എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡി പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും കണക്കാക്കുക.

FD calculator

എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം മികച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക നിലവിലുള്ള എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്കിന് അനുസരിച്ച് പലിശ നേടും. ഈ പലിശ കാലാകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം മാനുവലായി കണക്കാക്കുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്നതും സമയമെടുക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയയാണ്. എഫ്‌ഡി റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പലിശ നേട്ടങ്ങളും എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുകയും തടസ്സമില്ലാതെ കണക്കാക്കാം.

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പലിശ ലഭിക്കും എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മെച്യൂരിറ്റി തുക ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു, പലിശ വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

വിവിധ നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എഫ്‌ഡികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി തുകയും പലിശ നിരക്കുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

എന്താണ് സഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

നിങ്ങൾ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും മെച്യൂരിറ്റിയാകുമ്പോൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം.

എന്താണ് അസഞ്ചിത ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്?

നിങ്ങൾ അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ലഭ്യമാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഔട്ടുകൾ പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം എന്നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുസരിച്ച് പേഔട്ട് തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് എഫ്‌ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പലിശ കണക്കാക്കുക.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതാ.

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 8.10% വരെ.

കുറഞ്ഞ കാലയളവ്

12 മാസം

പരമാവധി കാലയളവ്

60 മാസം

ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക

രൂ. 15,000 ന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്

ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ


ഓൺലൈൻ എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

എഫ്‍ഡി റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

ഘട്ടം 1:. 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ പോലുള്ള കസ്റ്റമർ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഘട്ടം 2: നിക്ഷേപ തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിക്കുക.

ഘട്ടം 3: കാലയളവ് എന്‍റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡറിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഘട്ടം 4: മെച്യൂരിറ്റിയിലോ പ്രതിമാസത്തിലോ ത്രൈമാസത്തിലോ അർദ്ധവാർഷികത്തിലോ വാർഷികത്തിലോ ആണോ നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ട് വേണ്ടത് എന്നതുപോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പേഔട്ട് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോർമുല ഇതാണ്:
A = P(1+r/n)^n*t
ഇവിടെ

  • A മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്
  • P എന്നാൽ മുതൽ തുക
  • r എന്നത് പലിശ നിരക്കാണ്
  • T വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം
  • N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്

രൂ. 15,000 നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക്, 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും താഴെപ്പറയുന്നു.

കാലയളവ് (മാസങ്ങളിൽ)

പലിശ നിരക്ക്

(മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ജനുവരി 20, 2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

ലഭ്യമായ പലിശ

(രൂ.)

മെച്യൂരിറ്റി തുക (രൂ.)
12 7.15% പ്രതിവർഷം. 1,020 16,020
18 7.15% പ്രതിവർഷം. 1,602 16,602
33 7.70% പ്രതിവർഷം. 3,207 18,207
44 7.85% പ്രതിവർഷം. 4,689 19,689
60 7.60% പ്രതിവർഷം. 6,534 21,534


രൂ. 15,000 നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക്, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും താഴെപ്പറയുന്നു.

കാലയളവ് (മാസങ്ങളിൽ) പലിശ നിരക്ക് (പ്രാബല്യത്തിൽ. ജനുവരി 20, 2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

ലഭ്യമായ പലിശ

(രൂ.)

മെച്യൂരിറ്റി തുക (രൂ.)
12 7.40% 1,058 16,058
18 7.40% 1,660 16,660
33 7.95% 3,324 18,324
44 8.10% 4,857 19,857
60 7.85% 6,786 21,786

 

FD calculator

NRI FD കാൽക്കുലേറ്റർ

മികച്ച രീതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ കണക്കാക്കുക

ഒരു എൻആർഐ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന നിശ്ചിത പലിശ നേടുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ടൂളാണ് എൻആർഐ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക, അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിലെ റിട്ടേണുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കാണാനാകും.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഒരു എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ്. FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ നല്‍കുന്നു.
1. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് 60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ (ഓഫ്‌ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക) അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
2. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് സഞ്ചിതം അല്ലെങ്കിൽ അസഞ്ചിതം
3. നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക
4. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
5. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടും മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നേടിയ മൊത്തം തുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗമാണ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ റിട്ടേണുകൾ പരമാവധിയാക്കാനും സഹായിക്കും.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി തുക എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

എഫ്‌ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്ററിലേക്ക് പോയി കസ്റ്റമർ കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക - മുതിർന്ന പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ 60 ന് താഴെയുള്ള കസ്റ്റമർ. അടുത്തതായി, നിങ്ങൾ എഫ്‌ഡി തരം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് - സഞ്ചിതം അല്ലെങ്കിൽ അസഞ്ചിതം. അവസാനമായി, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും സ്ക്രീനിൽ സ്വയമേവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എഫ്‌ഡി തരം, അതായത് സഞ്ചിതം/അസഞ്ചിതം, കാലയളവ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഈ എഫ്‍ഡി പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കണക്കാക്കുക?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപത്തിലെ റിട്ടേൺസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകളും പലിശ പേഔട്ടുകളുടെ ആവൃത്തിയും അനുസരിച്ചാണ്. ഈ പലിശ നിരക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
എഫ്‌ഡി കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല ഇതാ:
എ=പി(1+ആർ/എൻ)^എൻ*ടി
എവിടെ;
A മെച്യൂരിറ്റി തുകയാണ്
P എന്നാൽ മുതൽ തുക
r എന്നത് പലിശ നിരക്കാണ്
t വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണ്
N കോംപൌടണ്ട് പലിശ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാൽ എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയും പലിശയും നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക, കാലയളവ്, പലിശ പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവ മാറ്റുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പലിശ കണക്കാക്കാനും താരതമ്യം ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, പേഔട്ട് മോഡ് ഡ്രോപ്പ്ഡൗണിൽ 'പ്രതിമാസം' തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ പേഔട്ടുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം എഫ്‍ഡികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുതൽ തുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കും. ഓൺലൈനായി എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാലയളവും പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ പലിശ കാര്യക്ഷമമായി കണക്കാക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസി പലിശ നിരക്കിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ എത്ര തവണ നിങ്ങളുടെ പലിശ പിൻവലിക്കുന്നുവോ അത്രയും കുറഞ്ഞ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് അറിയാൻ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‍ഡി റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരാം.

എഫ്‌ഡിയിലെ 'മെച്യൂരിറ്റി തുക' എന്നാല്‍ എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിക്ഷേപിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയാണ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച റിട്ടേണുകൾക്കൊപ്പം. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ഓൺലൈനിൽ ഒരു എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‍ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം. ആവശ്യമുള്ള നിക്ഷേപ തുക, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് എന്നിവ നൽകുക, നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡി മെച്യൂരിറ്റി തുക വേഗത്തിൽ കണക്കാക്കാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുക, കാലയളവ്, പേഔട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് നൽകുകയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയ്ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പലിശ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ രണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തരങ്ങൾ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്. വാർഷികമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് ശേഷം മെച്യൂരിറ്റിയിൽ പലിശ നൽകാൻ സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലിശ പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം എന്നിങ്ങനെ നൽകും.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക

നിരാകരണം:

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (ബിഎഫ്എൽ) ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, പബ്ലിക് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനായി അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന Indian Express (മുംബൈ എഡിഷൻ), Loksatta (പൂനെ എഡിഷൻ) എന്നിവയിലെ പരസ്യങ്ങൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ https://www.bajajfinserv.in/fixed-deposit-archives പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാം

കമ്പനിക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1934 ൻ്റെ സെക്ഷൻ 45 IA ക്ക് കീഴിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ 5 മാർച്ച് 1998 തീയതിയിലുള്ള സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവനകളുടെയോ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയോ കൃത്യതയ്‌ക്കോ ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനോ/ബാധ്യതകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഗ്യാരണ്ടിയോ RBI ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.

എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലയളവിൽ അധിവർഷം ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റിട്ടേണുകൾ അൽപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടാം.