ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് മികച്ച നിക്ഷേപ പ്ലാനുകൾ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രേഖകളും യോഗ്യതയും

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ബജാജ് ഫൈനാൻസില്‍ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനായി കസ്റ്റമേഴ്സ് താഴെക്കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ നിലവിലുള്ള FD കസ്റ്റമേഴ്സിന് പിന്നീട് രേഖകളൊന്നും സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതൊരു ഒറ്റത്തവണ നടപടിക്രമമാണ്.

 • പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

 • സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍

പബ്ലിക് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി:

 • പാൻ

 • KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

 • ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • മെമ്മോറാണ്ടവും ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ഓഫ് അസോസിയേഷനും

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ബോർഡ് തീരുമാനം

 • അംഗീകൃത അധികൃതരുടെ ID പ്രൂഫുകൾ

പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള സ്ഥാപനം

 • പാൻ

 • സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ KYC രേഖകൾ

 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • അംഗീകൃത അധികാരികളുടെ ലിസ്റ്റും അവരുടെ മാതൃകാ ഒപ്പുകളും

 • അംഗീകൃത അധികൃതരുടെ ID പ്രൂഫുകൾ

ഹിന്ദു കൂട്ടു കുടുംബം(HUF):

 • സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍

 • HUF ന്‍റെ പേരുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പാൻ കാർഡ്

 • HUF ആയി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഉടമ്പടി

 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേ‌റ്റ്‌മെന്‍റ്/അല്ലെങ്കില്‍ HUF ന്‍റെ പേരിലുള്ള DEMAT സ്റ്റേ‌റ്റ്‌മെന്‍റ്

 • HUF ലെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവരുടേയും KYC രേഖകൾ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോർഡ്/പ്രാദേശിക അധികാര കേന്ദ്രം:

 • പാൻ

 • KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

 • അംഗീകൃത അധികാരികളുടെ ലിസ്റ്റും അവരുടെ മാതൃകാ ഒപ്പുകളും

 • ലെറ്റർഹെഡിലെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റികൾ:

 • പാൻ

 • KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

 • സൊസൈറ്റികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ പകർപ്പ്

 • മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

 • അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അവരുടെ മാതൃകാ ഒപ്പുകളും അടക്കം അംഗീകൃത അധികൃതരായി കാണുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം

 • ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കില്‍ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സൊസൈറ്റി നിയമാവലിയുടെയും ബൈ-ലോകളുടെയും അസ്സല്‍ പകർപ്പ്

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഒരു FD അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനായി, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 25,000. രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവർ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരാണ്:

 • റെസിഡന്‍റ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ
 • ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം (HUF)
 • ഏക ഉടമസ്ഥതാ സ്ഥാപനങ്ങൾ,പാർട്ട്ണർഷിപ്പില്‍ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കമ്പനികൾ
 • ക്ലബ്ബുകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, സൊസൈറ്റികള്‍
 • കുടുംബ ട്രസ്റ്റുകൾ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിക്ഷേപ തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിക്ഷേപ നിരക്ക്

ദയവായി നിക്ഷേപ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിക്ഷേപ കാലയളവ്

ദയവായി നിക്ഷേപ കാലയളവ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേണുകൾ

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

വേഗത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ദയവായി താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക

പൂർണ പേര്*

ആദ്യ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ദയവായി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക

നഗരം*

ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഇമെയിൽ ഐഡി*

ദയവായി ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക

കസ്റ്റമർ തരം*

 

ദയവായി കസ്റ്റമർ തരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിക്ഷേപ തുക*

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

ദയവായി പരിശോധിക്കുക