அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

 • High-value loan

  உயர்-மதிப்பு கடன்

  ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத எஃப்டி-க்காக எஃப்டி தொகையில் 75% மற்றும் 60% வரை நீங்கள் கடன் பெற முடியும்.

 • Minimal documentation

  குறைவான ஆவணம் சரிபார்த்தல்

  எளிதான ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் குறைந்தபட்ச ஆவணங்களுடன் உத்தரவாதமான ஒப்புதல்களை பெறுங்கள்.

 • Flexible repayment option

  நெகிழ்வான திருப்பிச் செலுத்தும் விருப்பம்

  நீங்கள் முதலில் முதலீடு செய்த 3 மாதங்களில் இருந்து, எஃப்டி யின் மீதமுள்ள தவணை வரை, உங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த நெகிழ்வான தவணைக்காலத்தைப் பெறுவீர்கள்.

 • Zero extra charges

  கூடுதல் கட்டணங்கள் இல்லை

  இல்லை, நிலையான வைப்புத்தொகை மீதான உங்கள் கடன் மீது முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோசர்) கட்டணங்கள் எதுவும் பொருந்தாது.

 • Quick processing

  விரைவான செயல்முறை

  தேவையான நிதிகளை விரைவாகவும் எளிதாகவும் பெறுங்கள்.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை எஃப்டி-க்கு எதிராக எளிதான கடனை வழங்குகிறது, எனவே உங்களுக்கு தேவைப்படும்போது உங்கள் பணத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஒட்டுமொத்தம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத எஃப்டி-க்காக எஃப்டி தொகையில் 75% மற்றும் 60% வரை நீங்கள் கடன் பெற முடியும். இந்த செயல்முறையை சில படிநிலைகளில் விரைவாக நிறைவு செய்யலாம். ஒப்புதலுக்கு பிறகு, உங்கள் கணக்கில் உங்கள் நிதிகள் விரைவில் வழங்கப்படும். நிலையான வைப்புத்தொகை மீதான உங்கள் கடன் மீது எந்த விதமான மறைமுக கட்டணங்களும் முன்கூட்டியே அடைத்தல்(ஃபோர்குளோசர்) மற்றும் பகுதியளவு முன்கூட்டியே செலுத்தல் கட்டணங்களும் இல்லை.

உங்கள் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிலையான வைப்புத்தொகை மீது எளிதான கடனைப் பெறுவதன் மூலம் உங்கள் நிதி அவசர நிலைகளுக்கு நிதி பெறுங்கள்.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்