ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ನಿಮ್ಮ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.

FD calculator

ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಎಫ್‌‌ಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಫ್‌‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಫ್‌‌ಡಿಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು?

ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು?

ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ವಾರ್ಷಿಕ 8.10% ವರೆಗೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ

12 ತಿಂಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ

60 ತಿಂಗಳು

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ

ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 15,000

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ನೆಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ


ಆನ್ಲೈನ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಫ್‌ಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ 1: 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2: ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಳಸಿ.

ಹಂತ 3: ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡರ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4: ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ, ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ:
A = P(1+r/n)^n*t
ಎಲ್ಲಿ

  • A ಎಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ
  • ಪಿ ಎಂದರೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
  • ಆರ್ ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ
  • t ಎನ್ನುವುದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
  • n ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ

ರೂ. 15,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಡ್ಡಿ ದರ

(ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ. ಜನವರಿ 20, 2023 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)

ಗಳಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ

(ರೂ.)

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)
12 ವಾರ್ಷಿಕ 7.15%. 1,020 16,020
18 ವಾರ್ಷಿಕ 7.15%. 1,602 16,602
33 ವಾರ್ಷಿಕ 7.70%. 3,207 18,207
44 ವಾರ್ಷಿಕ 7.85%. 4,689 19,689
60 ವಾರ್ಷಿಕ 7.60%. 6,534 21,534


ರೂ. 15,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ. ಜನವರಿ 20, 2023 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)

ಗಳಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ

(ರೂ.)

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)
12 7.40% 1,058 16,058
18 7.40% 1,660 16,660
33 7.95% 3,324 18,324
44 8.10% 4,857 19,857
60 7.85% 6,786 21,786

 

FD calculator

ಎನ್ಆರ್‌ಐ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ

ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಆಗಿ, ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ಆರ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಸರಳ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೂಡ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಫ್‍ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳು.
1. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರು (ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು) ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
2. ನೀವು ಬಯಸುವ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ
3. ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಿ
4. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
5. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ - ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರು. ಮುಂದೆ, ನೀವು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು - ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ/ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಮತ್ತು ಅವಧಿ. ಈ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಆವರ್ತನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FD ಬಡ್ಡಿದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್‌‌ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ:
A=P(1+r/n)^n*t
ಎಲ್ಲಿ;
A ಎಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ
ಪಿ ಎಂದರೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
ಆರ್ ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ
t ಎಂದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
n ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ, ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಪಾವತಿ ಮೋಡ್ ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮಾಸಿಕ' ಎಂದು ಆರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎಫ್‌‌ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಲಿರುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಾವತಿಯ ಆವರ್ತನದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆವರ್ತನವು ಬಡ್ಡಿದರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿತ್‌‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಫ್‌‌ಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಎಫ್‌‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ' ಎಂದರೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ಯತೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಪಾವತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಫ್ಎಲ್) ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೀಕ್ಷಕರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಮುಂಬೈ ಆವೃತ್ತಿ) ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲೋಕ್‌ಸತ್ತಾ (ಪುಣೆ ಆವೃತ್ತಿ) ಅಥವಾ https://www.bajajfinserv.in/fixed-deposit-archives ನೋಡಬಹುದು

ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1934 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 45 IA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಚ್ 5, 1998 ದಿನಾಂಕದ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ/ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಲೀಪ್ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.