക