ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடனின் சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

ஒரு ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கடன் தொகையிலிருந்து எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் வித்ட்ரா செய்வதற்கான நன்மையை வழங்குகிறது மற்றும் அவர்களிடம் அதிக நிதி இருக்கும்போது முன்கூட்டியே செலுத்துகிறது. ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடனின் சில சிறப்பம்சங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 • திரும்பப் பெறப்பட்ட தொகைக்கு மட்டுமே வட்டி விதிக்கப்படுகிறது மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட முழு கடனுக்கும் அல்ல.
 • இந்த வசதியைப் பெற்றவுடன், நீங்கள் கூடுதல் செலவு இல்லாமல் கடனை பகுதியளவு-முன்கூட்டியே செலுத்தலாம் என்பதால் வட்டியை சேமிப்பதன் மூலம் நீங்கள் நன்மை பெறுவீர்கள்.
 • கிடைக்கக்கூடிய வரம்பிற்குள் பணத்தை டிராடவுன்/வித்ட்ரா செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் தடையற்ற, எளிதான, தொந்தரவு இல்லாத ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள்.
  ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடனில், உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி உங்கள் டிராடவுன்/ வித்ட்ராவல் வரம்பு 1வது மாதத்திலிருந்து குறையத் தொடங்குகிறது.

ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடனின் சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

ஒரு ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடன் ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடனின் அனைத்து சிறப்பம்சங்களையும் வழங்குகிறது ஆனால் ஆரம்ப தவணைக்காலத்தின் போது வட்டி-மட்டும் இஎம்ஐ-களை செலுத்துவதன் கூடுதல் நன்மையையும் வழங்குகிறது.
ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடனின் சில கூடுதல் அம்சங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • உங்கள் கடன் தவணைக்காலம் முழுவதும் பகுதியளவு முன்கூட்டியே செலுத்துங்கள் மற்றும் பணத்தை வித்ட்ரா செய்யுங்கள்.
 • நீங்கள் பயன்படுத்திய தொகைக்கு மட்டுமே வட்டி வசூலிக்கப்படும்.
 • கிடைக்கக்கூடிய வரம்பிற்குள் பணத்தை டிராடவுன்/வித்ட்ரா செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் தடையற்ற, எளிதான, தொந்தரவு இல்லாத ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை அனுபவியுங்கள்.

எனது ஃப்ளெக்ஸி டேர்ம் கடன் மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி ஹைப்ரிட் கடன் மீதான வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

உங்கள் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரம்பிலிருந்து நீங்கள் வித்ட்ரா செய்த கடன் தொகைக்கு மட்டுமே வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது.

எனது ஃப்ளெக்ஸி கடன் மீது மொத்த வரம்பு/ வித்ட்ராவல் வரம்பு, கிடைக்கக்கூடிய வரம்பு மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட வரம்பு யாவை?

 • மொத்த வரம்பு/வித்ட்ரா செய்யக்கூடிய வரம்பு என்பது எந்த நேரத்திலும் பரிவர்த்தனைகளை செய்வதற்காக உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடன் வரம்பைக் குறிக்கிறது.
 • கிடைக்கக்கூடிய வரம்பு என்பது எந்த நேரத்திலும் டிராடவுன்/வித்ட்ராவலுக்கு கிடைக்கும் பயன்படுத்தப்படாத கடன் தொகையைக் குறிக்கிறது.
 • பயன்படுத்திய வரம்பு என்பது நீங்கள் வட்டி செலுத்தும் கடன் தொகையைக் குறிக்கிறது.