ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ FD ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಧ

ಹಿರಿಯರಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರು (ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ)

ಹಿರಿಯರಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರು (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ)

ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕ
(ಆಫ್ಲೈನ್/ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ)

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8%

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.25%

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.25%

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.35%

ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ
ರೂ
|
25K
|
20L
|
40L
|
60L
|
80L
|
1Cr
ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ
|
12
|
24
|
36
|
48
|
60

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ

 (ಸೂಚನಾತ್ಮಕ, ನಿಜವಾದ ಆದಾಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು)

 • ಬಡ್ಡಿ ದರ :

  0%

 • ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ :

  Rs.0

 • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗುವ ದಿನಾಂಕ :

  --

 • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ :

  Rs.0

ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು? ?

ನೀವು ಸಂಚಿತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ

 (ಸೂಚನಾತ್ಮಕ, ನಿಜವಾದ ಆದಾಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು)

 • ಅವಧಿ

  ಬಡ್ಡಿ ದರ

  ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ

 • ಮಾಸಿಕ

  8.1%

  2,000

 • ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

  8.3%

  4,400

 • ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ

  8.6%

  8,900

 • ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ

  8.9%

  16,400

ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು?

ನೀವು ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ತಿಂಗಳು, ತ್ರೈ ಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ- ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ROI ನಿಜವಾದ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ 4 bps ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಗ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ 6.60% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 0.25% ಅಧಿಕ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 0.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) - ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

• FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆನ್ಲೈನ್ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
FD ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು/ಹಳೆಯ ಲೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರು/ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು

 • ನೀವು ಬಯಸುವ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ

 • ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಿ

 • ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ

 • ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

• ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೀವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೇವಲ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ FD ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಮೊತ್ತ. ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ FD ಮೊತ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ FD ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ/ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

• ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FD ಬಡ್ಡಿದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

• FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ:

A=P(1+r/n)^n*t

ಎಲ್ಲಿ

 • A ಎಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ
 • P ಎಂದರೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
 • r ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವಾಗಿದೆ
 • t ಎನ್ನುವುದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
 • n ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ
ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ರೂ. 1,00,000 ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 7-7.25% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (n=1). ಒದಗಿಸಲಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

a=100000*{[1+(0.08/1)]^(1*3)}
• A=100000*1.25971
• A=125971

ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,25,971. ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

• ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆದಾಗ ಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

• ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ FD ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಲುಸುಲಭ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ನೀವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

• ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ನೀವು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು FD ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಿಯತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FD ತಿಂಗಳ ಪಾವತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊರಕುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

• ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೆಷ್ಟು?

ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ:

ರೂ. 5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮಾನ್ಯ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಕನಿಷ್ಠ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ
ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ
12 – 23 25,000 6.15% 5.98% 6.01% 6.06% 6.15%
24 – 35 6.60% 6.41% 6.44% 6.49% 6.60%
36 - 60 7.00% 6.79% 6.82% 6.88% 7.00%

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.25% ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿದರ.

• ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ:

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಯೋಜನೆ

 • ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 'ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ' ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆ

 • ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 'ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ' ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಣ ವರ್ಧಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

• ನಾನು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ CRISIL ನಿಂದ FAAA ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ICRA ನಿಂದ MAAA ರೇಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 6 ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗಳಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.25% ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ

 • ಅವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 12 ಮತ್ತು 60 ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗಳು

 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 • ನಿಮ್ಮ FD ಮೊತ್ತದ 75% ವರೆಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್

 • ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮಲ್ಟಿ-ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ರಿನೀವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್-ಶಕ್ತ FD ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್.

ಈ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

• FD ಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಂದರೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಕೇವಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ FD ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ