ಫೋಟೋ

  1. ಹೋಮ್
  2. >
  3. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋನ್
  4. >
  5. ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ತ್ವರಿತವಾದ ಅಪ್ಲೈ

ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು

Please enter your first and last name
Enter 10-digit mobile number
Please enter your pin code

I consent to the T&C and authorize Bajaj Finance Limited, its representatives/business partners/affiliates to use my details for promotional communication/fulfilment of services availed.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆ:
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು (MD/DM/MS): ಯಾವುದೇ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪದವೀಧರ್ ವೈದ್ಯರುಗಳು (MBBS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳು (BDS/MDS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು (BHMS / BAMS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 6ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ / ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆ:
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು (MD/DM/MS): ಯಾವುದೇ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪದವೀಧರ್ ವೈದ್ಯರುಗಳು (MBBS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳು (BDS/MDS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು (BHMS / BAMS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 6ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ / ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆ:
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ (MD/DM/MS): ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ನಂತರದ ಅನುಭವ
ಪದವೀಧರ್ ವೈದ್ಯರುಗಳು (MBBS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳು (BDS/MDS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು (BHMS/BAMS): ಕನಿಷ್ಟ 6 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ನಂತರದ ಅನುಭವ

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಲೋನ್:
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ (MD/DM/MS): ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ನಂತರದ ಅನುಭವ
ಪದವೀಧರ್ ವೈದ್ಯರುಗಳು (MBBS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳು (BDS/MDS): ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು (BHMS/BAMS): ಕನಿಷ್ಟ 6 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ನಂತರದ ಅನುಭವ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋನಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ

ಜನರು ಇವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ‎₹ 37 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ

ತಿಳಿಯಿರಿ

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ರೂ. 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಕವರೇಜ್

ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ

ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲೋನ್‌

ರೂ. 37 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಡಮಾನ ಮುಕ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ್

ಅಪ್ಲೈ
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್‌ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್

ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ರೂ. 32 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲೋನ್

ಅಪ್ಲೈ