ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ದ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೋನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ:

  • ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ.
  • Pay interest only on the amount you've borrowed and not on the sanction as a whole.
  • ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.
  • ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ - ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಲು ನೀವು ಬಾಕಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 100 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.

Also, you can withdraw a minimum amount of Rs. 1,000.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ - ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್. ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್

A Flexi Term Loan lets you part-prepay and withdraw from your loan account as many times as you like during the tenure. Interest is only charged on the amount withdrawn and not on the entire sanctioned limit.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್

A Flexi Hybrid Loan is similar to a Flexi Term Loan, except for the added benefit of paying interest-only EMIs. When you choose our Flexi Hybrid variant, you can opt for interest-only EMIs for the initial part of the tenure. Just like a Flexi Term, a Flexi Hybrid Loan too offers the flexibility to withdraw money from your available loan limit as often as you want. It also allows you to prepay the loan whenever you have extra funds.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಎಂಐಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು:

  • Initial tenure: During the initial tenure, your EMIs will include only the interest component of the amount you’ve utilised.
  • Subsequent tenure: During the subsequent tenure, your EMIs will include both principal and the interest on the amount you’ve utilised. The subsequent tenure commences after the end of the initial tenure.