ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಎಂದರೇನು?

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೋನ್ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ:

  • ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ.
  • ನೀವು ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
  • ಶೂನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ - ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್. ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ನಿಯಮಿತ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌ನಂತೆಯೇ, ಲೋನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಜೂರಾದ ಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್

ಕಾಲಾವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ-ಮಾತ್ರದ ಇಎಂಐಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌ನಂತೆಯೇ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೋನ್ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಿದ್ದಾಗ ಲೋನನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಎಂಐಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು:

  • ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಾವಧಿ: ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
  • ನಂತರದ ಅವಧಿ: ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳು ಅಸಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ನಂತರ ನಂತರದ ಕಾಲಾವಧಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.