പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനായുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • Nationality

  പൗരത്വം

  ഇന്ത്യൻ

 • Business vintage

  ബിസിനസ് വിന്‍റേജ്

  കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം*

 • CIBIL score

  സിബിൽ സ്കോർ

  720 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

 • Age

  വയസ്

  18 മുതൽ 80 വയസ്സ് വരെ*
  *ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പ്രായം 80 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം.

 • Job status

  തൊഴിൽ നില

  സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ
  ശമ്പളക്കാർ

 • Property ownership

  പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമസ്ഥത

  ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം

സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

 • സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ/ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് സഹിതം കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • 6 മാസത്തെ പ്രൈമറി ബിസിനസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ്
 • 2 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ (ബാധകമെങ്കിൽ)
 • പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്/ കമ്പനി എംഒഎ/ എഒഎ/ സിഒഐ (ബാധകമെങ്കിൽ)
 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രാഥമിക ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ വിന്‍റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • വിൽപ്പന ഉടമ്പടി, വീട്ടു നികുതി രസീത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോൺ എളുപ്പത്തിൽ പാലിക്കാവുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കായി പ്രക്രിയ കൂടുതൽ തടസ്സരഹിതമാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാനും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്ക് പുറമേ, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥത, പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമസ്ഥത, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പ്രായം 25 നും 70 നും ഇടയിലായിരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ മിനിമം ശമ്പള ആവശ്യകത നിറവേറ്റണം.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സിബിൽ സ്കോർ എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം സിബിൽ സ്കോർ 720 ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുക എത്രയാണ്?

നിങ്ങൾ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഞങ്ങളുടെ സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോൺ വഴി നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 80 ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കും.

ഈ ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ പ്രായം 18 നും 80 നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോൺ ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 80 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സെക്യുവേർഡ് ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ?

താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് തന്‍റെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തിക്കും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം:

നിങ്ങളുടെ പ്രായം 25 നും 70 നും ഇടയിലായിരിക്കണം*

(*ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പ്രായം 70 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം)

 • ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം രൂ. 24,000 പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണം

നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കണം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക