ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ FD കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ഓൺലൈൻ FD കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആവശ്യമുള്ള നിക്ഷേപ തുകയും കാലയളവും എന്‍റർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. വെറും ഒരു ക്ലിക്കിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ FD മെച്യൂരിറ്റി തുക, നേടിയ പലിശയും പേഔട്ട് തുകയും സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രതിമാസ പലിശയോ മറ്റേതെങ്കിലും പിരീയോഡിക് വരുമാനമോ നിർണ്ണയിക്കാനാകും.

With Bajaj Finance Fixed Deposit Interest Rate Calculator, plan your investment easily and determine the exact value of your investments easily. The FD rate calculator or FD return calculator is also an effective tool for those living overseas, and want to invest in Fixed Deposit. Bajaj Finance is also accepting deposits from NRIs, and can get attractive returns on their deposits, to grow their savings easily.

കസ്റ്റമർ തരം

പുതിയ കസ്റ്റമര്‍

മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍

ബജാജ് എംപ്ലോയി

നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമര്‍

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.25%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.25%

ബാധകമായ പലിശാനിരക്ക്

8.35%

കസ്റ്റമറുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിക്ഷേപ തുക
രൂ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
നിക്ഷേപ കാലയളവ്
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

സഞ്ചിതം

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

എന്താണ് സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ?

നിങ്ങൾ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പ്രതിവർഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കും.

അസഞ്ചിതം

 • പിരീഡ്

  പലിശ നിരക്ക്

  പലിശ പേഔട്ട്

 • പ്രതിമാസം

  8.1%

  2,000

 • ത്രൈമാസികം

  8.3%

  4,400

 • അർധ വാർഷികം

  8.6%

  8,900

 • വാർഷികം

  8.9%

  16,400

എന്താണ് അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

സഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിമാസം, അർദ്ധ വാർഷികം, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികമായി പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

നിരാകരണം: വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യഥാർത്ഥ നിരക്കുകളുമായി മുകളിലെ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ROI 4 ബിപിഎസ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ? ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ 8.35% വരെ പലിശ നിരക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേൺ നേടുക - ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

എങ്ങനെയാണ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക?

Using the online FD Maturity Calculator is a simple process.
FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ നല്‍കുന്നു:

 • നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് പുതിയ കസ്റ്റമര്‍ / നിലവിലുള്ള ലോണ്‍ കസ്റ്റമര്‍ / സീനിയർ സിറ്റിസൺ

 • നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്

 • നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • പലിശ തുകയും, മെച്യുരിറ്റിയിൽ നേടിയ ആകെ തുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകും

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാന്‍സുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സ്ട്രീംലൈന്‍ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലുള്ള റിട്ടേണുകള്‍ പരമാവധിയാക്കാനും സഹായിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി തുക കണക്കാക്കുക?

You can use the Fixed Deposit Calculator or Term Deposit Calculator to determine the FD maturity amount. Simply go to the FD Calculator and choose the type of customer you are, your FD type, i.e.cumulative or non-cumulative and the amount of your principal and the tenure. You will automatically be able to see the interest amount earned on the principal for the tenure you mentioned, and also the total maturity amount of your Fixed Deposit.

You can use the Bajaj Finance FD Amount Calculator to determine the maturity amount on your Fixed Deposit. Interest rates vary as per the type of FD you choose, i.e. cumulative/non-cumulative and also the tenure and principal amount. This calculator helps you determine the maturity amount in only a couple of minutes. .

എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കണക്കാക്കുക?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിന്‍റെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും പലിശയുടേയും ആവൃത്തിയും അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ഈ പലിശനിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. FD പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. .

FD കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല ഇതാ:

എ=പി(1+ആർ/എൻ)^എൻ*ടി

ഇവിടെ

 • A മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്
 • P എന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയാണ്
 • r പലിശ നിരക്ക് ആണ്
 • T വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം
 • N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്
ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങൾ രൂ. 1,00,000 ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ 3 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 8% പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വർഷത്തിൽ (n=4) കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. നൽകിയ ഫോർമുല പ്രകാരം, നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതാ:

A=100000*{[1+(0.08/4)]^(4*3)}
• A=100000*1.26824
• A=126824

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അവസാന തുക രൂ. 1,26,824 ആണ്. ഇത് മാനുവലായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ എപ്പോഴും വിലയിരുത്താം. ഇവിടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുകയും കാലയളവും നൽകുക എന്നതാണ്, ഇത് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. .

ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

The Bajaj Finance Fixed Deposit interest calculator helps you determine the amount that you will receive on maturity of the deposit along with interest. It also helps you calculate and compare the interest receivable by changing the deposit amount, tenure and interest payment frequency. .

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

The FD interest rates calculator by Bajaj Finance is very easy to use. You can input the Fixed Deposit amount and tenure to calculate the amount receivable on maturity. It also helps you to calculate both cumulative as well as non-cumulative payouts. .

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

Yes. You can get a monthly interest payout, if you choose periodic payouts, and select monthly frequency. When you invest your money in FDs, you gain interest on your principal amount, which can be obtained periodically. Bajaj Finance Fixed Deposit enables you to choose the frequency of your tenure, and you can see the returns you can make, while entering the required values on FD monthly payout Calculator.
നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ വരുമാനം തേടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ തുക നിങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും ലഭിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രതിമാസ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണക്കുകൂട്ടാം.
എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പലിശനിരക്ക് നിങ്ങളുടെ പെയ്ഔട്ട് ആവൃത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങളുടെ പലിശ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാകും. .

വ്യത്യസ്ത കാലയളവില്‍ ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

പുതിയ കസ്റ്റമേർസിന് വേണ്ടി:

രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റിന് സാധുതയുള്ള വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് (05 മെയ് 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം (രൂപയിൽ) സഞ്ചിതം അസഞ്ചിതം
പ്രതിമാസം ത്രൈമാസികം അർധ വാർഷികം വാർഷികം
12 – 23 25,000 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
24 – 35 7.45% 7.21% 7.25% 7.32% 7.45%
36 - 47 7.50% 7.25% 7.30% 7.36% 7.50%
48 - 60 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (പ്രായ പ്രൂഫ് നൽകുന്നതിന് വിധേയം) അധിക 0.25% ലഭിക്കും പലിശ നിരക്ക്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേഔട്ട്‌ ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും മെച്യുരിറ്റി മൂല്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ളതും നോൺ-ക്യുമുലേറ്റിലുള്ള പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കുമുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. ഈ സ്കീമുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുക:

അസഞ്ചിത സ്കീം

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ 'നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ്' ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ, പ്രതിമാസം, പാദവാർഷികം, അർധവാർഷികം, വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ ഈടാക്കും. ആനുകാലിക പലിശ അടവ് ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമായിരിക്കും.

സഞ്ചിത സ്കീം

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ 'സഞ്ചിത' ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമില്‍, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത്, മുതലിനൊപ്പം പലിശ എല്ലാ വര്‍ഷവും കൂട്ടുപലിശ നിരക്കില്‍ അടക്കേണ്ടി വരും. കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പലിശയടയ്ക്കൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്കീം ഉചിതമാണ്, ഒപ്പം മൾട്ടിപ്ളയർ പ്ലാൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ FD കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ശരിയായ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ച് അതനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. .

ഞാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എന്തിനാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?

Bajaj Finance Fixed Deposit comes with FAAA Rating byCRISIL and MAAA Rating byICRA, offering the highest security for your investment. Moreover, there are 6 flexible tenures to choose from, to suit individual needs.

ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മറ്റ് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഒരു അധിക 0.25% മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ

 • പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾക്കൊപ്പം 12 നും 60 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്

 • നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ, ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഡോക്യുമെന്‍റ് ശേഖരണ സൌകര്യങ്ങൾ

 • നിങ്ങളുടെ FD തുകയുടെ 75% വരെയുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോൺ

 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള FD, മൾട്ടി-ഡിപ്പോസിറ്റ്, ഓട്ടോ റിന്യുവൽ സൌകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഒരുകൂട്ടം ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ലളിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിജിറ്റലി എനാബിൾഡ് FD ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ്.

ഈ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടാതെ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ എളുപ്പത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാനാക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ റിട്ടേണുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ നൽകുന്നു.