ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി തൽക്ഷണം കണക്കാക്കുക.

ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ

ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ ഓൺലൈൻ ടൂളാണ്, അത് ചരക്കുകളെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈമാസികത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ജിഎസ്‌ടി നൽകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് വാങ്ങുന്ന, വിൽക്കുന്ന, നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ മികച്ചതാണ്. ലളിതമായ ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ തുകയെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ മൊത്തമോ അറ്റാദായമോ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളുടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഡൗൺ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സിജിഎസ്‌ടി, എസ്ജിഎസ്‌ടി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നിരക്ക് വിഭജിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഐജിഎസ്‌ടി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ അളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ വില കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളുടെയും കുടിശ്ശികയുള്ള നികുതി തുകയുടെയും ബ്രേക്ക്ഡൗൺ നൽകുന്നു. ഇത് സിജിഎസ്‌ടി, എസ്‌ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളുടെ കൃത്യമായ വിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ ഐജിഎസ്‌ടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ സുഗമമാക്കുന്നു.

ജിഎസ്‌ടിക്ക് കീഴിലുള്ള നികുതി ഘടകങ്ങൾ

ജിഎസ്‌ടിക്ക് 4 ഘടകങ്ങളുണ്ട്:

 • സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവ്വീസസ് ടാക്സ് (സിജിഎസ്‌ടി):
  ജിഎസ്‌ടിക്ക് കീഴിൽ, ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഒരു പരോക്ഷ നികുതിയായ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവ്വീസസ് ടാക്സ് (സിജിഎസ്‌ടി)- ന് വിധേയമാണ്
 • സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആന്‍റ് സർവ്വീസസ് ടാക്സ് (എസ്‌ജിഎസ്‌ടി):
  ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഈ നികുതിക്ക് വിധേയമാണ്. ഇത് ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഓരോ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഉത്തരവാദിയാണ്
 • യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗുഡ്സ് ആന്‍റ് സർവ്വീസസ് ടാക്സ് (യുടിജിഎസ്‌ടി):
  ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ് വിതരണങ്ങളിൽ ഈടാക്കുന്ന പരോക്ഷ നികുതിയാണിത്
 • ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആന്‍റ് സർവ്വീസസ് ടാക്സ് (ഐജിഎസ്‌ടി):
  ഇത് ജിഎസ്‌ടി-ക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക നികുതിയാണ്
  ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും അതുപോലെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഇന്‍റർസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പനയും ഈ നികുതിക്ക് വിധേയമാണ്, ഐജിഎസ്‌ടി നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐജിഎസ്‌ടി നിയന്ത്രിക്കുകയും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് പിരിച്ച് നികുതി വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകുന്നു

നിരാകരണം

കാൽക്കുലേറ്റർ(കൾ) ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫലങ്ങൾ സൂചകമാണ്. ലോണിൽ ബാധകമാകുന്ന പലിശ നിരക്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള നിരക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ("ബിഎഫ്എൽ") സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ബിഎഫ്‌എല്ലിന്‍റെ നിയമബാദ്ധ്യത, ഉറപ്പ്, വാറന്‍റി, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധത, ഫൈനാൻഷ്യൽ, പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം നൽകാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക്/കസ്റ്റമറിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ(കൾ). ഉപയോക്താവ്/കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച വിവിധ സാധ്യതാ ഫലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഉപയോക്താക്കളെ/കസ്റ്റമറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ(കൾ). കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന്‍റെ/കസ്റ്റമറിന്‍റെ റിസ്ക്കിലാണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയല്ല.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

GST എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) എന്നത് ഒരു പരോക്ഷ നികുതിയാണ്, ഉപഭോക്തൃ വസ്‌തുക്കളോ സേവനങ്ങളോ നിർമ്മിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മൂല്യം എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നികുതിയാണിത്, കൂടാതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഘട്ടമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്‍റ് ഈ നിയമം 29 മാർച്ച് 2017 ന് കൈമാറി, 1 ജൂലൈ 2017 ന് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, സർവീസ് ടാക്‌സ്, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, വാറ്റ്, ഒക്‌ട്രോയ്, സർചാർജുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരോക്ഷ നികുതികൾക്കും പകരമായി ജിഎസ്ടി ബിസിനസുകൾക്ക് നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കി.

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജിഎസ്‌ടി കണക്കാക്കുന്നത്?

ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ജിഎസ്‌ടി നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂളാണ് ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ.
ഈ 2 ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്‍റെയോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെയോ മൊത്തം വിലയും 5%, 12%, 18%, അല്ലെങ്കിൽ 28% പോലുള്ള ജിഎസ്‌ടി ബാൻഡുകളും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
 • ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അവസാന അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വില കാണാൻ "കണക്കാക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നികുതി ബാധകമാണ്.
GST കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഓൺലൈൻ ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് ശതമാനമായി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വില കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് സമയം ലാഭിക്കുകയും ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ വില കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു GST കാല്‍കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് GST എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

താഴെപ്പറയുന്നവ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ജിഎസ്‌ടി കാൽക്കുലേറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം:

 • 5%, 12%, 18%, 28% പോലുള്ള സേവനത്തിന്‍റെയോ ചരക്കുകളുടെയോ ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളുടെയോ മൊത്തം വില എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അന്തിമ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വില കാണാൻ "കണക്കാക്കുക" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

GST കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള സൂത്രവാക്യം:

ബിസിനസ്സുകൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ, ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ എന്നിവർക്ക് ജിഎസ്ടി കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു:

ലളിതമായ ജിഎസ്‌ടി കണക്കുകൂട്ടൽ

 • GST ചേർക്കുക:
  GST തുക = (യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവ് x GST%)/100
  മൊത്തം വില = യഥാർത്ഥ ചെലവ് + ജിഎസ്‌ടി തുക
 • GST ഒഴിവാക്കുക:
  GST തുക = യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവ് - [യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവ് x {100/(100+GST%)}]
  മൊത്തം വില = യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവ് - GST തുക

 

നിരക്ക് (%)

ചരക്കുകളുടെ ശരിയായ വില

 

ജിഎസ്‌ടി

18%

വിറ്റ ചരക്കുകളുടെ വില

 

നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള GST കാല്‍ക്കുലേഷന്‍:

 

നിരക്ക് (%)

പ്രീ- GST

ഉല്‍പന്നത്തിന്റെ വില

 

10000

എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി

12%

1200

ലാഭം

10%

1000

മൊത്തം

 

12200

VAT

12.50%

1525

CGST

6%

ഇല്ല

SGST

6%

ഇല്ല

മൊത്തവ്യാപാരിക്കായുള്ള അവസാന ഇന്‍വോയിസ്

 

13725

രൂ.10,000 ചെലവിൽ, നിർമ്മാതാവ് രൂ.1405 ലാഭിക്കുന്നു, അത് 14% നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇത് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ സമ്പാദ്യം മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർക്കും ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കൈമാറുന്നു.

മൊത്തവില്‍പ്പനക്കാര്‍ക്കും റീട്ടെയ്‍ലര്‍മാര്‍ക്കമുള്ള GST കണക്കുകൂട്ടല്‍:

 

നിരക്ക് (%)

പ്രീ- GST

ഉല്‍പന്നത്തിന്റെ വില

 

13725

ലാഭം

10%

1373

മൊത്തം

 

15098

VAT

12.50%

1887

CGST

6%

ഇല്ല

SGST

6%

ഇല്ല

ഉപഭോക്താവിനുള്ള അവസാന ഇന്‍വോയിസ്

 

16985

ജിഎസ്ടി ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ വില കുറയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരും ചില്ലറ വ്യാപാരികളും ഒരേ തുക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾ സാധനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വില നൽകിയാൽ മതിയാകും.

റിവേഴ്സ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ജിഎസ്‌ടി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

ജിഎസ്‌ടി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല. സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാൾ ജിഎസ്ടി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജ്. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, നികുതി ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ രൂ. 10,000 വിലയുള്ള ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. 18% ൽ, അടയ്ക്കേണ്ട ജിഎസ്‌ടി രൂ. 1,800 ആയിരിക്കും. സിജിഎസ്ടി, എസ്ജിഎസ്ടി എന്നിവ ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോന്നിനും രൂ. 900 ചെലവ് വരും. റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നികുതി തുക രൂ. 1,800 ആണ് എന്നതാണ് ഏക വ്യത്യാസം, അത് സ്വീകർത്താവ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക