ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

മിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യപ്രദവും ലളിതവുമായ മാർഗമാണ് ഷെയറുകളിലുള്ള ലോൺ. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഓഹരിയാണ് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഇവിടെ, ഓരോ ഓഹരിയുടമയും കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവിഡന്‍റുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു ലോണിൽ, ഓഹരി മൂല്യത്തിന്‍റെ 50-60% വരെ ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ഇക്വിറ്റിയായി പണയം വയ്ക്കാം. ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് രൂ. 700 കോടി വരെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റിക്ക് മേലുള്ള ലോണുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (യോഗ്യതയ്ക്കും ബിഎഫ്എൽ ബോര്‍ഡ് അപ്രൂവലിനും വിധേയമായി രൂ. 350 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ളത്).

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക