പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം?

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യറുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് പലിശ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സേവിംഗ്സ് ഓപ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് റിട്ടേണുകൾ ലഭിക്കുന്നതോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പലിശ നിരക്കുകൾ സാധാരണയായി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, കാരണം പണം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിക്ഷേപകൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പ്രീമെച്വർ പിൻവലിക്കലിനുള്ള പിഴ ചുമത്തപ്പെടാൻ ഉപഭോക്താവ് തയ്യാറാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ആർക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുക?

18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ താമസക്കാർക്കും ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും നിക്ഷേപിക്കാം. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‍ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ, എൻആർഐകൾ, നോൺ ഇൻഡിവിച്വൽ എന്നിവർ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ wecare@bajajfinserv.in ൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക.

ലഭ്യമായ പലിശ പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്തെല്ലാം?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പലിശ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, പലിശ പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധ വാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം എന്നിങ്ങനെയാണ് നൽകേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് പലിശ പേമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കീം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും.
 • സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് മുതലിനൊപ്പം പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്. മെച്യൂരിറ്റിയിലെ അവസാന പേഔട്ട് ബാധകമാകുന്നിടത്തെല്ലാം നികുതി കിഴിവിന് വിധേയമായിരിക്കും.
നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും അധിക നിരക്കുകൾ ബാധകമാകുമോ?

ഉവ്വ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (അതായത്, 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്) രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധിക പലിശ നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

എഫ്‌ഡി പുതുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ഇല്ല, ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കുമ്പോൾ ആനുകൂല്യമൊന്നുമില്ല.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എഫ്‌ഡി നിരക്കുകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ആ പുതിയ നിരക്കുകൾ എന്‍റെ നിലവിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റിന് ബാധകമാകുമോ?

ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിരക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ നിരക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു പുതിയ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്:

 • മിനിമം ഡിപ്പോസിറ്റ് സൈസ് രൂ. 15,000 ആണ്. പരമാവധി ഡിപ്പോസിറ്റ് പരിധി രൂ. 5 കോടിയാണ്
 • ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗുകൾ - ക്രിസിൽ എഎഎ/സ്റ്റേബിൾ, [ഐസിആർഎ]എഎഎ(സ്റ്റേബിൾ), അതായത് നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ പണം സമയാനുക്രമമായി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് അത്യാകർഷകവും സുനിശ്ചിതവും ആയ പലിശ നിരക്കുകൾ
 • 12 മുതൽ 60 മാസം വരെയുള്ള കാലാവധികള്‍ക്ക്, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വ്യത്യസ്ത പലിശ നിരക്കുകളാണ് ഉള്ളത്
 • ഇന്ത്യയിലെ 1,000+ ൽ അധികം സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് സാന്നിധ്യം
 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്കും ആക്സസ് - മൈ അക്കൗണ്ട് > എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ
 • ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ രീതികളിലൂടെയുള്ള പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി
 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്
ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡില്‍ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവന സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്നതിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സർവ്വീസ്-ഓറിയന്‍റഡ് സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു:

 • എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ടച്ച്പോയിന്‍റുകൾ
 • ലളിതവും സുതാര്യവും ആയ പോളിസികൾ
 • നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എപ്പോഴും ലഭ്യമായ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ
 • ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്, അപേക്ഷിക്കുന്നത് മുതല്‍ മെച്യൂരിറ്റി വരെ വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ SMS ഉം ഇമെയിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്
 • നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെയും സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി, കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - മൈ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ലളിതമായ ആക്സസിന്.
ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റഫറല്‍ നല്‍കേണ്ടതായി വരുമോ?

ഇല്ല, ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കുമ്പോൾ ആനുകൂല്യമൊന്നുമില്ല.

എനിക്ക് ഏതെല്ലാം മോഡുകളിലൂടെ എന്‍റെ പേമെന്‍റ് നടത്തുവാനാകും?

ഓഫ്‌ലൈൻ എഫ്‌ഡി അപേക്ഷകർക്ക് ആർടിജിഎസ്/എന്‍ഇഎഫ്‌ടി വഴി ചെക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.
ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി അപേക്ഷകർക്ക് യുപിഐ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.

കുറിപ്പ്: ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ സ്വീകരിക്കില്ല.

ക്യാഷ് പേമെന്‍റ് വഴി എനിക്ക് ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങുവാനാകുമോ?

ഇല്ല. ക്യാഷ് പേമെന്‍റ് നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിവിധ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇവയാണ്:
1. ഒരു സമീപകാല ഫോട്ടോ
2. പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60
3. ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകളില്‍ (ഒവിഡി) 1 ന്‍റെ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി:

 • പാസ്സ്പോർട്ട്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
 • വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 • നരേഗ ജോബ് കാർഡ്
 • ആധാർ കാർഡ്
ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും ചാർജ്ജോ പ്രോസ്സസിംഗ് ഫീസോ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ചാർജ്ജുകളോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസോ ഈടാക്കുന്നില്ല.

നികുതി ഇളവിനായി എനിക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപം കാണിക്കാമോ?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ 80സി പ്രകാരമുള്ള നികുതി കിഴിവുകളുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ല.

എന്‍റെ പലിശ തുക എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക?

പലിശ തുകയുടെ പേമെന്‍റ് താഴെപ്പറയുന്ന സ്കീമുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും:
അസഞ്ചിതം - താഴെപ്പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസികളിൽ പലിശ പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ സ്കീം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും:

 • പ്രതിമാസ ഓപ്ഷൻ - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസത്തിന്‍റെയും അവസാന തീയതിയിൽ പലിശ പേഔട്ട് ലഭ്യമാക്കാം.
 • ത്രൈമാസ ഓപ്ഷൻ - നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, ഓരോ ത്രൈമാസത്തിന്‍റെയും അവസാനത്തിൽ പലിശ നൽകുന്നതാണ്, അതായത്, ജൂൺ 30, സെപ്റ്റംബർ 30, ഡിസംബർ 31, മാർച്ച് 31
 • അർദ്ധവാർഷിക ഓപ്ഷൻ - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പലിശ നിക്ഷേപങ്ങൾ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ നടത്തുന്നു - സെപ്റ്റംബർ 30, മാർച്ച് 31
 • വാർഷിക ഓപ്ഷൻ - പലിശ വർഷത്തേക്ക് ശേഖരിക്കുകയും മാർച്ച് 31 ന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു

സഞ്ചിത സ്കീം – കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എഫ്‍ഡിയുടെ മുഴുവൻ കാലയളവിനുമുള്ള കൂട്ടുപലിശ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബാധകമാകുന്നിടത്തെല്ലാം മെച്യൂരിറ്റി തുക നികുതിയിളവിന് വിധേയമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തുക, കാലയളവ്, പലിശ നിരക്ക് പോലുള്ള എന്‍റെ എഫ്ഡി വിശദാംശങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

ഈ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായ നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡിആർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് റഫർ ചെയ്യാം.

എനിക്ക് എന്‍റെ എഫ്‌ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/രസീത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് പുതിയ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എഫ്‍ഡി രസീതിനായി, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലെ എല്ലാ എഫ്‍ഡി അക്കൗണ്ട് ഉടമകളും ഒപ്പിട്ട ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ wecare@bajajfinserv.in എന്ന വിലാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക.

എന്‍റെ എഫ്‌ഡിയിൽ ഒരു നോമിനിയെ ചേർക്കാൻ/നോമിനിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നോമിനിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഏത് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കും, ദയവായി ഇവിടെ ലഭ്യമായ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ടൂർ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച്/നിങ്ങളുടെ റീജണൽ മാനേജർ (റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ)/ബ്രോക്കറിന് ഒപ്പിട്ട കോപ്പി സമർപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്.

ഡിപ്പോസിറ്റർക്ക് എപ്പോഴാണ് TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കപ്പെടുക?

ഓരോ ത്രൈമാസികത്തിലും TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റർക്ക് ഇമെയില്‍ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

എത്ര സമയമെടുക്കും എനിക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റസീറ്റ് ലഭ്യമാകുവാൻ?

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൊറിയർ മുഖേന നിക്ഷേപകന് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് ലഭിക്കും.

എനിക്ക് എന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റസീറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദയവായി സഹായിക്കുക.

ഐവിആർ നം.- 8698010101 ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായ എഫ്‌ഡി രസീതിന്‍റെ വിർച്വൽ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.

എന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പലിശ തുക എത്രയാണ്?

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കീമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ആയ ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് എസ്എംഎസ്/ഇമെയിൽ വഴി ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. പേമെന്‍റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് പരിശോധിക്കുക.

മെച്യൂരിറ്റി തുക എങ്ങിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക?

മെച്യൂരിറ്റി തുക എന്‍ഇഎഫ്‌ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർടിജിഎസ് വഴി നിക്ഷേപകൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. മെച്യൂരിറ്റി തീയതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തുക ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോണിക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ബൌൺസ് ആയാൽ, ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ, ഇമെയിൽ, രേഖാമൂലമുള്ള കത്ത് എന്നിവയിലൂടെ നിക്ഷേപകനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

എനിക്ക് എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രസക്തമായ ഫോം ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡിആറിന്‍റെ കോപ്പിയും, റദ്ദാക്കിയ ചെക്കും സഹിതം സമർപ്പിക്കുക.

എനിക്ക് FD യുടെ പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:
ഘട്ടം 1: ഞങ്ങളുടെ പക്കലെ രജിസ്റ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, ഘട്ടം 2 ലേക്ക് പോകുക.
ഘട്ടം 2: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പലിശ നിക്ഷേപ തീയതി പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ പലിശ ലഭിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും എന്നാൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, ഘട്ടം 3-ലേക്ക് പോകുക.
ഘട്ടം 3: എഫ്‍ഡിആര്‍ നമ്പര്‍, പലിശ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിമാസം/ത്രൈമാസികം/വർഷം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

എനിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്‍റെ എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ ലോൺ നൽകാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു എഫ്‌ഡി ബുക്ക് ചെയ്തതിന് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ 75% വരെ ലോൺ ലഭിക്കും. എഫ്‌ഡിയുടെ ബുക്കിംഗ് നിരക്കിലുള്ള പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിവർഷം 2% അധികമായി അടയ്ക്കണം. കാലയളവ് എഫ്‌ഡിയുടെ റസിഡ്യുവൽ മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും.

FD യിൻമേലുള്ള ലോണിന് എങ്ങിനെ അപേക്ഷിക്കാം?

രൂ. 4 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണുകള്‍ക്ക്, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ പോര്‍ട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സന്ദര്‍ശിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 4 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ എഫ്‌ഡി ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ/ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

FDയിന്മേല്‍ എടുത്ത ലോൺ അടച്ചു തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍, അത് എന്‍റെ FD യെ ബാധിക്കുമോ?

ഇല്ല, എഫ്‌ഡിയെ ബാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുകയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

എനിക്ക് ബിഎഫ്എല്ലിൽ ഇതിനകം അടച്ചുതീരാനുള്ള ലോൺ (ഉദാ. ഹോം ലോൺ) ഉണ്ട്, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, എടുത്ത ലോണിന് സർവീസ് നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്‍റെ എഫ്‌ഡിയെ ബാധിക്കുമോ?

ഇല്ല, എഫ്‍ഡിയെ ബാധിക്കില്ല, ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശികകൾ എഫ്‍ഡിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‍ഡി കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

FDയിന്മേലുള്ള ലോൺ ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഇല്ല, ഇത് ഒരു ടേം ലോണ്‍ ആണ്.

FD ക്ക് മേലുള്ള എന്‍റെ മുഴുവൻ ലോണും ഞാൻ തിരിച്ചടച്ചു. എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എഫ്‌ഡിയിന്മേലുള്ള ലോൺ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, എഫ്‍ഡിക്ക് മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലോൺ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് എഫ്‍ഡിക്ക് മേലുള്ള ഒരു പുതിയ ലോണിന് നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുന്നു.

എഫ്‍ഡിയിലെ ലോണിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കുന്ന ഇഎംഐയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആദായനികുതി കിഴിവ് ലഭിക്കുമോ?

ഇല്ല. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലെ ലോണിന് അടക്കുന്ന ഇഎംഐകള്‍ക്ക് ആദായനികുതി കിഴിവ് ബാധകമല്ല.

മറ്റൊരു എന്‍ബിഎഫ്‌സി/ബാങ്കിന്‍റെ എഫ്‌ഡിക്ക് മേൽ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ബിഎഫ്എല്‍) ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലോണുകൾ നൽകുക.

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ എഫ്‌ഡി പുതുക്കാൻ കഴിയും?

നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ പുതുക്കാവുന്നതാണ്:

 • ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച്
 • BFL ബ്രാഞ്ചില്‍ നിങ്ങളുടെ FDR (നിർദ്ദിഷ്ടം, എന്നാല്‍ നിർബന്ധമില്ല) ഉം ആയി മെച്യൂരിറ്റി തിയ്യതിക്കു മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് 2 മുമ്പെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട്
 • മെച്യൂരിറ്റിക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജറുമായി ഒരു പുതുക്കൽ അഭ്യർത്ഥന ലോഗ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
എന്‍റെ FD പുതുക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്?

ഞങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി പുതുക്കൽ ഫോം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ എഫ്‌ഡിആർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിർബന്ധമല്ല).

FD പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ KYC രേഖകളും ഒപ്പം ഫോട്ടോയും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

വേണ്ട. എഫ്‍ഡി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഫോട്ടോകളും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

പുതുക്കുന്ന സമയത്ത്, നോമിനിയുടെയോ സഹ അപേക്ഷകന്‍റെയോ പേര് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്, നിങ്ങൾക്ക് നോമിനിയുടെ പേര് മാറ്റാൻ കഴിയും, എന്നാൽ സഹ അപേക്ഷകന്‍റേത് പറ്റില്ല.

ഞാൻ ഒരു പുതിയ നിക്ഷേപകനാണ്, ഞാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ഉപദേശകനുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മെയിൽ അയക്കാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കാം, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഉടൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

ഞാൻ എന്‍റെ എഫ്‌ഡി അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിച്ചു. എന്‍റെ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ ഞാൻ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീജണൽ മാനേജറുമായി (റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ)/ബ്രോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെയിൽ അയക്കാം.

ഞാൻ BFL FD ൽ നിലവിലുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനാണ്, എന്നാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാനാകും?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീജണൽ മാനേജറുമായി (റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ)/ബ്രോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെയിൽ അയക്കാം. നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി‌ആർ നമ്പർ നിർബന്ധമായും പരാമർശിക്കുക.

FD യില്‍ ലഭിക്കുന്ന പലിശ നികുതി ബാധകമാണോ? നികുതി ബാധകമായ തുക എത്രയാണ്?

അതെ, ആദായനികുതി നിയമം 1961 ന്‍റെ സെക്ഷൻ 194A പ്രകാരം, എല്ലാ എന്‍ബിഎഫ്‍സി-കളിലെയും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ പലിശ രൂ. 5,000 കവിയുകയാണെങ്കിൽ, അത് നികുതി ബാധകമാണ്. ഡിപ്പോസിറ്റർ നേടിയ മൊത്തം പലിശ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ടിഡിഎസ് കണക്കാക്കുകയും ഓരോ ത്രൈമാസികത്തിലും ഗവൺമെന്‍റിന് നൽകുകയും ചെയ്യും. അപേക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപകൻ 15G/15H നൽകുകയാണെങ്കിൽ, പലിശയിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അടച്ച അല്ലെങ്കിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ തുക 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് രൂ. 2.5 ലക്ഷം, സീനിയർ പൗരന്മാർക്കും സൂപ്പർ സീനിയർ പൗരന്മാർക്കും (80 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർ) രൂ. 5 ലക്ഷം കവിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോം 15G/15H സാധുതയുള്ളതായിരിക്കില്ല, കൂടാതെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതാണ്.

എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഫോം 15 G/H ലഭിക്കുക, എവിടെയാണത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്?
 • എക്സ്പീരിയ: ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്> അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ> എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ> ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ> വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക (ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും)> ഫോം 15 G/H. നിങ്ങളുടെ ഫോം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ ചെക്ക്ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുക, ഡിക്ലറേഷൻ സമർപ്പിക്കുക.
 • ബ്രോക്കർ: ഫോം 15 ജി/എച്ച് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറിന് സമർപ്പിക്കുക, അവർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കും.
 • ബ്രാഞ്ച്: ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ൽ നിന്ന് ഫോം 15 ജി/എച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കുക.
TDS ഈടാക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്?

പ്രതിമാസം ഒഴികെയുള്ള പേമെന്‍റ് രീതികൾക്ക് ത്രൈമാസികം ടിഡിഎസ് കിഴിക്കുന്നു.

ഫോം 15 G/H സമർപ്പിച്ചിട്ടും, എന്‍റെ ടിഡിഎസ് കിഴിച്ചു. ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീജണൽ മാനേജർ/ബ്രോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മെയിൽ അയക്കാം.

കാലയളവ് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ എഫ്‌ഡി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉവ്വ് എങ്കിൽ, പലിശയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

ഏതൊരു എഫ്‍ഡിയുടെയും ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് മൂന്ന് മാസമാണ്, അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‍ഡി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാലാവധിക്ക് മുമ്പുള്ള പിൻവലിക്കലിന്, പിഴ സ്ലാബുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • 0-3 മാസം: മരണ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ പിൻവലിക്കൽ അനുവദിക്കില്ല
 • 3-6 മാസം: ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ തുക മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ
 • >6 മാസം: 6 മാസത്തിന് ശേഷം എന്നാൽ മെച്യൂരിറ്റി തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രിമെച്യുരിറ്റി വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

1. കസ്റ്റമർ തന്‍റെ എഫ്‌ഡി 12 – 60 മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ കാലാവധിയെത്തും മുമ്പ് പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അടച്ച പലിശ പ്രതിവർഷം 2% ആണ്. ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ പൂർത്തിയായ കാലയളവിന്‍റെ ആർഒഐയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.
2. കസ്റ്റമർ തന്‍റെ എഫ്‌ഡി 6 – 12 മാസത്തിന് ഇടയിൽ കാലാവധിയെത്തും മുമ്പ് പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ബാധകമായ പലിശ പ്രതിവർഷം 3% ആയിരിക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആർഒഐയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.

പ്രൈമറി അപേക്ഷകൻ മരിച്ചുപോയി. കോ-ആപ്ലിക്കന്‍റിന് എഫ്‌ഡി പ്രിമെച്യൂരിറ്റിക്കായി അപേക്ഷിക്കാമോ?

അതെ, സഹ അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എഫ്‌ഡി‌ആർ എന്നിവ റീജിയണൽ മാനേജർക്ക്/ബ്രോക്കറിന് സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഫ്‌ഡി വരുമാനം (ടിഡിഎസ് കിഴിച്ചതിന് ശേഷം) ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും.

എഫ്‍ഡിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം പ്രൈമറി അപേക്ഷകന് മരണം സംഭവിച്ചു. കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിച്ചാല്‍ അപ്പോഴും ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ടിഡിഎസ് കിഴിക്കുമോ?

ഉവ്വ്, എഫ്‍ഡി കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിച്ചാല്‍ ടിഡിഎസ് കിഴിക്കുന്നതാണ്.

പ്രൈമറി അപേക്ഷകന് മരണം സംഭവിക്കുകയും നോമിനിയോ ജോയിന്‍റ് ഹോൾഡറോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍, കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് എഫ്‍ഡി പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമാനുസൃത അവകാശിയില്‍ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകളാണ് വേണ്ടത്?

നോമിനി/ജോയിന്‍റ് ഡിപ്പോസിറ്റർ ഇല്ലാതെ പ്രൈമറി അപേക്ഷകന് മരണം സംഭവിച്ചാല്‍, നിയമാനുസൃത അവകാശി ഇപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ സമർപ്പിക്കണം:

 • മരിച്ചയാളുടെ ക്ലെയിമിനുള്ള അപേക്ഷ (നിർബന്ധമാണ്)
 • മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻറെ നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് (നിർബന്ധം)
 • പിന്തുടർച്ചാ സാക്ഷ്യപത്രം/അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെറ്റർ/വില്‍പത്രത്തിൻറെ പകർപ്പ് (നിർദ്ദിഷ്ടം, എന്നാല്‍ നിർബന്ധമില്ല)
 • നിയമപരമായ അവകാശി/പ്രതിനിധി ഒരു നഷ്ടപരിഹാര ബോണ്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് (നിർബന്ധമായും)
പ്രൈമറി അപേക്ഷകന് മരണം സംഭവിച്ചാല്‍, മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ, പുതിയ പ്രൈമറി അപേക്ഷകനെ ചേർത്ത് എഫ്‍ഡി പുതുക്കാൻ സഹ-അപേക്ഷകന് അഭ്യർത്ഥിക്കാമോ?

ഇല്ല. മുമ്പത്തെ എഫ്‌ഡി മെച്യൂർ ആയതിന് ശേഷം എഫ്‌ഡി പുതുക്കുമ്പോൾ സഹ അപേക്ഷകന് പുതിയ പ്രാഥമിക അപേക്ഷ ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.

സഹ അപേക്ഷകൻ മരിച്ചാൽ, പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ/അവരുടെ പേര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. മരിച്ച കോ-ആപ്ലിക്കന്‍റിന്‍റെ പേര് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകി അത് എഫ്‌ഡിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എച്ച്‌യുഎഫിലെ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടാൽ, എഫ്‌ഡി പിൻവലിക്കാതെ പിൻഗാമിക്ക് പ്രാഥമിക അപേക്ഷകനാകാൻ കഴിയുമോ? ഉവ്വ് എങ്കിൽ, എന്ത് ഡോക്യുമെന്‍റേഷനാണ് ആവശ്യം? പുതിയ ഗൃഹനാഥൻ എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഡോക്യുമെന്‍റുകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്?

രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, പുതിയ ഗൃഹനാഥൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • ഡിപ്പോസിറ്റർ മരണപ്പെട്ടു എന്നതിൻറെ തെളിവ്
 • എച്ച്‌യുഎഫിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുതിർന്നയാളെ എച്ച്‌യുഎഫിന്‍റെ പുതിയ ഗൃഹനാഥനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവന/ സത്യവാങ്മൂലം/ ജാമ്യം
 • അവകാശികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ, തലവനും മുതിര്‍ന്ന അവകാശികളും ഒപ്പ് വെച്ച, എച്ച്‍യുഎഫ് ഡിക്ലറേഷന്‍റെ പുതിയ പ്രമാണം
 • പുതിയ ഗൃഹനാഥന്‍റെ ആധാറും പാനും
പ്രൈമറി അപേക്ഷകൻ മരിച്ചാല്‍, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണോ?

അതെ, കാരണം ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് നിയമപരമായി തുടര്‍ന്നും പലിശ നല്‍കാനും മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പാന്‍- ല്‍ ടിഡിഎസ് കിഴിക്കാനും കഴിയില്ല.

നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് ശേഷം നിക്ഷേപകൻ ഒരു എന്‍ആര്‍ഐ ആയാല്‍ എഫ്‍ഡി-ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?

അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപകൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിനെ അവരുടെ പൗരത്വ സ്റ്റാറ്റസിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും പ്രസക്തമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപകന്‍റെ പൗരത്വ സ്റ്റാറ്റസ് എന്‍ആര്‍ഐ- യിലേക്ക് മാറ്റും, നികുതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ബാധകമാകും.

എനിക്ക് എന്‍റെ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ച് എന്‍റെ അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. എല്ലാ ഫിസിക്കൽ എഫ്‌ഡി ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ചെക്കിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം, അത് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബാങ്ക് ചെയ്യും. ഒരു പങ്കാളി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെക്കിനൊപ്പം സിഎംഎസ് പേ-ഇൻ-സ്ലിപ്പ് (പാർട്ട്ണർ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്) സമർപ്പിക്കുക.

എന്‍റെ FD ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്. നിങ്ങൾ RTGS, NEFT, അല്ലെങ്കിൽ IMPS വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ID സൂചിപ്പിക്കുക.

എന്‍റെ NRE (നോൺ-റസിഡന്‍റ് എക്സ്റ്റേണൽ) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു എൻആർഐ എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്, പേമെന്‍റ് ഒരു എൻആർഒ (നോൺ റസിഡന്‍റ് ഓർഡിനറി) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവൂ. നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ ഒരു എൻആർഇ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ അപ്പോള്‍ മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ (എന്‍ആര്‍ഒ/സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട്) വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണം, ഞങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ തിരികെ നൽകും.

എന്‍റെ FD ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കും.
ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കീമിന് കീഴിൽ 12 മാസത്തെ ആർഒഐ-ക്ക് തുല്യമായ പലിശ നിരക്കിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുതൽ തുകയുടെ റീഫണ്ട് ലഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ പണം റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാ:

 1. (അപൂർണ്ണമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, മങ്ങിയ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, അപൂർണ്ണമായ ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ മുതലായവ) പോലുള്ള കാരണങ്ങളാൽ കസ്റ്റമറിന്‍റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
 2. (യുപിഐ, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, എന്‍ഇഎഫ്‌ടി വഴി) ഞങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക നേരിട്ട് ലഭിച്ചാൽ

എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതിക പിശകുകൾ കാരണം ബുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ റീഫണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല.

എഫ്‌ഡി ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

 • അപേക്ഷാ ഫോം അപൂർണ്ണം
 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
 • യുടിആർ പേമെന്‍റ് വിശദാംശങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ യുടിആർ നമ്പറും അപേക്ഷാ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുകയോ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

എന്‍റെ എഫ്‌ഡി തുക റീഫണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസമെടുക്കും?

നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങളുമായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പോളിസി എൻആർഐ, കോർപ്പറേറ്റ് എഫ്‌ഡി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാധകമല്ല. എൻആർഐ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക്, റീഫണ്ട് കാലയളവ് 45 ദിവസമാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, റീഫണ്ട് കാലയളവ് 30 ദിവസമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ റീഫണ്ട് കാലയളവ് 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാകാം:

 • റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട തീയതി അവധി ദിവസമാണെങ്കില്‍ (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക)
 • ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രവർത്തനപരമോ സാങ്കേതികമോ ആയ തകരാറുകള്‍ പോലുള്ള ഇന്‍റേണല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മൂലം നിര്‍ത്തിവെച്ച കേസുകള്‍ക്ക്
 • ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ
വ്യത്യസ്ത പേമെന്‍റ് മോഡുകൾക്കായി റീഫണ്ട് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും?

പേമെന്‍റ് രീതികൾ അനുസരിച്ച് റീഫണ്ട് പ്രോസസ് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇതാ ഒരു അവലോകനം:

 • ഐഎംപിഎസ് – റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് ശരിയായ ഐഎഫ്എസ്‍സിയും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്‍റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ്/ട്രഷറിയുടെ ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സി ഉപയോഗിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഐഎംപിഎസ് വഴി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ രൂ.1 ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തും. വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം, റീഫണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • യുപിഐ – ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് സഹിതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ, റീഫണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതാണ്..
 • ചെക്ക്/ടിപിടി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ/എന്‍ഇഎഫ്‍ടി/ആർടിജിഎസ് – ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്‍റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ്/ട്രെഷറി എന്നിവയുടെ ഐഎഫ്എസ്‍സി ഉപയോഗിച്ച് ഐഎംപിഎസ് വഴി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ രൂ.1 ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തും. അക്കൗണ്ടിന്‍റെ വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം, റീഫണ്ട് ആരംഭിക്കാം.
 • എൻആർഒ എഫ്‌ഡി – റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശരിയായ ഐഎഫ്എസ്‌സി, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകണം. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്‍റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ്/ട്രെഷറിയുടെ ഐഎഫ്എസ്‌സി ഉപയോഗിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഐഎംപിഎസ് വഴി രൂ.1 ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തും. അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം, റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • ഓൺലൈൻ ബിൽഡെസ്ക് പേമെന്‍റ് - ബിൽഡെസ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ട് വാലിഡേഷനായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റിലും നികുതി കിഴിവ് (ബാധകമെങ്കിൽ) ചെയ്യപ്പെടുമോ?

ഡിസംബർ 1, 2020 മുതൽ, പാൻ ലെവലിൽ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് (ബാധകമെങ്കിൽ). ഒരു കസ്റ്റമറിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ അഞ്ച് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ അഞ്ച് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം നികുതി ബിഎഫ്എൽ കണക്കാക്കുകയും ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വഴി നൽകുന്ന പലിശയിൽ നിന്ന് ഈ മുഴുവൻ നികുതിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക