ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോണിനുള്ള യോഗ്യതയും രേഖകളും

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അറിയാൻ വായിക്കുക.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • ദേശീയത: ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഇന്ത്യൻ നിവാസിയായ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
 • പ്രായം: അപേക്ഷകന്‍റെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 25 വയസ്സ്* ആയിരിക്കണം (നോൺ-ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്ക് 18 വയസ്സ്)
  * വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകന്‍റെ/സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ ലോണ്‍ അപേക്ഷാ സമയത്തെ പ്രായം.
  അപേക്ഷകന്‍റെ പരമാവധി പ്രായം 70 വയസ്സ്* ആയിരിക്കണം (നോൺ-ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്ക് 80 വയസ്സ്)
  * വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകന്‍റെ/സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ ലോൺ മെച്യൂരിറ്റിയിലെ പ്രായം.
 • സിബിൽ സ്കോർ: പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേൽ ലോൺ അപ്രൂവൽ ലഭിക്കുന്നതിന് 700 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ അനുയോജ്യമാണ്.
 • തൊഴിൽ: ശമ്പളമുള്ളവർ, ഡോക്ടർമാർ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന നോൺ-പ്രൊഫഷണലുകൾ തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:

 • ഐഡന്‍റിറ്റി/റെസിഡൻസ് പ്രൂഫ്
 • വരുമാന രേഖകള്‍
 • പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍
 • ബിസിനസിന്‍റെ തെളിവ് (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്ക്), കൂടാതെ
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലോൺ അപേക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറാവുന്ന ഒരു സൂചക പട്ടികയാണിത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങൾ യോഗ്യതാ പ്രായപരിധിക്കുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് 700 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക നഗരങ്ങളിലും മിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് എളുപ്പത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

ആവശ്യമായ വരുമാന പ്രൊഫൈലുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം 25 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങളുടെ അവസാന ലോൺ തുക അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്.

നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയില്ലേ?? ഈ പേജിന്‍റെ മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

 1. ഈ പേജിലെ 'അപേക്ഷിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്ത് തുടരുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും പോലുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
 4. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ തരം, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രതിമാസ വരുമാനം, നിങ്ങളുടെ ഏരിയ പിൻ കോഡ്, ആവശ്യമായ ലോൺ തുക എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 5. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക.
 6. നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇഎംഐ തുക/പ്രതിമാസ ബാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പാൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 7. 'സമർപ്പിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അത്ര തന്നെ! നിങ്ങളുടെ ലോൺ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്.