ടു-വീലര്‍ ലോണിന് ഓണ്‍ലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ഓൺലൈൻ ലോൺ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ തൽക്ഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ടു-വീലർ ലോൺ ഫോം തുറക്കുന്നതിന് 'ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  1. 1 നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫോം പേജിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക
  2. 2 നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പറും ഒടിപിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക
  3. 3 ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ വിളിക്കും

നിങ്ങൾ ടു-വീലർ ലോൺ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ് എളുപ്പമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക.

പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങൾ, കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

ടു-വീലര്‍ ലോണിന് ഓഫ്‍ലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓഫ്‌ലൈൻ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്:

  1. ഞങ്ങളുടെ ടു വീലർ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകൾ സന്ദർശിക്കുക
  2. ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ ടു-വീലർ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകൾ സന്ദർശിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൊണ്ടുപോകുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

020-711-71575 ൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിക്കുക

  • ഐവിആർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക
  • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു-വീലർ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കും
  • നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് - കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റ്