ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിക്ഷേപിച്ച തുകയിന്മേൽ, കാലത്തിനൊത്ത് സഞ്ചിതമാകുകയും സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പലിശ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കൃത്യ മൂല്യം നിർണയിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അനായാസമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ ഉപകരണമാണ് അത്.

കസ്റ്റമർ തരം

പുതിയ കസ്റ്റമര്‍

മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍

ബജാജ് എംപ്ലോയി

നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമര്‍

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.25%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.25%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.35%

കസ്റ്റമറുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിക്ഷേപ തുക
രൂ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
നിക്ഷേപ ടെനര്‍
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

സഞ്ചിതം

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

എന്താണ് സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ?

നിങ്ങൾ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പ്രതിവർഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കും.

അസഞ്ചിതം

 • പിരീഡ്

  പലിശ നിരക്ക്

  പലിശ പേഔട്ട്

 • പ്രതിമാസം

  8.1%

  2,000

 • ത്രൈമാസികം

  8.3%

  4,400

 • അർധ വാർഷികം

  8.6%

  8,900

 • വാർഷികം

  8.9%

  16,400

എന്താണ് അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

സഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം, അർദ്ധ വാർഷികം, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികമായി പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

നിരാകരണം: വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യഥാർത്ഥ നിരക്കുകളുമായി മുകളിലെ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ROI 4 ബിപിഎസ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ? ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ 8.35% വരെ പലിശ നിരക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേൺ നേടുക.- ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കുക

എങ്ങനെയാണ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക?

ഓൺലൈൻ FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലളിതമായ പ്രോസസ് ആണ്.
FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ നല്‍കുന്നു:

 • നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് പുതിയ കസ്റ്റമര്‍ / നിലവിലുള്ള ലോണ്‍ കസ്റ്റമര്‍ / സീനിയർ സിറ്റിസൺ

 • നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്

 • നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ താല്‍പര്യമുള്ള കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • പലിശ തുകയും, മെച്യുരിറ്റിയിൽ നേടിയ ആകെ തുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകും

അതിനാൽ, നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമായി തീരുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി തുക കണക്കാക്കുക?

നിങ്ങൾക്ക് FD മെച്യൂരിറ്റി തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ FD കാൽക്കുലേറ്റർ പേജിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ തരം നിങ്ങളുടെ FD തരം, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്നിങ്ങളുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തുക,കാലയളവ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.നിങ്ങൾ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച കാലയളവിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തുകയിന്മേല്‍ നേടിയ പലിശയും നിങ്ങളുടെ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലെ മൊത്തം മെച്യൂരിറ്റി തുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കാണാനാകും.

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന തുക നിർണയിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FD പലിശ കാൽകുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന FD തരം അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, അതായത് സഞ്ചിതം അല്ലെങ്കിൽ അസഞ്ചിതം അതുപോലെ കാലയളവ്,പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തുക എന്നിവ. കുറച്ച് മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം മെച്യൂരിറ്റി തുക നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കണക്കാക്കുക?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിന്‍റെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും പലിശയുടേയും ആവൃത്തിയും അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ഈ പലിശനിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

FD കണക്കുകൂട്ടൽ സമവാക്യം:

ഇത് A = P (1 + r/4/100) ^ (4*n) ഉം A = P (1 + r/25)4n.

ഇതിൽ,
A = മെച്യുരിറ്റി തുക
P = ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക
n = കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇന്‍ററെസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി

ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം.
ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങള്‍ രൂ.1,00,000 ന്‍റെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് 10% പലിശ നിരക്കില്‍ 3 വര്‍ഷത്തെ കാലയളവില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക.

ഇവിടെ,A ആണ് നിങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി തുക = 100000*(1+(10/25))^(4*3)

ഇവിടെ, P ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തുക, n എന്നത് കാലയളവും r എന്നത് പലിശ നിരക്കുമാണ്.

A = 100000*(1.025)^12 A = 100000*1.34489
x
A = രൂ.1,34,489 (മെച്യൂരിറ്റി തുക) പലിശ= 134489-100000 = 34,489

നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, FD റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുക. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക കണക്കുകൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുകയും കാലയളവും നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ FDയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കണക്കുകൂട്ടാൻ FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്.

ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലാവധിക്കുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പലിശ സഹിതം ലഭിക്കുന്ന തുക നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക, കാലയളവ്‌, പലിശ അടയ്ക്കാനുള്ള കാലക്രമം എന്നിവ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണക്കു കൂട്ടാനും ഒത്തുനോക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വളരെ ലളിതമാണ്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴുള്ള തുക കണക്കുകൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയും കാലയളവും നൽകാം. സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേമെന്‍റുകൾ എന്നിവ കണക്കാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ മാസംതോറും പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ. നിങ്ങൾ ആനുകാലിക പേമെന്‍റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രതിമാസ ആവൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശയടവ് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് FDയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ മുതല്‍ തുകയിന്മേല്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പലിശ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കാലയളവിന്‍റെ ആവൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. FD കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആവശ്യമായ മൂല്യങ്ങളിൽ നല്‍കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേണുകള്‍ കാണാനാകും.
നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ വരുമാനം തേടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ തുക നിങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും ലഭിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രതിമാസ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണക്കുകൂട്ടാം.
എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പലിശനിരക്ക് നിങ്ങളുടെ പെയ്ഔട്ട് ആവൃത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങളുടെ പലിശ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാകും.

വ്യത്യസ്ത കാലയലവുകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള പലിശ നിരക്കുകള്‍ എത്രയാണ്?

രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ള വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് (07 ഡിസംബർ 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

പുതിയ കസ്റ്റമേർസിന് വേണ്ടി:

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം (രൂപയിൽ) സഞ്ചിതം അസഞ്ചിതം
പ്രതിമാസം ത്രൈമാസികം അർധ വാർഷികം വാർഷികം
12 – 23 25,000 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%
24 – 35 7.90% 7.63% 7.68% 7.75% 7.90%
36 - 60 8.10% 7.81% 7.87% 7.94% 8.10%

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (പ്രായ പ്രൂഫ് നൽകുന്നതിന് വിധേയം) അധിക 0.25% ലഭിക്കും പലിശ നിരക്ക്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേഔട്ട്‌ ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും മെച്യുരിറ്റി മൂല്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ളതും നോൺ-ക്യുമുലേറ്റിലുള്ള പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കുമുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. ഈ സ്കീമുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുക:

അസഞ്ചിത സ്കീം

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ 'നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്' ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, പ്രതിമാസം, പാദവാർഷികം, അർധവാർഷികം, വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ ഈടാക്കും. ആനുകാലിക പലിശ അടവ് ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമായിരിക്കും.

സഞ്ചിത സ്കീം

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ 'സഞ്ചിത' ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമില്‍, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത്, മുതലിനൊപ്പം പലിശ എല്ലാ വര്‍ഷവും കൂട്ടുപലിശ നിരക്കില്‍ അടക്കേണ്ടി വരും. കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പലിശയടയ്ക്കൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്കീം ഉചിതമാണ്, ഒപ്പം മൾട്ടിപ്ളയർ പ്ലാൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ FD കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ശരിയായ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ച് അതനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഞാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എന്തിനാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ക്ക് CRISIL നിന്നുള്ള FAAA റേറ്റിംഗും, MAAA റേറ്റിംഗും നൽകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഉയർന്ന സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ 6 കാലയളവുകള്‍ ഉണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ മറ്റ് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതാ:

 • ഒരു അധിക 0.25% മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ

 • ഇന്ത്യയിൽ 100 ​​ൽ അധികം സ്ഥലങ്ങളിലായി

 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ആക്സസ്

 • മെച്യുരിറ്റി തുകയുടെ സ്വയം ക്രെഡിറ്റ്

 • പ്രതിമാസം രൂ. 5,000 വരെ പലിശ അടവില്‍ നികുതി ഈടാക്കുന്നതല്ല.

ഈ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടാതെ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ എളുപ്പത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാനാക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ റിട്ടേണുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ നൽകുന്നു.