ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കും ചാർജുകളും

ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കും മറ്റ് ബാധകമായ നിരക്കുകളും അറിയുക.

പലിശ നിരക്കും ബാധകമായ നിരക്കുകളും

ഫീസ് തരങ്ങൾ

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 9.50% തുടങ്ങി പ്രതിവർഷം 28% വരെ.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 0.12% (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ), കുറഞ്ഞത് രൂ. 99 (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ), പരമാവധി രൂ. 600 (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി (ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം പ്രകാരം)

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതും ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്

ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

പിഴ പലിശ

ശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസിൽ പ്രതിവർഷം 3%

പിഴ പലിശ മാർജിൻ/നിരക്ക് പലിശ നിരക്ക് സ്ലാബിന് പുറമെയായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള കുടിശ്ശികകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഇത് ബാധകമാണ്/ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

ഇല്ല

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

ഓക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

ഫിസിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള നിരക്ക് – ഓരോ നോട്ടീസിനും രൂ. 40 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

റിക്കവറി നിരക്കുകൾ – രൂ. 500 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പരസ്യ ഫീസ് – രൂ. 200 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)


*ഫോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസത്തെ പലിശ അടയ്ക്കണം.

സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ നിരക്കുകളിലും അധിക സെസ് ബാധകമായിരിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഗോൾഡ് ലോണുകളിൽ ബാധകമായ പലിശ നിരക്കുകൾ മാറാവുന്നതാണ്, ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ മാറുന്നതുമാണ്.

നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയില്ലേ? ഈ പേജിന്‍റെ മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഒരു ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്

ഗോൾഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

  1.  ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം തുറക്കുന്നതിന് ഈ പേജിലെ 'അപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2. നിങ്ങളുടെ പാൻ-ൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
  3. നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  4. 'ഒടിപി നേടുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
  5. നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്യുക
  6. നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിന്‍റെ വിലാസം കാണിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിക്കും.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഗോൾഡ് ലോണിൽ പലിശ മാത്രമേ എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിയൂ?

അതെ, നിങ്ങൾക്ക് പലിശ മാത്രം അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ മുതൽ ലോൺ തുക സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഗോൾഡ് ലോണിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മൂന്ന് റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

  • പ്രതിമാസം, ദ്വി-മാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം മാത്രം പലിശ തുക അടയ്ക്കുക, കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ മുതൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുക.
  • ഗോൾഡ് ലോണിൽ താങ്ങാവുന്ന ഇഎംഐ ആയി പലിശയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകങ്ങളും തിരിച്ചടയ്ക്കുക.
  • ലോൺ കാലയളവിന്‍റെ ആരംഭത്തിൽ പലിശ അടയ്ക്കുകയും ലോൺ കാലയളവിലുടനീളം മുതൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

എന്നിരുന്നാലും, ലഭ്യമായ തിരിച്ചടവ് ഓപ്‌ഷനുകളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്, അതുവഴി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഗോൾഡ് ലോണിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകളോ പേ-ഔട്ടുകളോ മികച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്‍റെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ?

ഗോൾഡ് ലോണിന് കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ആവശ്യമില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ യോഗ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല.

ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ മാർക്കറ്റ് വില, ലഭ്യമായ സ്വർണ്ണം, തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷൻ തുടങ്ങി ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കും.

ഗോൾഡ് ലോണുകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് നാമമാത്രമായ ചാര്‍ജ്ജുകളില്‍ ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫീസും നിരക്കുകളും സുതാര്യവും മിനിമം ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുൻകൂറായി നൽകേണ്ടിവരും. ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9.50% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഞങ്ങൾ 0.12% പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫീസുകളും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക.

ഞാൻ പണയം വെയ്ക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുമോ?

എല്ലാ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കും ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഒന്നായിരിക്കും.

ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫീസും നിരക്കുകളും സുതാര്യവും കുറഞ്ഞതുമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നൽകേണ്ടത് വളരെ കുറവാണ്. രൂ. 5,000 മുതൽ രൂ. 2 കോടി വരെയുള്ള ഗോൾഡ് ലോണുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 9.50% മുതൽ 28%* വരെയാണ് പലിശ നിരക്ക്.

എന്‍റെ ഗോൾഡ് ലോൺ തുക ഭാഗികമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് സാധ്യമാണോ?

അതെ, അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോണിന്‍റെ മുഴുവൻ തുകയോ ഭാഗികമായോ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്-റിലീസ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം തിരികെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗോൾഡ് ലോണിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് മേൽ സുരക്ഷിതമായതിനാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഗോൾഡ് ലോണിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ സാധാരണയായി കുറവാണ്. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 9.50% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ കുറയ്ക്കാനാകും?

ബജാജ് ഫൈനാൻസിൽ, ലോൺ തുകകൾ ഉയർന്നതും പതിവായുള്ള റീപേമെന്‍റുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ ആസ്വദിക്കാം. അതിനാൽ, ലോൺ കുടിശ്ശികയാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് മുതൽ തുക ഒറ്റയടിക്ക് അടച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തിരികെ നേടാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പലിശ രഹിത ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭിക്കുമോ?

ഇല്ല, എന്നാൽ ഉയർന്ന ലോൺ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റീപേമെന്‍റ് ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നാമമാത്രമായ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭിക്കും. ഞങ്ങൾ ഫോർക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-റീപേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുന്നില്ല, അത് ചെലവുകൾ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുന്നു.

ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്?

രൂ. 1,20,000 ലോൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ മാസവും നിങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ പ്രതിവർഷം 10% പലിശ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ പേമെന്‍റുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും:

രൂ. 1,20,000 * 10% = രൂ. 12,000 വാർഷിക പലിശ
പ്രതിമാസ പലിശ പേ-ഔട്ട് = രൂ. 12,000/12 = രൂ. 1,000 പ്രതിമാസം

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ എങ്ങനെ നേടാം?

ലോൺ തുകയും നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളുടെ റീപേമെന്‍റ് ഫ്രീക്വൻസിയും അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ബജാജ് ഫൈനാൻസിൽ, ഉയർന്ന ലോൺ തുകയും പതിവായുള്ള റീപേമെന്‍റുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ജുവൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക