ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് - എൻക്വയറി ഫോം

8.35% വരെയുള്ള റിട്ടേൺസിൻ്റെ അത്യാകർഷകമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളില്‍ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുക

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ സുസ്ഥിരമായ റിട്ടേണുകൾ

ICRA യുടെ MAAA ( സ്റ്റേബിള്‍ ), CRISIL ന്റെ FAAA / സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗ്

8.35% വരെ സുനിശ്ചിതമായ റിട്ടേൺസ്

60 മാസം വരെയുള്ള സൌകര്യപ്രദമായ കാലാവധി

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് - എൻക്വയറി ഫോം

റെസിഡന്‍റ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ

ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം HUF

ഏക ഉടമസ്ഥതാ സ്ഥാപനങ്ങൾ,പാർട്ട്ണർഷിപ്പില്‍ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കമ്പനികൾ

ക്ലബ്ബുകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, സൊസൈറ്റികള്‍ , ഫാമിലി ട്രസ്റ്റുകൾ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് - എൻക്വയറി ഫോം

പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് - എൻക്വയറി ഫോം

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക