ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കായുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ എന്നാലെന്ത്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഡോക്ടർമാരെയും മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരെയും വിവാഹം, അവധിക്കാലം, വീട് പുതുക്കൽ എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് രൂ. 55 ലക്ഷം വരെയുള്ള അൺസെക്യുവേർഡ് പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു (ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, വാസ് ചാർജുകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ചാർജുകൾ, ഫ്ലെക്സി ഫീസ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ).

ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റുകയും വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തടസ്സരഹിതമായ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് ലളിതമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: നിങ്ങള്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ എടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ കാരണങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക