செயலியை பதிவிறக்குங்கள் படம்

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் செயலி

படம்

நிலையான வைப்புத்தொகைக்கான கடன்

சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

எதிர்பாரா நிகழ்வுகள் மற்றும் அவசர கால நிலைகள் உடனடி பணத்தேவைக்கு வித்திடும். எனவேதான் சில முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் FD முதலீடுகளை மெச்சூரிட்டிக்கு முன் ரத்து செய்ய நினைக்கின்றனர். ஆனால் நிலையான வைப்புக்கு ஈடாக கடன் பெறுவதன் மூலம் அவசர கால நிலைகளை நீங்கள் FDஐ உடைக்காமல் சந்திக்கலாம். நிலையான வைப்புக்கு ஈடாக கடன் என்பது உங்கள் FDஐ ஒரு பக்கத்துணையாக அடமானம் வைத்து கடன் தொகை பெறப்படும் ஒரு பாதுகாப்பான கடனாகும்.

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் நிலையான வைப்புகளுக்கு ஈடாக குறைந்த வட்டி விகிதங்களில் கடன் விண்ணப்பம் உடனடியாக செயல்படுத்தப்பட்டு வசதியான திரும்ப செலுத்துதல் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் குறைந்த ஆவண தேவைகளுடன் சுலப கடனை வழங்குகிறது.

 • உயர்-மதிப்பு கடன்

  உயர்-மதிப்பு கடன்

  ஒரு ஒட்டுமொத்த FDயின் கீழ் தொகையில் 75% வரையும் தவிர ஒரு ஒட்டுமொத்தமற்ற FDயின் கீழ் தொகையில் 60% வரையும் கடன் பெறுங்கள்.

 • குறைவான ஆவணம் சரிபார்த்தல்

  சுலபமான காகித வேலையுடனும் மற்றும் வெறும் ஒற்றை-பக்க ஆவண தேவையுடனும் உத்தரவாதமான ஒப்புதல்களை பெறுங்கள். .

 • விரைவான செயல்முறை

  உங்களுக்கு தேவையான நிதிகளை விரைவாகவும் சுலபமாகவும் பெறுங்கள். .

 • வசதியான திரும்ப செலுத்துதல் விருப்பத்தேர்வுகள்

  முதலீடு செய்த முதல் நாளிலிருந்து நீங்கள் 90 நாட்களில் இருந்து தொடங்கி FD-இன் மீதமிருக்கும் தவணைக்காலம் வரை உங்கள் கடனை நெகிழ்வான தவணைக்காலங்கள் மூலம் திரும்பச் செலுத்துங்கள். .

 • கூடுதல் கட்டணங்கள் இல்லை

  கடனை உங்களுக்கு மிகவும் செலவு குறைந்ததாக அமைத்திட முன்கூட்டியே அடைத்தல் அல்லது பகுதியளவு முன்செலுத்துதல் கட்டணங்கள் எதுவும் விதிக்கப்படாது. இன்றே பஜாஜ் ஃபின்செர்விலிருந்து உங்கள் நிலையான வைப்புக்கு ஈடாக கடன் பெற்று அவசரகால தேவைகளை சந்திக்க நிதி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். .