குத்தகை வாடகை தள்ளுபடி FAQகள்: உங்கள் LRD கேள்விகளுக்கு பதில்களை பெறுங்கள் | பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்

குத்தகை வாடகை தள்ளுபடி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பஜாஜ் ஃபின்சர்விலிருந்து நான் பெறக்கூடிய குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச கடன் தொகை எவ்வளவு?

ரூ 10 கோடியில் இருந்து ரூ. 50 கோடி வரை பெருநிறுவன குத்தகை வாடகை தள்ளுபடியில் கடன் வழங்குகிறோம்.

நீங்கள் கடன் தகுதியை எப்படி தீர்மானிப்பீர்கள்?

தகுதியைத் தீர்மானிப்பதற்கு நாங்கள் பின்வரும் காரணிகளைக் கருதுகிறோம்:
சொத்து மதிப்பீடு (நியாயமான சந்தை மதிப்பு) – கமர்சியல் சொத்து மதிப்பில் 55% வரை
அடமானம் வைத்திருக்கும் சொத்தின் தற்போதைய வாடகை – நிகர வாடகை இரசீதுகளின் 90% வரை

ஒரு தனிநபர் மற்றும் அவரின் உறவினரும் சேர்ந்து ஒரு சொத்து வைத்திருந்தால், அவர் அந்த சொத்திற்காக கடனை வாங்க முடியுமா?

கருதப்பட்ட சொத்தினுடைய அனைத்து இணை உரிமையாளர்கள் கடன் இணை விண்ணப்பதாரர்களாக வர வேண்டும்.

எனது பெருநிறுவன IRD கடனுக்கான ஒப்புதல் தவணைக் காலம் எவ்வளவாக இருக்கும்?

மீதமுள்ள குத்தகைக் காலகட்டத்தைப் பொறுத்து அதிகபட்சமாக 11 வருட காலகட்டத்துக்கு கடனைப் பெற முடியும்.

நான் எனது கடனை எப்படி திருப்பி செலுத்துவது?

உங்களிடம் குத்தகைக்கு வாங்கியவரால் வாடகை வைப்பு செய்யப்படும் ESCROW கணக்கில் இருந்து உங்கள் EMI கழிக்கப்படும்.

எதன் அடிப்படையில் இன்டர்னல் FRR மாறுகிறது?

உட்புற FRR முக்கியமான குறிப்பு விகிதம் ஆகும். சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதிக்கான செலவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பல்வேறு வெளிப்புற காரணிகள் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இது மாறுகிறது.

வட்டி விகிதங்கள் அடிக்கடி எந்த அளவில் மாறுபடும்?

எங்களது மறுவிலையிடுதல் கொள்கையின்படி, வட்டி விகிதங்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு மாதங்களிலும் மறு ஆய்வு செய்யப்படும் மற்றும் வட்டி விகிதத்தை மாற்றலாமா அல்லது மாற்றாமல் வைத்து இருக்கலாமா என்று தீர்மானம் எடுக்கப்படும்.

நான் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக தான் கடன் வாங்கினேன். வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் எனக்கு எவ்வாறு உதவும்?

எங்கள் உள்ளார்ந்த விலையிடுதல் கொள்கை மறு விலையிடுதல் கொள்கையின்படி, குறைந்தது 3 மாதங்களாவது பழமையான நிகழ்வுகளில் மட்டுமே வட்டி விகிதங்கள் மாற்றப்படும். உங்கள் விஷயத்தில், FRR-யில் மாற்றம் உங்கள் கடன் வட்டி விகிதத்தில் உடனடி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. எனினும் உங்கள் கடன் 3 மாதங்களாக இருந்தால், கடந்த 3 மாதங்களில் FRR-இல் ஏதேனும் மாற்றங்கள் உங்கள் கடனின் மார்ஜின் அடிப்படையில் உங்கள் விகிதத்தை மாற்றும்.

முன்கூட்டியே கடன் அடைத்தல்(ஃபோர்குளோஷர்) அறிக்கைக்கான TAT(டர்ன் அரவுண்ட் டைம்) அறிக்கை என்றால் என்ன?

முன்கூட்டியே கடன் அடைத்தல் அறிக்கையை வழங்குவதற்கான TAT பொதுவாக 12 வேலை நாட்கள்.