ബിസിനസ് ലോൺ പലിശയും നിരക്കുകളും

ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫീസും നിരക്കുകളും വിശദമായി വായിക്കുക.

ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഫീസ് തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

9.75% - 30% പ്രതിവർഷം

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 3.54% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

ഓരോ ബൗൺസിനും രൂ. 1,500/

ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ നിരക്ക്

രൂ. 2,360 (നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഫ്ലെക്സി ഫീസ്

ടേം ലോൺ - ബാധകമല്ല

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ) - രൂ. 999/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റ് (താഴെപ്പറയുന്നവ പ്രകാരം) -

രൂ. 9,99,999 വരെയുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 5,999/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)/-

Rs. 7,999/- (inclusive of applicable taxes) for loan amount from Rs. 10,00,000/- to Rs. 14,99,999/-

Rs. 12,999/- (inclusive of applicable taxes) for loan amount from Rs. 15,00,000/- to Rs. 24,99,999/-

രൂ. 25,00,000/- ഉം അതിൽ കൂടുതലും ഉള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 15,999/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

*ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതാണ്

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം മൂലം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിമാസം 3.50% നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നു.

പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ്

 • ടേം ലോൺ: 4.72% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ
 • ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ): പൂർണ്ണമായ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതി പ്രകാരം റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4.72% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).
 • ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ: റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മുഴുവൻ മുൻകൂർ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതി പ്രകാരം പിൻവലിക്കാവുന്ന മൊത്തം തുകയുടെ 4.72% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ്

 • അത്തരം പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ പ്രീപേ ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ മുതൽ തുകയുടെ 4.72% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).
 • ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിനും (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ) ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സിക്കും ബാധകമല്ല

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതും ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ

പുതിയ മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് നിരസിച്ച മാൻഡേറ്റിനായി കൃത്യ തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസം രൂ. 450/

ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ / പ്രീ ഇഎംഐ-പലിശ

"ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ/ പ്രീ ഇഎംഐ-പലിശ" എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ തുക എന്നാണ് അർത്ഥം:

സാഹചര്യം 1: ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ

മുടങ്ങിയ കാലയളവിലെ പലിശ/പ്രീ-ഇഎംഐ പലിശ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള രീതി:
ടേം ലോണിന്: വിതരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു
ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന്: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുകയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു
ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി ലോണിന്: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുകയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു

സാഹചര്യം 2: ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവ്, ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലെ പലിശ യഥാർത്ഥ ദിവസത്തേക്ക് ഈടാക്കുന്നതാണ്

വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ

ടേം ലോൺ: ബാധകമല്ല

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ): അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ (റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം) 0.295% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ: പ്രാരംഭ ലോൺ കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന മൊത്തം തുകയുടെ 1.18% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ). തുടർന്നുള്ള ലോൺ കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന മൊത്തം തുകയുടെ 0.295% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

ബിസിനസ് ലോൺ അപേക്ഷ പ്രക്രിയ

ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

 1. ഈ പേജിലെ 'അപേക്ഷിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പറും ഒടിപിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 3. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര്, പാൻ, ജനന തീയതി, പിൻ കോഡ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 4. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം, ലോൺ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 5. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക. ടേം, ഫ്ലെക്സി ടേം, ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ബിസിനസ് ലോണ്‍ വേരിയന്‍റുകളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 6. റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക - നിങ്ങൾക്ക് 12 മാസം മുതൽ 96 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം’.
 7. കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഒരു ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എന്താണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ലോൺ തുകയുടെ 3.54% വരെ ആകാം (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റുകളിൽ ചാർജ് ബാധകമാണോ?

അടച്ച പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് തുകയിൽ ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 4.72% ഫീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാർജ് ഇല്ല.

ബൗൺസ് ചാർജ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

വിട്ടുപോയ ഇഎംഐ പേമെന്‍റിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീസാണ് ബൗൺസ് ചാർജ്ജ്.

വിട്ടുപോയ ഓരോ ഇഎംഐക്കും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓരോ ബൗൺസിനും രൂ. 1,500 ഈടാക്കും. വൈകിയുള്ള പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഎംഐ(കൾ) വീഴ്ച ആണെങ്കിൽ, പിഴ പലിശ 3.50%. നിരക്കിൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്

ബിസിനസ് ലോണിന്‍റെ പലിശനിരക്ക് എത്രയാണ്?

പ്രതിവർഷം 9.75% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരക്ഷമമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക