ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಅಡಮಾನ ಲೋನ್‌‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಲದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು 10.50% ಮತ್ತು 14.50% ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 10.10% ಮತ್ತು 11.50% ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಲಗಾರರು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತರಿತ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಾಲಗಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು ಲೋನ್ ಕೊಡುವವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋನ್ (LTV) ರೇಶಿಯೋವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾಲ ನೀಡುವವರೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 70 ಮತ್ತು 80% ನಡುವೆ LTV ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲ.

ಅಡಮಾನ ಲೋನಿನ ದರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ .

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಲೋನಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ಆಸ್ತಿಯ ಲೋನ್‌ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳು ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯ
ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 1.5%
ಆಸ್ತಿಯ ಲೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ. 50
LAP ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಸ್ಟೇಟ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲ
ಅಡಮಾನ EMI ಬೌನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ. 3, 000 ವರೆಗೆ/-
ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2% ವರೆಗೆ + ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ
ಅಡಮಾನ ಆರಂಭದ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 4,999 ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಸಲ)

ಅಡಮಾನ ಲೋನಿನ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಲೋನಿನ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಸಾಲಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ: ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯ (ತಿಂಗಳು) ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು
ವೈಯಕ್ತಿಕ: ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರ >1 ಇಲ್ಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೇತರ: ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರ >1 4% + ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಾರರು: ಸ್ಥಿರ ದರ >1 4% + ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಮುಂಚಿತ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಮುಂಚಿತ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಸಾಲಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ: ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯ (ತಿಂಗಳು) ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು
ವೈಯಕ್ತಿಕ: ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರ >1 ಇಲ್ಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೇತರ: ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರ >1 2% + ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಾರರು: ಸ್ಥಿರ ದರ >1 2% + ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ನಿಮಗೆ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ FAQ

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನ ಲೋನ್‌‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಫೀಚರ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ ಒದಗಿಸುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಮುಂಗಡಗಳಾಗಿವೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಒಳಗೊಂಡ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ –

 • ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡಮಾನ ಲೋನ್‌‌ಗಳು ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುಂಗಡವಾಗಿದೆ.
 • ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅಡಮಾನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಅಡಮಾನ ಲೋನ್‌‌ಗಳು ಪರ್ಸನಲ್ ಮುಂಗಡಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ನಡುವೆ, ನೀವು ಅಡಮಾನ ಇಡಲು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ?

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಾಲಗಾರರ ಸ್ನೇಹಿ ಫೀಚರ್‌‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

 • ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಅಧಿಕ- ಮೌಲ್ಯದ ಲೋನ್.
 • ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲದೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಲಾವಧಿ.
 • 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಿನ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರ 4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವಿತರಣೆ.
 • ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಫರ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ- ಮೌಲ್ಯದ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳು.
 • ಮೊದಲೇ ಮಂಜೂರಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ.

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್ ಅಡಮಾನ ಲೋನಿನ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು –

 • ಹಿಂದಿನದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಡಮಾನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಮುಂಗಡ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಲೋನ್‌‌ಗಳಾಗಿವೆ.
 • ಅಡಮಾನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ವಾಸದ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಡಮಾನದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌‌ಗಳಾದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಮುಂಗಡ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕೊನೆಯ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್‌‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು.