ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക നിലവിലുള്ള FD പലിശ നിരക്കിന് അനുസരിച്ച് പലിശ നേടുന്നു. ഈ പലിശ കാലാകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം മാനുവലായി കണക്കാക്കുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്നതും സമയമെടുക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയയാണ്. എഫ്‌ഡി റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പലിശ നേട്ടങ്ങളും എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുകയും തടസ്സമില്ലാതെ കണക്കാക്കാം.

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പലിശ ലഭിക്കും എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മെച്യൂരിറ്റി തുക ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു, പലിശ വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

വിവിധ നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എഫ്‌ഡികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി തുകയും പലിശ നിരക്കുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

എന്താണ് സഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

നിങ്ങൾ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും മെച്യൂരിറ്റിയാകുമ്പോൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം.

എന്താണ് അസഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

നിങ്ങൾ അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ലഭ്യമാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഔട്ടുകൾ പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം എന്നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുസരിച്ച് പേഔട്ട് തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് എഫ്‌ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പലിശ കണക്കാക്കുക.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതാ.

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 7.75% വരെ.

കുറഞ്ഞ കാലയളവ്

ഒരു വർഷം

പരമാവധി കാലയളവ്

അഞ്ച് വർഷം

ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക

രൂ. 15,000 ന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

പേപ്പർലെസ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്

ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 7.75% വരെ.

കുറഞ്ഞ കാലയളവ്

ഒരു വർഷം

പരമാവധി കാലയളവ്

അഞ്ച് വർഷം

ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക

രൂ. 15,000 ന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

പേപ്പർലെസ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്

ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. 1 നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മുതിർന്ന പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ
 2. 2 നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുകയും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. 3 നിങ്ങളുടെ പേഔട്ട് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റിന്, 'മെച്യൂരിറ്റിയിൽ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’. അസഞ്ചിതത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികമായിട്ടാണോ പേഔട്ടുകൾ വേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് കാര്യക്ഷമമായി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ റിട്ടേൺസ് പരമാവധിയാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോർമുല ഇതാണ്:

A = P(1+r/n)^n*t

ഇവിടെ

 • A മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്
 • P എന്നാൽ മുതൽ തുക
 • r എന്നത് പലിശ നിരക്കാണ്
 • T വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം
 • N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്

ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെയുള്ള പട്ടിക നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

 • 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ

പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം

എഫ്‌ഡി നിരക്ക്

കാലയളവ്

ഫോർമുല

മെച്യൂരിറ്റി മൂല്യം

രൂ. 3,00,000

7.40% പ്രതിവർഷം.

60 മാസം

A = 1*{[2+(3)]^(4*5)}

രൂ. 4,24,433

 

 • മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍

പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം

എഫ്‌ഡി നിരക്ക്

കാലയളവ്

ഫോർമുല

മെച്യൂരിറ്റി മൂല്യം

രൂ. 3,00,000

7.65% പ്രതിവർഷം.

60 മാസം

A = 1*{[2+(3)]^(4*5)}

രൂ. 4,29,678


നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ മാനുവലായി കണക്കാക്കുന്നത് ക്ലേശകരമായിരിക്കാം. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് തൽക്ഷണം വിലയിരുത്താം. എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവും നിക്ഷേപ തുകയും നൽകുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഡിസ്‍ക്ലെയിമർ

എഫ്‌ഡി കാലയളവിൽ ലീപ്പ് ഇയർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റിട്ടേൺസിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.

എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

ഒരു എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ്. FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ നല്‍കുന്നു.

 1. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ (ഓഫ്‌ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന) അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന പൗരൻ
 2. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് സഞ്ചിതം അല്ലെങ്കിൽ അസഞ്ചിതം
 3. നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 4. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 5. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടും മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നേടിയ മൊത്തം തുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കും

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് കാര്യക്ഷമമായി സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ റിട്ടേൺസ് പരമാവധിയാക്കാനും സഹായിക്കും.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി തുക എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്ററിലേക്ക് പോയി കസ്റ്റമർ കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക - മുതിർന്ന പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ 60 ന് താഴെയുള്ള കസ്റ്റമർ. അടുത്തതായി, നിങ്ങൾ എഫ്‌ഡി തരം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് - സഞ്ചിതം അല്ലെങ്കിൽ അസഞ്ചിതം. അവസാനമായി, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും സ്ക്രീനിൽ സ്വയമേവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എഫ്‌ഡി തരം, അതായത് സഞ്ചിതം/അസഞ്ചിതം, കാലയളവ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഈ എഫ്‍ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കണക്കാക്കുക?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപത്തിലെ റിട്ടേൺസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകളും പലിശ പേഔട്ടുകളുടെ ആവൃത്തിയും അനുസരിച്ചാണ്. ഈ പലിശ നിരക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

എഫ്‌ഡി കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല ഇതാ:

എ=പി(1+ആർ/എൻ)^എൻ*ടി

എവിടെ;

A മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്

P എന്നാൽ മുതൽ തുക

r എന്നത് പലിശ നിരക്കാണ്

t വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണ്

N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്

ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കാം. ഒരു മുതിർന്ന പൗരൻ 44 മാസത്തെ കാലയളവിൽ പ്രതിവർഷം 7.65% പലിശ നിരക്കിൽ, വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു (n=1), രൂ. 1 ലക്ഷം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക,. നൽകിയ ഫോർമുല പ്രകാരം, നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതാ:

A = 1*{[2+(3)]^(4*5)}

A = 100000*1.2336

A = രൂ. 1,23,360

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അവസാന തുക രൂ. 1,23,360 ആണ്. ഇത് മാനുവലായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ എപ്പോഴും വിലയിരുത്താം. ഇവിടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുകയും കാലയളവും നൽകുക, അത് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാൽ എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയും പലിശയും നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക, കാലയളവ്, പലിശ പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവ മാറ്റുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണക്കാക്കാനും താരതമ്യം ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയും കാലയളവും നൽകാം. സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേഔട്ടുകൾ കണക്കാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, പേഔട്ട് മോഡ് ഡ്രോപ്പ്ഡൗണിൽ 'പ്രതിമാസം' തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ പേഔട്ടുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം എഫ്‍ഡികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുതൽ തുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കും. ഓൺലൈനായി എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാലയളവും പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ പലിശ കാര്യക്ഷമമായി കണക്കാക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസി പലിശ നിരക്കിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ എത്ര തവണ നിങ്ങളുടെ പലിശ പിൻവലിക്കുന്നുവോ അത്രയും കുറഞ്ഞ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് അറിയാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‍ഡി റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരാം.

വ്യത്യസ്ത കാലയളവിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എനിക്ക് എന്ത് പലിശ നിരക്കാണ് ലഭിക്കുക?

വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകൾക്കും പേഔട്ട് മോഡുകൾക്കുമുള്ള എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടിക കാണിക്കുന്നു.

രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് സാധുവാണ്
(2022 ആഗസ്ത് 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 12 – 23 24 – 35 36 – 60
സഞ്ചിതം 6.35% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.40% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 6.17% പ്രതിവർഷം. 6.74% പ്രതിവർഷം. 7.16% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 6.20% പ്രതിവർഷം. 6.78% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 6.25% പ്രതിവർഷം. 6.83% പ്രതിവർഷം. 7.27% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 6.35% പ്രതിവർഷം. 6.95% പ്രതിവർഷം. 7.40% പ്രതിവർഷം.

സഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള എഫ്‌ഡി പ്രത്യേക പലിശ നിരക്ക്:

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15 മാസം

18 മാസം

22 മാസം

30 മാസം

33 മാസം

44 മാസം

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ

6.55% പ്രതിവർഷം.

6.65% പ്രതിവർഷം.

6.80% പ്രതിവർഷം.

7.05% പ്രതിവർഷം.

7.15% പ്രതിവർഷം.

7.50% പ്രതിവർഷം.

അസഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള എഫ്‌ഡി പ്രത്യേക പലിശ നിരക്ക്:

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15 മാസം

18 മാസം

22 മാസം

30 മാസം

33 മാസം

44 മാസം

പ്രതിമാസം

6.36% പ്രതിവർഷം.

6.46% പ്രതിവർഷം.

6.60% പ്രതിവർഷം.

6.83% പ്രതിവർഷം.

6.93% പ്രതിവർഷം.

7.25% പ്രതിവർഷം.

ത്രൈമാസികം

6.40% പ്രതിവർഷം.

6.49% പ്രതിവർഷം.

6.63% പ്രതിവർഷം.

6.87% പ്രതിവർഷം.

6.97% പ്രതിവർഷം.

7.30% പ്രതിവർഷം.

അർധ വാർഷികം

6.45% പ്രതിവർഷം.

6.54% പ്രതിവർഷം.

6.69% പ്രതിവർഷം.

6.93% പ്രതിവർഷം.

7.03% പ്രതിവർഷം.

7.36% പ്രതിവർഷം.

വാർഷികം

6.55% പ്രതിവർഷം.

6.65% പ്രതിവർഷം.

6.80% പ്രതിവർഷം.

7.05% പ്രതിവർഷം.

7.15% പ്രതിവർഷം.

7.50% പ്രതിവർഷം.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധിക ആർഒഐ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് കസ്റ്റമേർസിന് രണ്ട് പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു - സഞ്ചിതം, അസഞ്ചിതം. പലിശ നിരക്കും നേടിയ നേട്ടങ്ങളും രണ്ടിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു.

അസഞ്ചിത സ്കീം

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, ഉപഭോക്താവിന്‍റെ മുൻഗണനയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം എന്നിങ്ങനെ പലിശ നൽകുന്നു. പതിവ് ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പലിശ പേഔട്ടുകൾ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സിസ്റ്റം സൗകര്യപ്രദമാണ്.

സഞ്ചിത സ്കീം

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് മുതലിനൊപ്പം പലിശ നൽകുന്നു, ഇത് വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്.

രണ്ട് പേഔട്ട് മോഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപ തുക, കാലയളവ്, പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഞാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എന്തിനാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ക്രിസിൽ ന്‍റെ എഫ്എഎഎ റേറ്റിംഗും ഐസിആർഎ യുടെ എംഎഎഎ റേറ്റിംഗും സഹിതമാണ് വരുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവുകളുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മറ്റ് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • പ്രതിവർഷം 0.25% അധികം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക്
 • പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഒപ്പം 12 നും 60 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്
 • നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ, ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഡോക്യുമെന്‍റ് ശേഖരണ സൌകര്യങ്ങൾ
 • നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡി തുകയുടെ 75% വരെയുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോൺ

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡിജിറ്റലി എനേബിൾഡ് എഫ്‍ഡി ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും ആക്‌സസ് ലഭിക്കും, ഇത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഫ്‍ഡി, മൾട്ടി-ഡിപ്പോസിറ്റ്, ഓട്ടോ-റിന്യൂവൽ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഫീച്ചറുകൾ സഹിതം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ലളിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടാതെ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കാര്യക്ഷമമായി കണക്കാക്കാം.

എഫ്‌ഡിയിലെ 'മെച്യൂരിറ്റി തുക' എന്നാല്‍ എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിക്ഷേപിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയാണ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച റിട്ടേണുകൾക്കൊപ്പം. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ഓൺലൈനിൽ ഒരു എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‍ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം. ആവശ്യമുള്ള നിക്ഷേപ തുക, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് എന്നിവ നൽകുക, നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക വേഗത്തിൽ കണക്കാക്കാം.

എഫ്‍ഡി ക്യുമുലേറ്റീവ് പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ സഞ്ചിത പലിശ കണക്കാക്കാൻ എഫ്‌ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായിക്കും. ഒരു എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് പ്രകാരം പലിശ വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സഞ്ചിത പലിശ വരുമാനത്തിനായി നേടിയ പലിശ തുക ആദ്യത്തെ മുതലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു, മുതൽ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിലെ പലിശ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നു. സഞ്ചിത പലിശ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള എഫ്‌ഡി ഫോർമുല ഇതാണ്

എ=പി(1+ആർ/എൻ)^എൻ*ടി

ഇതിൽ,

A എന്നത് മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്

P എന്നാൽ മുതൽ തുക

r എന്നത് പലിശ നിരക്കാണ്

t വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണ്

N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്.

നിങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

ഉദാ. 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക് അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന പലിശ ഇതാ.

മുതല്‍ തുക

പലിശ നിരക്ക്

കാലയളവ്

മെച്യൂരിറ്റി തുക

സഞ്ചിത പലിശ

രൂ. 20,00,000

7.40% പ്രതിവർഷം.

5 വയസ്സ്

രൂ. 28,29,556

രൂ. 8,29,556

അതിനാൽ, സഞ്ചിത പലിശ വരുമാനം എന്നത് മുൻ കാലയളവുകളിലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പലിശയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ തുക രൂ. 8,29,556 ആണ്.

എഫ്‍ഡി പ്രാബല്യ നിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിന്‍റെ പ്രാബല്യ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ പലിശ വരുമാനത്തെയും ആദായത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന ഫോർമുല പ്രകാരമാണ് പ്രാബല്യ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്:

എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല

പ്രാബല്യ നിരക്ക് = (1 + നാമമാത്രമായ നിരക്ക്/n) n – 1.

n എന്നത് പ്രതിവർഷം ഉള്ള കാലയളവിന്‍റെ എണ്ണം ആണ്.

ഉദാ. പ്രതിവർഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, പലിശ നിരക്ക് 10% ആയിരിക്കും, അതേസമയം ത്രൈമാസികമായി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ, കണക്കുകൂട്ടലിനുള്ള യഥാർത്ഥ പലിശ നിരക്ക് 14.48% ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പലിശ തുക കണക്കാക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക