ಫೋಟೋ

ತ್ವರಿತವಾದ ಅಪ್ಲೈ

ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್

Please enter your first and last name
Enter 10-digit mobile number
Please enter your pin code

I consent to the T&C and authorize Bajaj Finance Limited, its representatives/business partners/affiliates to use my details for promotional communication/fulfilment of services availed.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಫಿಸೀಶಿಯನ್ ಲೋನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಇವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ‎₹ 37 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ

ತಿಳಿಯಿರಿ

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ರೂ. 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಕವರೇಜ್

ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್‌ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್

ರೂ. 32 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲೋನ್, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು

ಅಪ್ಲೈ

ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲೋನ್‌

ರೂ. 37 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಡಮಾನ ಮುಕ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ್

ಅಪ್ಲೈ