ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

FD ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿರುದ್ಧ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಕೇವಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆವರ್ತಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. FD ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ FD ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟೂಲ್ ಆಗಿದೆ,. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ NRI ಗಳಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವರ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಧ

ಹಿರಿಯರಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರು (ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ)

ಹಿರಿಯರಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರು (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ)

ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕ
(ಆಫ್ಲೈನ್/ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ)

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8%

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.25%

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.25%

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.35%

ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ರೂ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
ಹೂಡಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ

 • ಬಡ್ಡಿ ದರ :

  0%

 • ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ :

  Rs.0

 • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗುವ ದಿನಾಂಕ :

  --

 • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ :

  Rs.0

ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು? ?

ನೀವು ಸಂಚಿತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ

 • ಅವಧಿ

  ಬಡ್ಡಿ ದರ

  ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ

 • ಮಾಸಿಕ

  8.1%

  2,000

 • ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

  8.3%

  4,400

 • ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ

  8.6%

  8,900

 • ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ

  8.9%

  16,400

ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು?

ನೀವು ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ತಿಂಗಳು, ತ್ರೈ ಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ- ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ROI ನಿಜವಾದ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ 4 bps ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ FD ಗೆ 0.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 0.25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ 7.10% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.- FD ಆನ್ಲೈನ್

✔️FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆನ್ಲೈನ್ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
FD ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು/ಹಳೆಯ ಲೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರು/ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು

 • ನೀವು ಬಯಸುವ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ

 • ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಿ

 • ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

 • ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

✔️ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ FD ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ FD ಮೊತ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ FD ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ/ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

✔️ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FD ಬಡ್ಡಿದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

✔️FD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ:

A=P(1+r/n)^n*t

ಎಲ್ಲಿ

 • A ಎಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ
 • P ಎಂದರೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
 • r ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವಾಗಿದೆ
 • t ಎನ್ನುವುದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
 • n ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ
ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ರೂ. 1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 8% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (n=1). ಒದಗಿಸಲಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

a=100000*{[1+(0.08/1)]^(1*3)}
• A=100000*1.25971
• A=125971

ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,25,971. ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು, ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

✔️ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಜತೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ, ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

✔️ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ FD ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

✔️ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ನೀವು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು FD ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

✔️ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಯಾವುವು?

ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ:

ರೂ. 5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮಾನ್ಯ (04 ಜುಲೈ 2020 ರಿಂದ)

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಕನಿಷ್ಠ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ
ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ
12 – 23 25,000 6.90% 6.69% 6.73% 6.79% 6.90%
24 – 35 7.00% 6.79% 6.82% 6.88% 7.00%
36 - 60 7.10% 6.88% 6.92% 6.98% 7.10%

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.25% ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿದರ.

✔️ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಚಿತ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ:

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಯೋಜನೆ

 • ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 'ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ' ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆ

 • ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 'ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ' ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಣ ವರ್ಧಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

✔️ನಾನು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ CRISIL ನಿಂದ FAAA ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ICRA ನಿಂದ MAAA ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 6 ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗಳಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.25% ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ

 • ಆವರ್ತಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 12 ಮತ್ತು 60 ತಿಂಗಳ ನಡುವಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಳು

 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 • ನಿಮ್ಮ FD ಮೊತ್ತದ 75% ವರೆಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್

 • ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮಲ್ಟಿ-ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ರಿನೀವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್-ಶಕ್ತ FD ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್.

ಈ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

✔️FD ಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಂದರೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಬಯಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.