ഒരു ബിസിനസ് ലോണ്‍ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം:

  • നിങ്ങളുടെ പ്രായം 18 നും 80 നും ഇടയിലായിരിക്കണം*
    (*ലോൺ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രായം 80 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം)

  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ വിന്‍റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഒരു CA ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത മുമ്പത്തെ 2 വർഷത്തെ ടേണോവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • നിങ്ങൾക്ക് 720 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം

ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും രേഖകളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക