ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് മികച്ച നിക്ഷേപ പ്ലാനുകൾ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് : 8.70%* വരെ റിട്ടേൺ

സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

പ്ലേ ചെയ്യുക

ഉയർന്ന സ്റ്റബിലിറ്റിയും മുതൽ തുകയുടെ സുരക്ഷയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്തുന്നതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 12 മാസത്തിനും 60 മാസത്തിനുമിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് 8.70% വരെ ആകർഷകമായ FD പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഒരു ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അവസാന മെച്യൂരിറ്റി തുക പരിശോധിക്കാം.. ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD ചില മികച്ച സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സരഹിതമായ നിക്ഷേപ അനുഭവം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

 • ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ 8.70% വരെ റിട്ടേൺ

  ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് 8.35% ന്‍റെ ലാഭകരമായ പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് 8.70% വരെ ആകാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും. എഫ്ഡിയിലെ ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്ക് വഴി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് സംഭരിക്കുകയും അത് വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ സ്ഥിരതയുള്ള റിട്ടേണുകള്‍ ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് എഫ്ഡികളെ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്ങുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റും.

 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ

  പ്ലേ ചെയ്യുക

  തങ്ങളുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്, ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സാധാരണ പലിശനിരക്കിന് പുറമെ 0.35% അധിക റിട്ടേണുകൾക്കൊപ്പം ഉയർന്ന സുരക്ഷയുടെ ആനുകൂല്യവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പതിവ് ചെലവുകൾക്കായി പീരിയോഡിക് പേഔട്ടുകൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.. സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക.

 • രൂ. 25,000 ന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം

  ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം ₹.. 25,000, ഇത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഈ കുറഞ്ഞ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു വലിയ കോർപ്പസ് ശേഖരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.. ഒരു ചെറിയ മിനിമം ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക കൊണ്ടും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉയർത്താനും മികച്ച വരുമാനം നേടാനും കഴിയും.

 • ഉയർന്ന സ്ഥിരതയും വിശ്വാസ്യതയും

  പ്ലേ ചെയ്യുക

  S&P Global ന്‍റെ ‘BBB’ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര റേറ്റിംഗുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ NBFC എന്ന നിലയിൽ, നിക്ഷേപകരുടെ റിസ്ക് തരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നാണ് ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്.. CRISILയുടെ FAAA/സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗ്, ICRA- യുടെ MAAA (സ്റ്റേബിൾ) റേറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് ഉയർന്ന സ്റ്റബിലിറ്റി റേറ്റിംഗുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരിക്കലും അപകടത്തിലല്ല.

 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുക

  ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുക

  ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് FDകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക (തിരഞ്ഞെടുത്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്).

 • സ്വയമേവ പുതുക്കൽ

  സ്വയമേവ പുതുക്കൽ

  FDകളിൽ‌ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ‌ സ്വയമേവ പുതുക്കൽ‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ‌ പുതുക്കൽ‌ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • മൾട്ടി ഡിപ്പോസിറ്റ് സൗകര്യം

  മൾട്ടി ഡിപ്പോസിറ്റ് സൗകര്യം

  ഒരു ചെക്ക് പേമെന്‍റ് വഴി ഒന്നിലധികം ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.. ഈ ഓരോ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാലയളവും പലിശ പേമെന്‍റ് ഫ്രീക്വൻസികളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.. നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പിൻവലിക്കാം.

 • ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്

  ബജാജ് ഫൈനാന്‍സില്‍ എളുപ്പമുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു FD-ല്‍ അനായാസം നിക്ഷേപിക്കാനാവും. അത് നിങ്ങളുടെ സമയവും പ്രശ്നങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നു. ദീര്‍ഘമായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കില്‍ ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുറക്കുന്നതിനായി ക്യൂവില്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രയാസമോ ഒഴിവാക്കാനാവും.

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് മേലുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ

  അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.. പകരം, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് മേൽ ഒരു തൽക്ഷണ ഓൺലൈൻ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ₹ 4 ലക്ഷം വരെ ലോൺ എടുക്കാം.

 • നിശ്ചിത റിട്ടേണുകൾ

  വിപണി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ സ്വാധീനമില്ലാത്തതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉറപ്പായ ലാഭം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കാം.

 • അനുയോജ്യമായ കാലയളവ്

  ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 12 നും 60 മാസങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല ഉയർന്ന പണലഭ്യത ആസ്വദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഉയർത്താനും കഴിയും.

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

  ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ വരുമാനം മുൻ‌കൂട്ടി വിലയിരുത്താൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വ്യക്തതത നേടാനും നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് എളുപ്പത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

  ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ലാഭകരവും തടസ്സരഹിതവുമായ നിക്ഷേപം അതിന്‍റെ ലളിതമായ രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുക.. 8.35% ന്‍റെ പലിശനിരക്ക് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടുക. ICRA, CRISIL എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന സ്റ്റബിലിറ്റി റേറ്റിംഗുള്ള ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് FAQ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എത്ര തുക നിക്ഷേപിക്കാം?

ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രൂ.25, 000

എനിക്ക് FD ൽ പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ FD ൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കും.. ഞങ്ങളുടെ FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് FDപ്രതിമാസ പലിശ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക

എനിക്ക് എങ്ങനെ FD ൽ നിക്ഷേപിക്കാം?

ഒരു ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ

 • സ്റ്റെപ്പ് 1: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച്, നെറ്റ്‍ബാങ്കിംഗ്, RTGS/NEFT അഥവാ ചെക്ക് മുഖേന പണം നിക്ഷേപിക്കുക
 • സ്റ്റെപ്പ് 2: നിങ്ങളുടെ പൂരിപ്പിച്ച ഫോറം ‘PDF ആയി സേവ്’ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെന്‍റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്
 • സ്റ്റെപ്പ് 3: അപേക്ഷാ ഫോറം പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് ഒപ്പിടുക, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ KYC ഡോക്യുമെന്‍റ് കരുതി വെക്കുക
 • സ്റ്റെപ്പ് 4: ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ CTS അനുസൃത ചെക്കിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് നൽകുക. നിങ്ങളുടെ FD ബുക്ക് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് എന്താണ്?

ഒരു ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് 12 മാസങ്ങളാണ്.

മെച്യൂരിറ്റിക്ക് ശേഷം എന്താണ് FD ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്?

കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിഗണിക്കാം.. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവസാന മെച്യൂരിറ്റി തുക നിങ്ങളുടെ FD യുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് ലഭിക്കും.

നിക്ഷേപ നിബന്ധനകളിൽ FD ഫുൾ ഫോം എന്താണ്?

FD യുടെ മുഴുവൻ രൂപം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളും NBFCകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ഒരു തരം ഡിപ്പോസിറ്റാണ്.. നിശ്ചിത റിട്ടേണുകൾ തേടുന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത നിക്ഷേപകരുടെ മികച്ച നിക്ഷേപ ഉപാധികളിൽ ഒന്നാണ് FD.
ബാങ്കുകളും NBFCകളും മുഖേന ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, NBFCകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന FDകൾ ഉയർന്ന റിട്ടേണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.. FD ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശരിയായ NBFC തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, പലിശനിരക്കുകളും നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് CRISIL, ICRA പോലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ മുഖേന ഉയർന്ന സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് NBFCകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
നിങ്ങളുടെ FD യുടെ ഉയർന്ന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.. ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD ൽ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് 8.70% വരെ ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേൺ നേടുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിക്ഷേപ തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിക്ഷേപ നിരക്ക്

ദയവായി നിക്ഷേപ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിക്ഷേപ ടെനര്‍

ദയവായി നിക്ഷേപ കാലയളവ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേണുകൾ

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

വേഗത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ദയവായി താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക

പൂർണ പേര്*

ആദ്യ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ദയവായി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക

നഗരം*

ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഇമെയിൽ ഐഡി*

ദയവായി ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക

കസ്റ്റമർ തരം*

ദയവായി കസ്റ്റമർ തരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിക്ഷേപ തുക*

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

ദയവായി പരിശോധിക്കുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ