ഇമേജ്

ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

ഒരു സംഘം ആളുകൾക്കോ ​​നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കോ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുക. ഒറ്റ പ്രീമിയം തുക അടച്ച് അടിയന്തിര ചികിത്സകളില്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളില്‍ ഉയർന്ന കിഴിവുകളും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടുക. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെയും അവരുടെ ആശ്രിതരുടെയും മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ പരിരക്ഷിക്കുക. മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകൾക്കായി ക്യാഷ്‌ലെസ് സൌകര്യത്തിലൂടെ ആയാസരഹിതമായ ക്ലെയിമുകളും ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കായി ലളിതമായ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റും ആസ്വദിക്കുക.

സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

 • മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  ഓരോ വ്യക്തിക്കും 1.5 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുക നേടുക.
  ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വഴി മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ പരിരക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് മികച്ച മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുക.
 • ആശ്രിതര്‍ക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു

  നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതപങ്കാളിക്കും കുട്ടികൾക്കും മെഡിക്കൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു, അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ മനസ്സമാധാനം നല്‍കുന്നു.

 • സമയവും പണവും ലാഭിക്കുന്നു

  വ്യക്തിഗത പോളിസികൾ എടുക്കുന്നതിനുപകരം ഒരൊറ്റ പ്രീമിയം തുക മാത്രം അടയ്ക്കുക. കൂടാതെ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡിസ്കൗണ്ടും വെയ്‌വറും നേടുക.

 • ക്യാഷ്‍ലെസ്സ് ക്ലെയിമുകൾ

  നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ആരോഗ്യ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

 • സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ

  സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ആംബുലൻസുകൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ ചെലവുകള്‍ക്ക് സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

 • സൗകര്യപ്രദമായ നിബന്ധനകൾ

  നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് വലുപ്പത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പോളിസി കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

  ബജാജ് ഫിൻസെര്‍വില്‍ നിന്നും ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ മുഖേന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് വേഗമാര്‍ന്നതും എളുപ്പമുള്ളതുമാണ്. .

 • വിപുലീകൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  ഒരു ആഡ്-ഓൺ പരിരക്ഷ മുഖേന നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രസവ ചെലവുകള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ പരിരക്ഷ നേടുക.

 • ജീവനക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല

  നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെയും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ചികിത്സാ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുക.

ഗ്രൂപ്പ് / എംപ്ലോയീസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് യോഗ്യത

നിങ്ങൾ ഒരു ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ലോൺ കസ്റ്റമര്‍ ആണെങ്കില്‍, നിങ്ങൾക്ക് ഞൊടിയിടയില്‍ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നേടാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ:


• ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം.