സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • Higher interest rate for senior citizens

  മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്

  നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ അധിക നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്‍റിന് ശേഷമുള്ള ചെലവുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുക.

 • Flexible tenors up to 60 months

  60 മാസം വരെയുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവ്

  നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രകാരം 12 മുതൽ 60 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • Deposits starting at Rs. 25,000

  ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ രൂ. 15,000 ൽ തുടങ്ങുന്നു

  ഒരു ചെറിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക.

 • Get secured returns

  പ്രതിവർഷം 7.75% വരെ സുരക്ഷിതമായ റിട്ടേൺസ് നേടുക.*

  നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റിലെ മികച്ച റിട്ടേൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്തുക.

ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ (എൻബിഎഫ്‌സികൾ) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ റിസ്ക് ഉള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് (എഫ്‌ഡി). നിങ്ങൾ മികച്ച റിട്ടേൺസ് നേടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഉയർന്ന എഫ്‌ഡി നിരക്കുകൾ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് നൽകുന്നു.

ഒരു എൻഡ്-ടു-എൻഡ് പേപ്പർലെസ് നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയുടെ സൗകര്യത്തോടൊപ്പം ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ആകർഷകമായ എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കിൽ 7.75% വരെ* പ്രതിവർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡി, ഒരു എഫ്‌ഡി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ നീണ്ട ക്യൂവിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയവും ബുദ്ധിമുട്ടും ലാഭിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് നൽകുന്നു.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിപണി ചാഞ്ചല്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ബജാജ് ഫിനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള വരുമാനവും സ്ഥിരമായ സമ്പാദ്യ വളർച്ചയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ബാധിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ക്രിസിൽ എഎഎ/സ്റ്റേബിൾ, [ഐസിആർഎ]എഎഎ(സ്റ്റേബിൾ) എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതാ.

പലിശ നിരക്ക്

പ്രതിവർഷം 7.75% വരെ.*

കുറഞ്ഞ കാലയളവ്

1 വർഷം

പരമാവധി കാലയളവ്

5 വയസ്സ്

ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക

രൂ. 15,000 ന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം

അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

ലളിതവും പേപ്പർലെസ് ആയിട്ടുമുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്

ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ

ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്

നിങ്ങളുടെ സമയവും പ്രയാസവും ലഘൂകരിക്കുന്ന ലളിതമായ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓൺലൈൻ എഫ്‍ഡി ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. ബജാജ് ഫൈനാൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുറക്കാൻ ദൈർഘ്യമേറിയ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ സമർപ്പിക്കുകയോ ക്യൂവിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ആകർഷകമായ എഫ്‍ഡി നിരക്കുകളിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി തുകയും എഫ്‍ഡിയിലെ റിട്ടേൺസും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് മേലുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ

അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, 3 മാസത്തെ ആദ്യ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പലിശ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേല്‍ ലോണും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. സഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ, ലോൺ തുക എഫ്‍ഡി മൂല്യത്തിന്‍റെ 60 % വരെയും അസഞ്ചിത ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ, ലോൺ തുക എഫ്‍ഡി മൂല്യത്തിന്‍റെ 75 % വരെയും ആകാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ, പ്രതിവർഷം 7.75% വരെയുള്ള* ലാഭകരമായ പലിശ നിരക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ സുരക്ഷ എന്നിവ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നായി മാറുന്നു.

* വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • Non-resident Indians and others

  നോൺ-റസിഡന്‍റ് ഇന്ത്യക്കാരും മറ്റുള്ളവരും

  എൻആർഐകൾ,ഓവർസീസ് സിറ്റിസെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വ്യക്തികൾ എന്നിവർ 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും എൻആർഒ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ആയിരിക്കുകയും വേണം.

 • Non-individuals

  നോൺ-ഇൻഡിവിജ്വൽ

  ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾ (എച്ച്‌യുഎഫ്), ഏക ഉടമസ്ഥത, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ഫാമിലി ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താം.

 • Resident Indian citizens

  റെസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ

  വ്യക്തികൾക്ക് 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കായി അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എഫ്‍ഡി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകള്‍

രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് സാധുവാണ്
(w.e.f October 7, 2022)
കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ 12 – 23 24 – 35 36 – 60
സഞ്ചിതം 6.55% പ്രതിവർഷം. 7.25% പ്രതിവർഷം. 7.40% പ്രതിവർഷം.
പ്രതിമാസം 6.36% പ്രതിവർഷം. 7.02% പ്രതിവർഷം. 7.16% പ്രതിവർഷം.
ത്രൈമാസികം 6.40% പ്രതിവർഷം. 7.06% പ്രതിവർഷം. 7.20% പ്രതിവർഷം.
അർധ വാർഷികം 6.45% പ്രതിവർഷം. 7.12% പ്രതിവർഷം. 7.27% പ്രതിവർഷം.
വാർഷികം 6.55% പ്രതിവർഷം. 7.25% പ്രതിവർഷം. 7.40% പ്രതിവർഷം.

 

സഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15

18

22

30

33

44

മെച്യൂരിറ്റിയിൽ

6.70% പ്രതിവർഷം.

6.80% പ്രതിവർഷം.

7.05% പ്രതിവർഷം.

7.35% പ്രതിവർഷം.

7.35% പ്രതിവർഷം.

7.50% പ്രതിവർഷം.


അസഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

15

18

22

30

33

44

പ്രതിമാസം

6.50% പ്രതിവർഷം.

6.60% പ്രതിവർഷം.

6.83% പ്രതിവർഷം.

7.11% പ്രതിവർഷം.

7.11% പ്രതിവർഷം.

7.25% പ്രതിവർഷം.

ത്രൈമാസികം

6.54% പ്രതിവർഷം.

6.63% പ്രതിവർഷം.

6.87% പ്രതിവർഷം.

7.16% പ്രതിവർഷം.

7.16% പ്രതിവർഷം.

7.30% പ്രതിവർഷം.

അർധ വാർഷികം

6.59% പ്രതിവർഷം.

6.69% പ്രതിവർഷം.

6.93% പ്രതിവർഷം.

7.22% പ്രതിവർഷം.

7.22% പ്രതിവർഷം.

7.36% പ്രതിവർഷം.

വാർഷികം

6.70% പ്രതിവർഷം.

6.80% പ്രതിവർഷം.

7.05% പ്രതിവർഷം.

7.35% പ്രതിവർഷം.

7.35% പ്രതിവർഷം.

7.50% പ്രതിവർഷം.

 

Rate benefits basis customer category (w.e.f October 7, 2022)

 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധിക നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓൺലൈൻ എഫ്‌ഡിയിലെ നിക്ഷേപം വേഗത്തിലുള്ളതും ലളിതവുമാണ്. താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 1. 1 ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഫോം തുറക്കുന്നതിന് 'ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക' ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 2 നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ജനന തീയതി, ഒടിപി എന്നിവ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 3. 3 നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രം വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയിൽ, കെവൈസി അല്ലെങ്കിൽ ഒകെവൈസി വഴി നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 4. 4 ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക, കാലയളവ്, പലിശ പേഔട്ട് തരം, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 5. 5 നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടയ്ക്കുക

വിജയകരമായ പേമെന്‍റിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇമെയിലും, SMS ഉം മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് അക്നോളജ്മെന്‍റ് ലഭിക്കും.

ഓൺലൈൻ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നത്തേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ പേമെന്‍റ് നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി തുക നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

നിരാകരണം

എഫ്‌ഡി കാലയളവിൽ ലീപ്പ് ഇയർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റിട്ടേൺസിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എല്ലാ കസ്റ്റമേർസിനും ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ് ഓപ്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് 1 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള ഏത് കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിക്ഷേപകർ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും പലിശ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസിനൊപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രൂ. 15,000 ആണ്.

എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്, അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ബാങ്കുകളും നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളും (എൻബിഎഫ്സികൾ) കസ്റ്റമേർസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ ഉപകരണമാണ് എഫ്‌ഡി, അതിലൂടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്കായി അവർക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാം.

നിങ്ങൾ ഒരു എഫ്‌ഡി ൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, അത് കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനം ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പലിശയും നൽകുന്നതാണ്.

മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റർമാർക്കും പ്രിമെച്വർ പിൻവലിക്കൽ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു, ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മെച്യൂരിറ്റി തീയതിക്ക് മുമ്പ് എഫ്‌ഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. എഫ്‌ഡിയുടെ കാലാവധിക്ക് മുമ്പുള്ള പിൻവലിക്കലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്, ഇത് നിക്ഷേപ സമയത്ത് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒറ്റത്തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ ഒരു പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്, അതിൽ കസ്റ്റമറിന് ചെറുകിട പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ കേവലം രൂ. 5,000 മുതൽ ആരംഭിക്കാം ഓരോ മാസവും നടത്തുന്ന ഓരോ നിക്ഷേപവും പുതിയ എഫ്‌ഡി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിക്ഷേപ സമയത്ത് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നടത്താൻ കഴിയും?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താവുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധി ഇല്ല നിലവിൽ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് പ്രതിവർഷം 7.75% വരെ എഫ്‌ഡി നിരക്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം?

അവരുടെ പ്ലാനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിക്ഷേപകർക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.

എനിക്ക് FD ൽ പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, ഒരു നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ് FD പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പ്രതിമാസ പലിശ നേടാവുന്നതാണ്. ഇത് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ നോൺ-ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കീമില്‍, ആനുകാലിക വരുമാനം നേടിക്കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പതിവ് ചെലവുകൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധ-വാർഷികം, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം ആയി പിൻവലിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിമാസ പലിശ പേമെന്‍റിന് FD മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പലിശ നിരക്ക് കുറവായിരിക്കും. പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ FD കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ സന്ദർശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കാം:

ഘട്ടം 1: നിക്ഷേപ ഫോം സന്ദർശിക്കാൻ ഓൺലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒടിപി വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 3: നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുക. നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേർസിന്, നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക, കാലയളവ്, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഘട്ടം 5: നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പൂർത്തിയാക്കുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാണോ?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ [ഐസിആർഎ]AAA(സ്റ്റേബിൾ) ഉള്ളവയാണ്, ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ റിസ്ക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബിഎഫ്എൽ എഫ്‌ഡികൾക്ക് ക്രിസിൽ AAA/സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗും ഉണ്ട്, ഇത് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ്.

FD ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണോ?

അസ്ഥിരമായ വിപണിയുടെ റിസ്ക്കിന് വിധേയരാകാതെ ഉറപ്പുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ വരുമാനം തേടുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ (എഫ്‌ഡി) നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നിരക്കിന് പുറമെ മറ്റ് സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എഫ്‌ഡികളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം?

നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനും, നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ ആദായം നേടാനും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ FD യിലെ പലിശ നിരക്ക് ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ ഉയർന്നതാണ്, മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം കൂടുതൽ വളർത്താനും കഴിയും.

എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് FD പലിശ പേമെന്‍റ് അതിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ചെലവുകൾക്കായി പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ നേടാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ നിക്ഷേപ കാലയളവ് എത്രയായിരിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാനിന് കീഴിൽ നടത്തിയ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള കാലയളവ് 12 മുതൽ 60 മാസം വരെയാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക