ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

Bajaj Finance Best Investment Plans

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രേഖകളും യോഗ്യതയും

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ബജാജ് ഫൈനാൻസില്‍ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനായി കസ്റ്റമേഴ്സ് താഴെക്കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ നിലവിലുള്ള FD കസ്റ്റമേഴ്സിന് പിന്നീട് രേഖകളൊന്നും സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതൊരു ഒറ്റത്തവണ നടപടിക്രമമാണ്.

 • പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

 • കർത്തയുടെ KYC

പബ്ലിക് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി:

 • ഇൻകോർപ്പറേഷൻ/രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • മെമ്മോറാണ്ടം & ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ

 • അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ബോർഡ് തീരുമാനം

 • കമ്പനി PAN

 • ഏറ്റവും പുതിയ ടെലിഫോൺ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

 • അംഗീകൃത സിഗ്‍നറ്ററിയുടെ KYC

പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള സ്ഥാപനം

 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • പാൻ

 • പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉടമ്പടി

 • അംഗീകൃത സിഗ്‍നറ്ററിയുടെ KYC

ഹിന്ദു കൂട്ടു കുടുംബം(HUF):

 • പാൻ

 • HUF ഡീഡും ഡിക്ലറേഷനും

 • കർത്തയുടെ KYC

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോർഡ്/പ്രാദേശിക അധികാര കേന്ദ്രം:

 • സർക്കാർ അതോറിറ്റി / ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയുടെ പകർപ്പ്

 • ഇൻകോർപ്പറേഷൻ/രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • പാൻ കാർഡ്

 • ഏറ്റവും പുതിയ ടെലിഫോൺ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

 • അംഗീകൃത സിഗ്‍നറ്ററിയുടെ KYC

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റികൾ:

 • ഇൻകോർപ്പറേഷൻ/രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 • മെമ്മോറാണ്ടം & ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ

 • അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ബോർഡ് തീരുമാനം

 • പാൻ കാർഡ്

 • ഏറ്റവും പുതിയ ടെലിഫോൺ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

 • അംഗീകൃത സിഗ്‍നറ്ററിയുടെ KYC

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഒരു FD അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനായി, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 25,000. രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവർ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരാണ്:

 • താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരൻ/NRI/OCI/PIO
 • ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം (HUF)
 • ഏക ഉടമസ്ഥതാ സ്ഥാപനങ്ങൾ,പാർട്ട്ണർഷിപ്പില്‍ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കമ്പനികൾ
 • ക്ലബ്ബുകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, സൊസൈറ്റികള്‍
 • കുടുംബ ട്രസ്റ്റുകൾ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിക്ഷേപ തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിക്ഷേപ നിരക്ക്

ദയവായി നിക്ഷേപ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിക്ഷേപ കാലയളവ്

ദയവായി നിക്ഷേപ കാലയളവ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേണുകൾ

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

വേഗത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ദയവായി താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക

പൂർണ പേര്*

ആദ്യ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ദയവായി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക

നഗരം*

ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഇമെയിൽ ഐഡി*

ദയവായി ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക

കസ്റ്റമർ തരം*

 

ദയവായി കസ്റ്റമർ തരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിക്ഷേപ തുക*

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

ദയവായി പരിശോധിക്കുക