പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക്

9% – 22% പ്രതിവർഷം

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയുടെ 3.54% വരെ (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും)

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം 3.50% നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ആകർഷിക്കും മുടക്കം വന്ന തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/ഇഎംഐ.

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,360 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

കൃത്യ നിരക്കിൽ (സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച്)

എംഒഎഫ് (ലീഗൽ, ടെക്നിക്കൽ ചാർജ്ജ്)

രൂ. 6,000


വാർഷിക/അധിക മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.295% പ്ലസ് ബാധകമായ നികുതികളും (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്) അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

പ്രാരംഭ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.295% ഉം ബാധകമായ നികുതികളും. 0.25% കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ ബാധകമായ നികുതികളും.


ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

ലോൺ തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ലോൺ (ടേം ലോൺ/അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്/സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്)

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയുടെ 4.72% (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും).

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4.72% (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും).

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

അത്തരം മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4.72% (ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും).


പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്‌പ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ തരം

കാലയളവ്

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

വായ്പക്കാരൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിലാണ് ലോൺ എടുത്തതെങ്കില്‍, ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ/ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റിന് ബാധകമല്ലെങ്കില്‍, ഇത് ബാധകമല്ല

ലോൺ ഡിസ്ബേർസ് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ.

4.72% + അടച്ച പാർട്ട്-പേമെന്‍റിൽ ബാധകമായ നികുതി.


മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ്: രൂ. 450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

കസ്റ്റമറിന്‍റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാൻഡേറ്റ് നിരസിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്.


പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോൺ രൂ. 10.5 കോടി വരെയുള്ള അനുമതിക്ക് പ്രതിവർഷം 9% – 22% ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്, സുതാര്യമായ ചാർജുകളുടെ പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം, ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് കാര്യക്ഷമമായി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പേമെന്‍റുകൾ വിട്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇതിന് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാം. അത്തരം കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിഴ പലിശ പ്രതിമാസം 3.50% ഈടാക്കുന്നതാണ്.

പ്രീപെയ്ഡ് തുകയുടെ 1 എന്ന താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ പാർട്ട്-പേ ചെയ്യാം, കൂടാതെ നികുതിയും. നിങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിഗത വായ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ നിരക്ക് ബാധകമല്ല; ഫ്ലെക്സി ലോൺ . ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കുടിശ്ശികയുള്ള തുകയുടെ 1 ഉം ഒപ്പം നികുതിയും ഈടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വഴി കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ – എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ്, പ്രധാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡോക്യുമെൻ്റിനും രൂ.1 എന്ന നാമമാത്രമായ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഒരു ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എന്താണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് അംഗീകൃത ലോൺ അനുമതിയുടെ 3.54% വരെ ആകാം.

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റുകളിൽ ചാർജ് ബാധകമാണോ?

നിങ്ങൾ പാർട്ട്-പേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുകയ്‌ക്ക് 4.72% നാമമാത്രമായ ചാർജ്ജും നികുതിയും നൽകണം.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

പ്രതിവർഷം 9% മുതൽ 22% വരെ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം.

റീപേമെൻ്റിനുള്ള പരമാവധി കാലയളവും കുറഞ്ഞ കാലയളവും എത്രയാണ്?

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് 15 വർഷം വരെയാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക