ബിസിനസ് ലോൺ ബജാജ്

> >

ബിസിനസ് ലോൺ യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

വേഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

വെറും 60 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കൂ

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
എന്‍റർ ചെയ്യൂ 10-അക്ക നമ്പർ
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക
സാധുവായ PAN കാർഡ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഞാൻ T&C അംഗീകരിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കിയ സർവ്വീസിന്‍റെ പ്രൊമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്‍റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, അതിന്‍റെ പ്രതിനിധി/ബിസിസന് പങ്കാളികൾ/അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവയെ അനുവദിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

ബിസിനസ് ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ലളിതമാണ്. ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

• ഒരു ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് 25 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം.
• അപേക്ഷകൻ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കണം.
• അപേക്ഷകന്‍റെ ബിസിനസ്സിനായുള്ള ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം.

ബിസിനസ് ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ബിസിനസ് ലോണുകള്‍ക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞവയാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്.

i. ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് – അപേക്ഷകർ ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ വോട്ടർ ID, PAN കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നൽകിയ സാധുതയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉചിതമായ KYC രേഖകൾക്കൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

II. അഡ്രസ് പ്രൂഫ് – KYC അല്ലാതെ, പാസ്‌പോർട്ട്, വൈദ്യുതി ബിൽ, റേഷൻ കാർഡ്, ടെലിഫോൺ ബിൽ, പാട്ടക്കരാർ, ട്രേഡ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ലൈസൻസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഒരു ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വിലാസ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാം. ലോൺ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് വിലാസ തെളിവായി സർക്കാർ നൽകിയ മറ്റേതെങ്കിലും രേഖയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

iii. ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ രേഖകള്‍ – സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളും നോൺ-പ്രൊഫഷണലുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ട സാധാരണ ബിസിനസ് ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പറയുന്നവയാണ്.

• കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത കോപ്പി.
• കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്.
• CA ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത മുമ്പത്തെ 2 വർഷങ്ങളിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ലാഭ, നഷ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റും.

iv. ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥത തെളിവ് – ഒരു ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ബിസിനസ് ലോണിന് ആവശ്യമായ ബിസിനസ്സ് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്‍റെ തെളിവ് ബിസിനസ്സ് തരത്തെയും അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രൊഫൈലിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലുകൾക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി - ഏക ഉടമസ്ഥരെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രമാണം. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള ബിസിനസ്സ് ഐഡന്‍റിറ്റിയുടെ മറ്റ് തെളിവുകളിൽ പാൻ കാർഡ്, മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിനുള്ള പേയ്‌മെന്റ് രസീത്, വൈദ്യുതി ബിൽ, ഐടി റിട്ടേണുകൾ തുടങ്ങിയ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന നോണ്‍-പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് – സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ രേഖ, ഉടമയുടെ വ്യക്തിഗത ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, ഉടമയുടെ കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, ക്രെഡിറ്റര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ്/ഡെബ്റ്റ്/പീരിയോഡിക് സ്റ്റോക്ക്, GST റിട്ടേണ്‍ തുടങ്ങിയവ.
മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി (പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ) – പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ആർട്ടിക്കിൾ, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾക്കുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്ത കരാർ. ആദായനികുതി, ചരക്ക് സേവന നികുതി എന്നിവയുടെ റിട്ടേൺസ്, ഷോപ്പുകൾ, സ്ഥാപന നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സഹായ രേഖകൾ. കൂടാതെ, പങ്കാളികളും ഡയറക്ടർമാരും വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


ബാധകമായ ബിസിനസ് ലോൺ കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈലുകളുടെ പട്ടിക

സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് (SEP)

അലോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍, ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുകള്‍, കമ്പനി സെക്രട്ടറികള്‍, ആര്‍ക്കിടെക്റ്റുകള്‍ എന്നിവര്‍ അവരുടെ തൊഴിൽ പരിശീലിക്കുന്നു. യോഗ്യതയുടെ തെളിവ് പങ്കിടേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന നോൺ-പ്രൊഫഷണലുകൾ (SENP)

വ്യാപാരികൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, റീട്ടെയിലർമാർ, പ്രൊപ്രൈറ്റർമാർ, സേവന ദാതാക്കൾ മുതലായവർ.

എന്‍റിറ്റി

പാർട്‌ണർഷിപ്പ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്‌ണർഷിപ്പ്, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ക്ലോസ്‌ലി ഹെൽഡ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇനിപ്പറയുന്ന നഗരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് രൂ.30 ലക്ഷം വരെ ഫണ്ട് ലഭിക്കും.

ബിസിനസ്സ് ലോണുകൾക്കുള്ള ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവിന്‍റെ ലോൺ മാനദണ്ഡം ലളിതവും ബിസിനസ്സ് ലോണുകൾക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യകതകൾ വളരെ കുറവുമാണ്, ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ എളുപ്പവും തടസ്സരഹിതവുമാക്കുന്നു.

വീഡിയോ

ബിസിനസ് ലോൺ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം

ബിസിനസ് ലോൺ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നോ

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസക്തമാണോ?

നിങ്ങളുടെ അതുല്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 5 നുറുങ്ങുകൾ

5 ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ചുമതല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടിപ്പ്സ്

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന ചെക്ക്-ലിസ്റ്റ്

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന ചെക്ക്-ലിസ്റ്റ്

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

ബിസിനസ് ലോണ്‍ ആളുകളുടെ കണ്‍സിഡേഡ് ഇമേജ്

ബിസിനസ് ലോൺ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളര്‍ച്ചയില്‍ സഹായിക്കാനായി രൂ 32 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണ്‍

അപ്ലൈ
പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണ്‍ ആളുകൾ പരിഗണിക്കുന്നു ചിത്രം

പ്രവർത്തന മൂലധനം

പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക
രൂ. 32 ലക്ഷം വരെ | സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ

വിവരങ്ങൾ
സ്ത്രീകകള്‍ക്കായുള്ള ഫൈനാൻസ്സ് ലോണ്‍ ആളുകൾ പരിഗണിക്കുന്നു ചിത്രം

സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ

കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലോണുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ
രൂ. 32 ലക്ഷം വരെ | കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

വിവരങ്ങൾ
SME- MSME കള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനാൻസ്സ് ലോണ്‍ ആളുകൾ പരിഗണിക്കുന്നു ചിത്രം

SME-MSME എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ

നിങ്ങളുടെ എന്‍റർപ്രൈസസിനായുള്ള പ്രയാസ രഹിതമായ ഫൈനാൻസ്
രൂ. 32 ലക്ഷം വരെ | 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്രൂവൽ

വിവരങ്ങൾ