സിഎ ലോണിനുള്ള ഫീസും ചാർജ്ജുകളും

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ലോണ്‍ താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കില്‍ നേടുക. ബാധകമായ ഫീസുകളും ചാർജുകളും സംബന്ധിച്ച് താഴെ കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

 ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

വര്‍ഷത്തില്‍ 14% മുതല്‍ 17% വരെ

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയുടെ 2% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 3,000 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പിഴ പലിശ (പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് കൃത്യ തീയതിയില്‍/അതിന് മുമ്പ് അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാധകം)

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഈ നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ആകർഷിക്കും; 2% പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെ.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ.2,000 + ബാധകമായ നികുതികൾ

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

ആക്‌ച്വലിൽ. (സംസ്ഥാനം പ്രകാരം)


വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്) ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% മുതൽ 0.5% വരെ ബാധകമായ നികുതികളും.

തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.25% ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും.


ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

നിരക്കുകൾ

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

4% + അത്തരം പൂർ‌ണ്ണ പ്രീ-പേമെന്‍റിന്‍റെ തീയതിയിൽ‌ കടം വാങ്ങുന്നയാൾ‌ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കി ലോൺ തുകയ്‌ക്ക് ബാധകമായ നികുതികൾ‌.

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

4% ഒപ്പം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂളിന് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും, അത്തരം ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ.

 

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

നിരക്കുകൾ

വായ്പക്കാരൻ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുകയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ ലോൺ എടുക്കുകയും ആണെങ്കിൽ ബാധകമല്ല, ഫ്ലെക്സി ടേം/ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റുകൾക്കും ബാധകമല്ല

ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ.

2% + അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റിൽ ബാധകമായ നികുതി.


മാൻഡേറ്റ് നിരസിക്കൽ സേവന നിരക്ക്*: രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാൻഡേറ്റ് നിരസിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള സെക്യുവേര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ അണ്‍സെക്യുവേര്‍ഡ് ലോണ്‍ ആണെങ്കിലും, ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ നിബന്ധനകള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നാമമാത്രമായ പ്രോസസിംഗ് ഫീസും ലോണ്‍ ചാര്‍ജ്ജുകളും ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വായ്പ എടുക്കുന്നത് ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പലിശ പേമെന്‍റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്, കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ചാർജ്ജിൽ നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ പാർട്ട്-പ്രീപേ അല്ലെങ്കില്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള സിബിൽ സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച്, സിഎ ലോണിൽ മികച്ച പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം.

നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോണിന്‍റെ തരം അനുസരിച്ച് ലോൺ ഫീസും ചാർജുകളും ബാധകമാണ്. ഞങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജ്ജുകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, അതിനാൽ ലോൺ കരാർ വായിച്ചുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മൊത്തം ചെലവ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ - എക്സ്പീരിയ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം സൌജന്യ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പികൾ തേടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ലോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെലവ് ലാഭിക്കാം.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക