ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിലുള്ള ലോണിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

മിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യപ്രദവും ലളിതവുമായ മാർഗമാണ് ഷെയറുകളിലുള്ള ലോൺ. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഓഹരിയാണ് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഇവിടെ, ഓരോ ഓഹരിയുടമയും കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവിഡന്‍റുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകള്‍ക്ക് മേലുള്ള ലോണില്‍, ഷെയര്‍ മൂല്യത്തിന്‍റെ 50-60% വരെയുള്ള ഫണ്ടുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകള്‍ ഇക്വിറ്റിയായി പണയം വെയ്ക്കാം. ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് രൂ. 10 കോടി വരെ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ള ലോണുകള്‍ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക