മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്കും ചാര്‍ജ്ജുകളും

മോർട്ട്ഗേജ് ലോണുകൾ സെക്യുവേർഡ് ലോണുകളാണ്, യോഗ്യതയുള്ള ഒരു അപേക്ഷകന് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്വത്ത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് ഈടായി നൽകി നേടാം. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകർക്കും ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ലെൻഡർമാർ മോർഗേജ് ലോണുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

15 വർഷം വരെ നീളുന്ന തിരിച്ചടവ് കാലയളവിൽ ഒരു വായ്പക്കാരന് രൂ. 10.50 കോടി** മോർഗേജ് ലോൺ ആയി ലഭ്യമാക്കാം*.

3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്കിൽ പണം സഹിതം ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ മോർഗേജ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കുക*. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഒന്നുമില്ല.

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണിന്‍റെ നിരക്കുകളുടെയും ചാര്‍ജ്ജുകളുടെയും ഒരു പട്ടികയാണിത്.

മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് (ഫ്ലോട്ടിംഗ്)

തൊഴിൽ തരം

പലിശ നിരക്കുകൾ (പ്രതിവർഷം)

ശമ്പളക്കാർ

9% മുതൽ 14% വരെ (ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ

9% മുതൽ 14% വരെ (ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)


പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും

പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ലോണിലുള്ള ഫീസ് ഇനങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

7%

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ

രൂ. 50

മോര്‍ട്ട്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശയും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകളും

ഇല്ല

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് EMI ബൗണ്‍സ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

രൂ. 3,000 വരെ/-

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസം 2% വരെ

മോർട്ട്ഗേജ് ഒറിജിനേഷന്‍ ഫീസ്*

രൂ. 4,999 വരെ + ജിഎസ്‌ടി ബാധകം


മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

വായ്പ്പക്കാരന്‍റെ ഇനം: പലിശ ഇനം കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ) ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ
വ്യക്തിഗതമായത്: ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് >1 ഇല്ല
വ്യക്തിഗതം അല്ലാത്തത്: ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് >1 4% + ബാധകമായ നികുതി
എല്ലാ വായ്പ്പക്കാർ: സ്ഥിര നിരക്ക് >1 4% + ബാധകമായ നികുതി


മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

വായ്പ്പക്കാരന്‍റെ ഇനം: പലിശ ഇനം

കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ)

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വ്യക്തിഗതമായത്: ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക്

>1

ഇല്ല

വ്യക്തിഗതം അല്ലാത്തത്: ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക്

>1

2% + ബാധകമായ നികുതി

എല്ലാ വായ്പ്പക്കാർ: സ്ഥിര നിരക്ക്

>1

2% + ബാധകമായ നികുതി


3* ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോൺ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള വേഗമേറിയ ലോണുകളും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് അവയുടെ സുരക്ഷിതമായ സ്വഭാവം കാരണം സാധാരണയായി കുറവാണ്. അതിന്‍റെ ഫലമായി, വായ്പക്കാർ സൗകര്യപ്രദമായ തിരിച്ചടവ്, വായ്പ എടുക്കുന്നതിന്‍റെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് എന്നിവ ആസ്വദിക്കുന്നു. നിരവധി ഘടകങ്ങൾ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വായിക്കുക.

1 പ്രോപ്പർട്ടി തരവും ലൊക്കേഷനും

ഏതെങ്കിലും സ്ഥാവര ആസ്തി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് യോഗ്യമാണെങ്കിലും, അതിന്‍റെ തരം മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ലെൻഡർമാർ വ്യത്യസ്ത പലിശ നിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റീസെയിൽ മൂല്യം അതിന്‍റെ ലൊക്കേഷനെയും ഈ പലിശ നിരക്കിനെയും സ്വാധീനിക്കും.

സാധാരണയായി, ഒരു നഗരത്തിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉയർന്ന റീസെയിൽ മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ, ആ പ്രോപ്പർട്ടി മോർട്ട്ഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ലെൻഡർമാർക്ക് ലോൺ തുക വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. തത്ഫലമായി, പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്നു. അതുപോലെ, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പഴക്കവും മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളെ ബാധിക്കും. പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര പുതിയതാണോ, അത്ര കുറവായിരിക്കും പലിശ നിരക്ക്.

2 ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് പലിശ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായ്പക്കാരന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലും ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ഈ നിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില വശങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്.

 • ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ
 • വരുമാനം
 • തൊഴിൽ തരം
 • വയസ്
 • ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗ അനുപാതം
 • FOIR
 • നിലവിലുള്ള കടങ്ങൾ

750 ഉം അതിന് മുകളിലുള്ളതുമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ലെൻഡർമാരിൽ നിന്ന് മത്സരക്ഷമമായ പലിശ നിരക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, 55 വയസുള്ള ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകനുള്ള പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, അയാൾ/അവർ ഉടൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും എന്നതിനാലാണ് ഇത്.

കൂടാതെ, ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ അപേക്ഷകന്‍ മുമ്പത്തെ കടങ്ങള്‍ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു, സമയത്ത് തിരിച്ചടച്ചിരുന്നോ, ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ, സ്കോർ നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യകരമായ സാമ്പത്തിക ശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിപണിയില്‍ ലഭ്യമായ മികച്ച മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഇത് സഹായകമാണ്.

3 ലോണിന്‍റെ വലുപ്പം

മോർഗേജ് ലോൺ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ക്രെഡിറ്റാണ്, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേൽ 80% വരെ LTV ലഭ്യമാക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ കൂടുതലായതിനാൽ ലെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണുകൾക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ, വായ്പ നൽകുന്നതിലുള്ള റിസ്ക് നികത്താൻ, ലോൺ തുക ഗണ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉയർന്ന മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കാം. അതിനാൽ, മത്സരക്ഷമമായ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ ക്രെഡിറ്റ് ആവശ്യകത വിലയിരുത്തണം.

കുറിപ്പ്: ഒരു ചെറിയ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ആസ്തികള്‍ പണയം വെയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

4 ലോണ്‍ കാലയളവ്

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ ലോണിന്‍റെ കാലയളവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ കാലയളവാണുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ശേഷി അനുസരിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ടേം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണിന് കുറഞ്ഞ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലെൻഡർമാർ നിങ്ങളെ റിസ്കുള്ള വായ്പക്കാരനായി പരിഗണിച്ചേക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പലിശ നിരക്ക് സാധാരണയായി കൂടുതലാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ദീർഘമായ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് മൊത്തം പലിശ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച കാലയളവും പലിശ നിരക്കും നൽകിയ ശേഷം ഇഎംഐ ഔട്ട്ഗോ പരിശോധിക്കാൻ ഓൺലൈൻ മോർഗേജ് ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ കാരണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, തിരഞ്ഞെടുത്ത നിരക്ക് തരം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കും.

മോര്‍ഗേജ് ലോണിന്‍റെ തരങ്ങള്‍

വിവിധ തരത്തിലുള്ള മോർഗേജ് ലോണുകൾ ഉണ്ട്, മോർഗേജിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും മോർഗേജ് പലിശനിരക്കിനെയും ആശ്രയിച്ച് ഓരോ ലോൺ തരവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്നിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ അറിയുക.

 • ലളിതമായ മോർഗേജ്: ഇതിൽ സ്ഥാവര പ്രോപ്പർട്ടി പേഴ്സണൽ മോർഗേജ് ഉൾപ്പെടുന്നു, വായ്പക്കാരൻ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ലോൺ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ലെൻഡറിന് നൽകുന്നു
 • ഇംഗ്ലീഷ് മോർഗേജ്: ഇതിൽ വായ്പക്കാരന്‍റെ പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിലൂടെ മോർഗേജ് ലെൻഡറിന് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും റിക്കവറി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ വിജയകരമായ തിരിച്ചടവിന് ശേഷം
 • ഉപഭോക്തൃ മോർഗേജ്: ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടുന്നു, ലോൺ തിരിച്ചടവ് മുഴുവൻ വരെ വാടകയോ മറ്റേതെങ്കിലും പേമെന്‍റോ ലഭിക്കാൻ ലെൻഡറെ അനുവദിക്കുന്നു
 • ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വഴി മോർഗേജ്: തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മോർഗേജ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ലെൻഡറുമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന വായ്പക്കാരന്‍റെ പ്രോസസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
 • കണ്ടീഷണൽ സെയിൽ മോർഗേജ്: റീപേമെന്‍റ് ഡിഫോൾട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി ലെൻഡറിന് വിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിജയകരമായ തിരിച്ചടവ് വിൽപ്പന ക്രമീകരണം അസാധുവാക്കുന്നു.

ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒരു പ്രത്യേക മോര്‍ഗേജ് തരം തിരിച്ചറിയുന്നത് സാധ്യമല്ലെങ്കില്‍, അത് ഒരു അസാധാരണമായ മോര്‍ഗേജ് ആയി കണക്കാക്കും.

വായ്പക്കാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത മോർട്ട്ഗേജ് ലോണുകൾ ലെൻഡർമാർ നൽകുന്നു. അത്തരം അഡ്വാൻസുകളിലെ സവിശേഷതകൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെൻഡർ എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ – ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ അന്തിമ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വരുന്നു, വായ്പക്കാരെ വൈവിധ്യമാർന്നതും വലിയ ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോൺ ഉപയോഗത്തിൽ ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, അസറ്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ, മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ, വിവാഹ ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു
 • ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് സവിശേഷതയോടു കൂടിയ മോർഗേജ് ലോണുകൾ – ബജാജ് ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്‍റെ മോർഗേജ് ലോൺ ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് സവിശേഷതയോടു കൂടി നൽകുന്നു, ഇത് വായ്പക്കാരെ മുൻകൂട്ടി അനുവദിച്ച ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പിൻവലിച്ച തുകയിൽ മാത്രം പലിശ ആർജ്ജിക്കുന്നത് ഇഎംഐ താങ്ങാവുന്നതാക്കുന്നു
 • മോര്‍ഗേജ് ലോണുകളിലെ ടോപ്പ്-അപ്പുകള്‍ – നിലവിലുള്ള മോര്‍ഗേജ് ലോണിന് ബാലന്‍സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ വായ്പക്കാര്‍ക്ക് ടോപ്പ്-അപ്പ് അഡ്വാന്‍സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇത് ഉയർന്ന ലോൺ ക്വാണ്ടം, കുറഞ്ഞ മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ സഹിതമാണ് വരുന്നത്.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം?

നിങ്ങളുടെ മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ നിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക:

 • പ്രിൻസിപ്പൽ തുക കുറയ്ക്കുക
  നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ, ഓരോ മാസവും അധിക പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക, അത് മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
 • മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ
  നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മതിയായതാണെങ്കിൽ മോർഗേജ് ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര്‍ നിങ്ങള്‍ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, അതായത് നിങ്ങള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ നിരക്കുകള്‍ ആണ്
 • നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ കുറയ്ക്കുക
  നിങ്ങളുടെ മോർഗേജ് ലോൺ കാലയളവ് 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കുള്ള ലോണിന് കുറഞ്ഞ മോർഗേജ് ലോൺ നിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും
 • റീ ഫൈനാന്‍സ്
  കുറഞ്ഞ മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് തിരയുന്നവർ അവരുടെ നിലവിലുള്ള മോർട്ട്ഗേജുകൾ റീഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കണം. റീഫൈനാൻസിംഗ് ശരിക്കും മൂല്യവത്താണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മോർഗേജ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക
മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക:

ഇഎംഐ= [P x R x (1+R)/\N]/ [(1+R)/\N-1]

ഈ ഫോർമുലയിൽ,
P- പ്രിൻസിപ്പൽ
N- പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളുടെ എണ്ണം
R- പലിശ നിരക്ക്
മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ വഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കാം.

പേഴ്സണല്‍ ലോണും മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ലഭ്യമാക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും, വ്യത്യസ്ത പലിശ നിരക്കുമുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം അഡ്വാന്‍സുകളാണ് പേഴ്സണല്‍ ലോണുകളും മോര്‍ഗേജ് ലോണുകളും.
പേഴ്സണല്‍ ലോണും മോര്‍ഗേജ് ലോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തില്‍ ഇവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു:

 • കടം കൊടുക്കുന്നതിന് ഉയര്‍ന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അണ്‍സെക്യുവേര്‍ഡ് ക്രെഡിറ്റാണ് പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍. പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മോര്‍ഗേജില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന സെക്യുവേര്‍ഡ് അഡ്‍വാന്‍സുകളാണ് മോര്‍ഗേജ് ലോണുകള്‍
 • ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള മോര്‍ഗേജ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ ഒരു കുറഞ്ഞ മൂല്യവും ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്കുമുള്ള പേഴ്സണല്‍ ക്രെഡിറ്റില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവും
 • പേഴ്സണല്‍ അഡ്‍വാന്‍സുകളേക്കാള്‍ ദീര്‍ഘിച്ച റീപേമെന്‍റ് കാലയളവുമായാണ് മോര്‍ഗേജ് ലോണുകള്‍ വരുന്നത്.

ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണിനും പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണിനും ഇടയില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് മോര്‍ഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ രണ്ടാമത്തേത് കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഫൈനാന്‍സിങ്ങ് ഓപ്ഷനായി മാറുന്നു. വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവല്‍ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ക്കൊപ്പം അപേക്ഷിക്കുക.

എപ്പോഴാണ് എന്‍റെ മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് മാറുന്നത്?

മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ബെഞ്ച്മാര്‍ക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മോർഗേജ് ലോൺ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വിന്‍റെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുന്ന ഒരു മികച്ച ലോണാണ്, കാരണം വായ്പ്പക്കാരന് സൗഹൃദപരമായ ഇതുപോലുള്ള സവിശേഷതകള്‍ സഹിതമാണ് അത് വരുന്നത്:

 • വലിയ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് രൂ. 5 കോടി* വരെയുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ
 • റിപേമെന്‍റിലെ സൗകര്യത്തോടെ 18 വര്‍ഷത്തെ ഫ്ലെക്സിബിളായ കാലയളവ്
 • ഏറ്റവും വേഗമേറിയ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ* അപ്രൂവലും അപ്രൂവൽ ലഭിച്ച് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ* ഡിസ്ബേർസലും
 • ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ടോപ്-അപ്പ് ലോണുകള്‍ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകളില്‍ ബാലന്‍സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സൗകര്യം സഹിതം
 • മുന്‍കൂട്ടി അംഗീകരിച്ച ക്രെഡിറ്റ് തുകയില്‍ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും പിന്‍വലിക്കാനുളള ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍ സൗകര്യവും പിന്‍വലിച്ച തുകയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പലിശ റീപേമെന്‍റും

ബജാജ് മോര്‍ഗേജ് ലോണിന്‍റെ ഈ ആകര്‍ഷകമായ സവിശേഷതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫോമില്‍ അപേക്ഷിക്കുക.

ഹോം ലോണും മോര്‍ഗേജ് ലോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ഹോം ലോൺ vs മോർഗേജ് ലോൺ എന്ന കാര്യത്തിൽ, പരിഗണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ആദ്യത്തേത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മോര്‍ഗേജ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോള്‍, രണ്ടാമത്തേത് ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ കൊലാറ്ററലില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു അഡ്‍വാന്‍സാണ്. ഹോം ലോണും പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണും മോര്‍ഗേജ് ചെയ്ത പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയില്‍ ലഭ്യമാക്കാനാവുന്ന ലോണുകളാണ്
 • ഒരു മോര്‍ഗേജ് ക്രെഡിറ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത ഉപയോഗ ലക്ഷ്യമില്ല; ഒരു ഹോം അഡ്‍വാന്‍സ് ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കുന്നു
 • ആദ്യത്തേതില്‍, ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ വില്‍പ്പനക്കാരന് നേരിട്ട് പണം നല്‍കുന്നു, അതേ സമയം പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള അഡ്‍വാന്‍സ് പോലുള്ള ഒരു മോര്‍ഗേജ് ക്രെഡിറ്റിന്‍റെ തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യത്യാസം വഴി, എന്‍ഡ് യൂസ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വരുന്നതിനാല്‍ ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് വഴി ഒരു പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

നിലവിലുള്ള വായ്പക്കാരന് പുതിയ മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമോ?

അതെ, നിങ്ങൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാണ്. ഇത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്‍റേണൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ, മോർഗേജ് ലോൺ പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കിനെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും.

ഒരു മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ വഴി എനിക്ക് എത്ര തുക കടം വാങ്ങാനാവും?

ഒരു വായ്പക്കാരന് ലഭ്യമാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള പരമാവധി മോർഗേജ് ലോൺ തുക മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ ലെൻഡർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലോൺ ടു വാല്യൂ (എൽടിവി) അനുപാതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മികച്ച ലെൻഡർമാർക്കൊപ്പം, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 70% മുതൽ 75% വരെയാകാം എൽടിവി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക