പേഴ്സണൽ ലോൺ

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പാർട്ട് പേമെന്‍റ്: ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

എന്താണ് പേഴ്‌സണൽ ലോൺ ഭാഗിക പേമെന്‍റ് & അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

3 EMIകള്‍ അടച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പാര്‍ട്ട് പേമെന്‍റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ പ്രയോജനം:

  • പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMIകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും
  • നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ കാലയളവ് കുറയ്ക്കും

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ ഒരു പാര്‍ട്ട് പേമെന്‍റ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാനാവുക?

  • ഒരു വലിയ തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുന്‍പ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഇത് ഒരു ശമ്പളം ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം, ഒരു സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു വിൽക്കൽ എന്നിവയിലൂടെയായിരിക്കാം.

നിങ്ങൾ പ്രോസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പാര്‍ട്ട്‌ പേമെന്‍റിന്‍റെ ആഘാതം കണക്കാക്കുക:

ഒരു പാര്‍ട്ട് പേമെന്‍റ് എങ്ങനെ റീപേമെന്‍റ് ഭാരം കുറയ്ക്കുമെന്നതിന് ഉദാഹരണം:

  • ഉദാഹരണത്തിന്, രൂ. 2 ലക്ഷം നിങ്ങൾ 24 മാസത്തേക്ക് കടമെടുത്തു. നിങ്ങളുടെ EMI പ്രതിമാസം രൂ 9,603 ആയിരിക്കും.
  • രൂ. 40,000 പാര്‍ട്ട്‌ പേമെന്‍റ് ചെയ്തെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള EMI രൂ. 7,682 ആയിരിക്കും 24 മാസത്തെ അതേ കാലയളവിലേക്കുള്ളത്.
  • അല്ലെങ്കില്‍ അതേ EMI രൂ 9603ല്‍ തുടരാവുന്നതും, കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ ലോണ്‍ അടയ്ക്കവുന്നതുമാണ്,അതായത്, 24 മാസങ്ങള്‍ക്ക് പകരം 19 മാസങ്ങള്‍.

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ പാര്‍ട്ട്‌ പേമെന്‍റില്‍ ചുമത്തുന്ന ചാര്‍ജുകള്‍

  • ആദ്യ EMIയ്ക്ക് മുന്‍പ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന പാര്‍ട്ട്‌ പേമെന്‍റില്‍ ഒരു 2% പാര്‍ട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.
  • ഫ്ലെക്സി ലോണുകള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ട്‌ പേമെന്‍റുകള്‍ ഇല്ല.
  • ഫ്ലെക്സി ലോണുകള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ട്‌ പേമെന്‍റ് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.

ബജാജ് ഫിൻസേർവ് പേഴ്സണല്‍ ലോണിനെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍ കൂടുതല്‍ വായിക്കുക