Bajaj Finance Best Investment Plans

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂದರೇನು?

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಂಚಿನ ದಂಡವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.

BFL ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, HUF ಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘ, ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ಸೊಸೈಟಿಗಳು (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಹಕಾರಿ), ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು BFL ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾವ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೊರಕಲಿವೆ?

ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

• ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ' ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

• 'ಸಂಚಿತ' ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕೆಟಗರಿಯ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಡ್ಡಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ದರಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ದರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ:

• ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ): ರೂ. 5 (ಐದು) ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ (ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ರೂ. 5 (ಐದು) ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.10% ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

FD ರಿನೀವಲ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆಯೇ?

ಹೌದು. ವಾರ್ಷಿಕ 0.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ (ರೂ. 5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

BFL ಕೇವಲ FD ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಗದಿತ ದರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಅದೇ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ, ಹೊಸ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

BFL ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು?

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್‌‌ಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, BFL FD ಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುತ್ತದೆ:
• ಕನಿಷ್ಠ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಾತ್ರ ರೂ. 25000 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ
• CRISIL ಅವರಿಂದ FAAA/ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ICRA ಯಿಂದ MAAA/ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ
• ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅವಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
• ಎಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 12 ರಿಂದ 60 ರ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
• ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 1000 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌‌ಗಳು ಇವೆ
• ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪೋರ್ಟಲ್ - ಎಕ್ಸ್‌‌ಪೀರಿಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ
• ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲಕರ ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ
• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರಗಳು

ನನಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು?

ನಮ್ಮದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
• ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌‌ಗಳು
• ಸುಲಭದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿಗಳು
• ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆನ್‌‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
• ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿವರೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವರವಾದ SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು
• ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅಕ್ಸೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ
• ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂತೋಷಕರ ಅನುಭವ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ರೆಫರಲ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಯಾವುದೇ ರೆಫರಲ್‌‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಚೆಕ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಆಯ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) ಅಥವಾ RTGS/NEFT

ನಗದು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಬಹುದೇ?

ಇಲ್ಲ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ನಾನು ಯಾವ ವಿವಿಧ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುರಾವೆ
3ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ರಿಂದ 60 + ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ

ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದವರಿಗೆ:
1 ಮಾಲೀಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಮಾಲೀಕರು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಪುರಾವೆ
3 ಮಾಲೀಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ಮಾಲೀಕರ ಫಾರಂ 60 + ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
4 ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
5 ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 2 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು:
• ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
• ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ಲೈಸನ್ಸ್
• GST or ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು
• GST ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಪ್ರೊವಿಜನಲ್/ ಫೈನಲ್)
• ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ನೋಂದಣಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
• ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ಲೈಸನ್ಸ್
• ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ/ಸ್ವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಏಕ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ (ಬರೀ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಲ್ಲ)
• ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್-ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಕೋಡ್
• ಯಾವುದೇ ಸೇವಾದಾತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀರದಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್)

HUF ಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಕರ್ತಾನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಕರ್ತಾನ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುರಾವೆ
3 ಕರ್ತಾನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ಕರ್ತಾನ ಫಾರಂ 60 + ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
4 HUF ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
5 ಡೀಡ್
6 HUF ನ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾದಾತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀರದಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್)

ನೋಂದಾಯಿತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುರಾವೆ
3 ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಫಾರಂ 60 + ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
4 ನೋಂದಾಯಿತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
5 ಡೀಡ್
6 ನೋಂದಾಯಿತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾದಾತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀರದಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್)
7 ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8 ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುರಾವೆ
3 ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಫಾರಂ 60 + ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
4 ನೋಂದಾಯಿತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
5 ಡೀಡ್
6 ನೋಂದಾಯಿತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾದಾತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀರದಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್)
7 ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟೀಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟೀಗಳ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುರಾವೆ
3 ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟೀಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟೀಗಳ ಫಾರಂ 60 +ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
4 ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
5 ಡೀಡ್
6 ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾದಾತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀರದಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್)
7 ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8 ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿರದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಂಡಳಿ/ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ
2 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಪುರಾವೆ
3 ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
3 ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫಾರಂ 60 + ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
4 ಘಟಕದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
5 ಡೀಡ್
6 ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾದಾತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀರದಿರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್)
7 ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
8 ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
9 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯ

ಶಾಲೆಗಾಗಿ:
1 ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿ
2 ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿನ ಪ್ರತಿ/ ಬೈ-ಲಾ
3 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನೈಜ ಪ್ರತಿ [ಒಂದುವೇಳೆ ಸೊಸೈಟಿಯು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1860 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು]
4 VID (ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್)/ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ /ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಪುರಾವೆ
5 ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅಥವಾ
5 ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫಾರಂ 60 + ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ 1 OVD ಗಳು (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು):
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
• ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್
• NREGA ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ
6 ಸೊಸೈಟಿಯ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬೇಕು
• ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ.
• ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
• ಹಿಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು.
• ಕೇಂದ್ರ/ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ:
1 ಇನ್‌ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ & ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
2 ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್/ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರ ಸಹಿ(ಗಳು)
3 ಪ್ಯಾನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್/ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
4 ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಲಿಫೋನ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್
5 ನಿರ್ದೇಶಕರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ (ಪ್ಯಾನ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್, ವೋಟರ್‌ಗಳ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್).
• ಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್

ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ:
1 RBI ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್
ಅಥವಾ
1 ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
2 ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೈ-ಲಾಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 'ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ' ಪ್ರತಿ
ಅಥವಾ
2 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್/ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್.
3 ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ವಿವರಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಶನ್.
4 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ
5 ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ KYC - ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್/ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಪುರಾವೆ /ಫಾರಂ 60

ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ(ಪಾಲಕರು) ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ FD ಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅವಶ್ಯಕ?

ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು "ಈಗಿನ/ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್" ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೇಜ್ 1 ನ FD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ"ಈಗಿನ/ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ?" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು . ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿದೆ.

image

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ/ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೇ?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಈ FD ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದೇ?

ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80c ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ FD ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ - ಸ್ಕೀಮ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆವರ್ತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. FD ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮೊದಲ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಗ್ರಾಹಕರು 25 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ FD ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಂತರದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 30 ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 31 ಮೇ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆ - ಜೂನ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31
ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31
ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆ - ಮಾರ್ಚ್ 31
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆ - ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ FD ಯ ಮೊತ್ತ, ಕಾಲಾವಧಿ, ಬಡ್ಡಿ % ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ FDR ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಪಿಡಿ, ಎಕ್ಸ್‌‌ಪೀರಿಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ದೊರಕುವವು.

ನಾನು ನನ್ನ FD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್/ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೊಸದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌‌ಡೇಟ್ ಆದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ FD ಯ ಮೂಲ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. FD ರಸೀದಿಯ ನಕಲು ಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಬರಹದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ನಾನು ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ/ನನ್ನ FD ಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ, https://www.bajajfinserv.in/forms-centre ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಮಿನಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ / ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ / ನಿಮ್ಮ RM / ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌‌ಗೆ ಯಾವಾಗ TDS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು?

ಎಲ್ಲ ತ್ರೈ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ TDS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌‌ಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ?

ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠವೆಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಚನೆಗೊಂಡ 3 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

FDR ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌‌ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಡುವೆ, FD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರತಿ ಆನ್‌‌ಲೈನ್‌‌ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಪೋರ್ಟಲ್- ಎಕ್ಸ್‌‌ಪೀರಿಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು.

ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವೇನು?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು, ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SMS/ಈಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ದೊರಕುವ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಕೀಮ್‌‌ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ.

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?

ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ/ ಆ ಕೂಡಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡೆಪಾಸಿಟಿನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಪೋನ್‌‌ ಕಾಲ್, ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಬರಹದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು https://www.bajajfinserv.in/forms-centre ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು FDR ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಂಡ ಚೆಕ್‌‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ RM/ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ನಾನು FD ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ

ಹಂತ 1: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದರೆ, ನಂತರ ಹಂತ 2 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ 2: ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢ ಪಡಿಸಿದರೆ, 3 ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 3: ದಯವಿಟ್ಟು wecare@bajajfinserv.in ಗೆ FDR ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ತಿಂಗಳು/ಮಾಸ/ವರ್ಷವನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ FD ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲೋನ್ ನೀಡುವಿರಾ?

ನಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ , ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲೋನ್ ದೊರಕಲಿದೆ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 75% ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ದರದಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಚನೆಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ 2% ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾವಧಿಯು FD ಯ ಉಳಿದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

FD ಮೇಲೆ ಲೋನಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 

ನಿಮಗೆ ರೂ. 4,00,000 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ FD ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ RM /ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ರೂ. 4,00,000 ವರೆಗಿನ ಲೋನಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

FD ಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಲೋನ್ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ FD ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ FD ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌‌ಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

BFL ಜತೆಗೆ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಇದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್) ಮತ್ತು BFL FD ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ, ನಾನು ಲೋನ್ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ FD ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ FD ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನನ್ನು FD ಜತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು FD ಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

FD ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಮೀರಿಕೆ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವೇ?

ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ

FD ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಲೋನನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು FD ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಹೌದು. FD ಮೇಲಿನ ಲೋನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು FD ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

FD ಮೇಲಿನ ಲೋನಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ EMI ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ

ಬೇರೆ NBFC/ಬ್ಯಾಂಕಿನ FD ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಲೋನ್ ದೊರಕಬಹುದೇ?

ಇಲ್ಲ. BFL ಲೋನನ್ನು BFL FD ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ FD ಯನ್ನು ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ FD ಯನ್ನು ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡಬಹುದು:
https://customer-login.bajajfinserv.in/customer?SOURCE=FD_DETAILS ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ
• ನಿಮ್ಮ FDR ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ BFL ಬ್ರಾಂಚ್‌‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ (ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ) ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು
• ನಿಮ್ಮ RM ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.

ನನ್ನ FD ಯನ್ನು ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬೇಕು?

ನಮಗೆ ಕೇವಲ FD ರಿನೀವಲ್ ಫಾರಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ FDR ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ).

FD ರಿನೀವಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಜತೆಗೆ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ.

ರಿನೀವಲ್ ಸಂದರ್ಭ, ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನಲ್ಲ.

ನಾನು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ತು ನಾನು BFL FDಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ fd@bajajfinserv.in ಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. https://www.bajajfinserv.in/fixed-deposit-short-lead-form ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು FD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ RM/ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ fd@bajajfinserv.in ಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು

ನಾನು BFL FDಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ RM/ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ fd@bajajfinserv.in ಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ FDR ನಂಬರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ.

FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಯು ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವೇನು?

ಹೌದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 1961 ರ 194 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ NBFC ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ರೂ. 5, 000, ಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿದರೆ ಅಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌‌ಗಳಿಗೆ, ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆತನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. TDS ಅನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ 15G/15H ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಆತ ಆತನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 2, 50, 000 ಮೀರಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 5, 00, 000 ಮೀರಿದರೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ರೂ. 5, 00, 000 ಮೀರಿದರೆ, ಆಗ 15 G / H ಫಾರ್ಮ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಫಾರಂ 15 G/H ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

1 ಎಕ್ಸ್‌‌ಪೀರಿಯ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಪೋರ್ಟಲ್‌‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿವರಗಳು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ) ಫಾರಂ 15 G/H. ನಿಮ್ಮ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಆನ್‌‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚೆಕ್‌‌ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, OTP ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2 ಬ್ರೋಕರ್: ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌‌ಸೈಟ್ ನಿಂದ 15 G/H ಫಾರಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆತ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.
3 ಬ್ರಾಂಚ್: ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಫಾರಂ 15 G/H ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ

TDS ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಮಾಸಿಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಾವತಿಯ ಮೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ.

ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ 15 g/h, ನನ್ನ TDS ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ RM/ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: fd@bajajfinserv.in. ಪ್ರಕರಣವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮರುಸಂದಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ FD ಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೌದಾದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಯಾವುದೇ FD ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಅವಧಿ 3 ತಿಂಗಳು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು FD ಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ದಂಡದ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
• 0 -3 ತಿಂಗಳು - FD ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ)
• 3 -6 ತಿಂಗಳು - ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
• >6 ತಿಂಗಳು - ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಚಾಲನೆಯಾದ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ 2% ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಚಾಲನೆಯಾದ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತ 3% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಾವಾಗಿದೆ. FDಯಲ್ಲಿ ಸಹ -ಅರ್ಜಿದಾರ ಪ್ರಿ- ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರ ಕೇವಲ ಬರಹದ ಮನವಿ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಮತ್ತು FDR ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ RM/ಬ್ರೋಕರ್ ಬಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. FD ಆದಾಯ (TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ) ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ 8 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲಿದೆ

FD ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ವಾವಧಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದರೂBFL ಈಗಲೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹೌದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲ್ಲವಾದರೆ, FD ಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ?

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಾಮಿನಿ/ ಜಂಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌‌ಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:
• ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಕಡ್ಡಾಯ)
• ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ದಸ್ತಾವೇಜು ಪ್ರತಿ (ಕಡ್ಡಾಯ)
• ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ/ಆಡಳಿತದ ಪತ್ರ/ವಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ (ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ)
• ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ/ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ (ಕಡ್ಡಾಯ)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ FD ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಇಲ್ಲ. ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಾವಾದರೆ, ರಿನೀವಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ?

ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಸಹ- ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು FD ಯಿಂದ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

HUF ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾ ಮರಣಿಸಿದರೆ,
•FD ಯನ್ನು ಪ್ರಿ-ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮಾಡದೆ ಹೊಸ ಕರ್ತಾನನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಜಿದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಒಂದುವೇಳೆ ಹೌದು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ?
•FD ಯನ್ನು ಪ್ರಿ-ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೊಸ ಕರ್ತಾನಿಂದ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ?

ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ:
• ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌‌ನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
• ಘೋಷಣೆ/ಅಫಿಡವಿಟ್/HUF ನ ಹೊಸ ಕರ್ತಾನನ್ನಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ HUF ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸುಭದ್ರತೆ.
• ವಯಸ್ಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತಾನ ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ
• ಹೊಸ ಕರ್ತಾನ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತುಪ್ಯಾನ್

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಾವಾದರೆ BFL ಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ BFL ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ, A= ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮತ್ತು B= ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು. ಈಗ, ಇನ್ನೊಂದು FD ಯಲ್ಲಿ, B=ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರನಾಗಿದ್ದರೆ (ಮತ್ತು A ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿದಾರನಾಗಿರಬಹುದು/ಆಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು), B ತನ್ನ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದೇ?

ಇಲ್ಲ, B ಯ KYC ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾಲದವರೆಗೆ, B ತನ್ನ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ NRI ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಡಿಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ, ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು NRI ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಮತ್ತು ನಂತರ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?

ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ FD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು CMS ಪೇ-ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು (ಪಾಲುದಾರ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಚೆಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ನನ್ನ FD ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ನೀವು RTGS, NEFT ಅಥವಾ IMPS ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಫರ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ID ನಮೂದಿಸಿ.

ನನ್ನ NRE (ಹೊರ ಅನಿವಾಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?

NRI FD ಗಾಗಿ, ಪಾವತಿಯನ್ನು NRO (ಅನಿವಾಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ) ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ NRE ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದರ BFL ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (NRO/ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್). BFL ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ

ನನ್ನ FD ಬುಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ರಿಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ?

ಹೌದು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ 12-ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ –

• ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದರೆ (ಚೆಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್‌‌ಗಳ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ)

• ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು BFL ನಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ID ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀಫಂಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ FD ಯನ್ನು ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

FD ಬುಕ್ ಆಗದಿರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

• ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ

• KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

• ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಜವಾದ UTR ನಂಬರ್ UTR ಪಾವತಿ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಇಲ್ಲ

ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಫರ್‌‌ನ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ FD ಮೊತ್ತದ ರಿಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮರಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ 15 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯು NRI ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ FD ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. NRI ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ, ರಿಫಂಡ್ ಅವಧಿಯು 45 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ರಿಫಂಡ್ ಅವಧಿಯು 30 ದಿನಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಫಂಡ್ ಅವಧಿಯು 15 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು:

• ರಿಫಂಡ್ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರಿಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಂತರದ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

• ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಾ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ

• ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದಿಲ್ಲವಾದರೆ

ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ರಿಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ, ವಿವರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಫಂಡ್ ಅವಧಿಯು 15 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು:

IMPS – ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ IFSC ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ/ಟ್ರೆಜರಿಯ IFSC ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು IMPS ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ರಿಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

UPI – ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಂಡ ಚೆಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಚೆಕ್/TPT ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್/NEFT/RTGS – ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್/ಟ್ರೆಜರಿಯ IFSC ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, IMPS ಮೂಲಕ BFL ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ರಿಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

NRO FD – ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ IFSC ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ/ಟ್ರೆಜರಿಯ IFSC ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು IMPS ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ರಿಫಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್ ಪಾವತಿ – ಬಿಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ (ಅನ್ವಯವಾದರೆ) ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. 30 ನವೆಂಬರ್ 2020 ವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ BFL ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ, PAN- ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ). ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು BFL ನಲ್ಲಿ 5 ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ 5 ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು BFL ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ 5 ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ದರ

ದಯವಿಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು

 • ಬಡ್ಡಿ ದರ :

  0%

 • ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ :

  ರೂ. 0

 • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗುವ ದಿನಾಂಕ :

  --

 • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ :

  ರೂ. 0

ಶೀಘ್ರ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು*

ಮೊದಲ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್*

ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ನಗರ*

ದಯವಿಟ್ಟು ನಗರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ*

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಧ*

 

ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ*

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ

ದಯವಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ