പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ: പലിശ നിരക്കും ഫീസും

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജുകളൊന്നുമില്ലാതെ 4 ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കിൽ പണമുള്ള, മിതമായ നിരക്കിൽ പലിശ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ നേടുക.

ആസ്തി ഈടിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ നിരക്കുകളുടെയും ചാർജ്ജുകളുടെയും പട്ടിക ഇതാ.

ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക്

 • LAP (ആസ്തി ഈടിന്മേൽ ലോൺ) = BFL-SAL FRR* - മാർജിൻ 10.10% മുതൽ 11.50% വരെ

*BFL-SAL FRR (ശമ്പളമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്‌ വേണ്ട ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റഫറൻസ് നിരക്ക്) – 12.90%

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക്

 • LAP (പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ) = BFL-SE FRR* – മാർജിൻ = = 10.50% മുതൽ 14.50% വരെ

*BFL-SE FRR (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വേണ്ട ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റഫറൻസ് നിരക്ക്) – 13.30%

*ബജാജ് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റഫറൻസ് നിരക്ക് 2018 ഏപ്രിലിനു മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനുള്ള നിരക്ക് 12.95% ആയിരുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ
ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍ ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി പ്രോസസിങ്ങിലുള്ള ലോണ്‍ 6% വരെ
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ലോണ്‍ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഇല്ല
LAP പലിശയും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകളും ഇല്ല
മോര്‍ട്ട്ഗേജ് EMI ബൗണ്‍സ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ രൂ. 3,000 വരെ/-
പിഴ പലിശ പ്രതിമാസം 2% വരെ
മോർട്ട്ഗേജ് ഒറിജിനേഷന്‍ ഫീസ് രൂ. 4,999 (ഒറ്റത്തവണ) വരെ

*താഴെപ്പറയുന്ന 1st EMI ക്ലിയറൻസ് ബാധകമാണ്.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ: ഫോർക്ലോഷർ നിരക്കുകളും പാർട്ട് പേമെന്‍റ് നിരക്കുകളും

ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണുകൾ: എല്ലാ വായ്പക്കാരും സഹ വായ്പക്കാരും വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ

  ടേം ലോൺ ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ
സമയ കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ) >1 >1 >1
ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
പാർട്ട് പേമെൻറ് ചാർജ്ജുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് ലോണുകൾ: എന്തെങ്കിലും വായ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹ വായ്പക്കാരൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ

ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോണുകൾ: എല്ലാ വായ്പക്കാർക്കും (വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ)

  ടേം ലോൺ ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ
സമയ കാലയളവ് (മാസങ്ങൾ) >1 >1 >1
ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ 4%* മുതൽ കുടിശ്ശികയിൽ ലഭ്യമായ ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിധിയിൽ 4% ഫ്ലെക്സി ഇന്‍ററസ്റ്റ് ഓൺലി ലോൺ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവിൽ മാത്രം അനുവദിച്ച തുകയിൽ 4%*;
കൂടാതെ
ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ കാലയളവിൽ ലഭ്യമായ ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിധിയിൽ 4%
പാർട്ട് പേമെൻറ് ചാർജ്ജുകൾ പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2% NA NA

* പ്രീപേമെന്‍റ് ചാർജുകൾക്ക് പുറമേ ബാധകമായ GSTയും കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അടക്കാവുന്നതാണ്.

 • ടേം ലോണിന്‌, കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയിന്മേൽ ചാർജ്ജുകൾ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.
 • പലിശ മാത്രമുള്ള ഫ്ലെക്സി ലോണിന്‌, അനുവദനീയ പരിധിയിന്മേൽ ചാർജ്ജുകൾ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.
 • ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന് വേണ്ടി, നിലവിലുള്ള ഡ്രോപ്‍ലൈന്‍ പരിധിയില്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ കണക്കാക്കും.
 • പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് 1 EMIയിയേക്കാള്‍ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം.
 • ഈ ചാർജ്ജുകൾ പലിശ മാത്രമുള്ള ഫ്ലെക്സി ലോണിനും ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ല.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ: പലിശ നിരക്കും ഫീസ് FAQകളും

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേൽ ഏത് ലോണാണോ എടുത്തത് അത് ഇൻഷൂർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

അതെ, ലോണ്‍ കാലയളവില്‍ അഗ്നിബാധയ്ക്കും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പര്‍ട്ടി നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അതിന്‍റെ തെളിവ് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വിന് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ലഭ്യമാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നേടുന്നതും നല്ലതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുക.

 • പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ തിരിച്ചടവ് ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
 • ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിനോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ തുക വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 80 സി മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് നികുതിയുടെ കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, പരമാവധി ലയബിലിറ്റി കവറേജിനായി ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവിനൊപ്പം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനായി നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ലഭ്യമാക്കുക.

മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്‍റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍‌ എന്നത് ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വായ്പ്പകാര്‍ക്ക് പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മോര്‍ഗേജ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നല്‍കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അഡ്‍വാന്‍സുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താമസം, വാണിജ്യം അല്ലെങ്കില്‍ വ്യവസായ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മോര്‍ഗേജ് ചെയ്ത് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഈ ലോണ്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ഹോം ലോൺ, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരം മോർട്ട്ഗേജ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കും. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിന് ആദ്യത്തേതിന് പരിമിതികൾ ഉള്ളപ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേത് അന്തിമ ഉപയോഗത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെയാണ് വരുന്നത്, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

 • വിവാഹ അഡ്വാൻസ്
 • കടം ഏകീകരണത്തിനുള്ള അഡ്‍വാന്‍സ്
 • മെഷീനറിക്കുള്ള അഡ്‍വാന്‍സ്
 • പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലോണ്‍ തുടങ്ങിയവ.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർ‌വിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് ക്രെഡിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുക. വിവാഹം, കടം ഏകീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ നടപടിക്രമം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയും അപേക്ഷിച്ച ഫിനാൻസ് എളുപ്പത്തിൽ നേടുകയും ചെയ്യുക.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർ‌വിൽ‌ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആർക്കാണ് യോഗ്യത?

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദേശത്തുള്ള പഠനത്തിന് ധനസഹായം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്കായി ലംസം തുക നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ലോൺ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ചുവടെയുള്ള ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ സെക്വേർഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

1.എപ്ലോയ്മെന്‍റ് നില
ഒന്നുകിൽ MNC, സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു താൽ‌പ്പര്യാർത്ഥം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനമുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കുക.

2.പ്രായപരിധി
ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 25–70 വയസ്സിനും സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ ആണെങ്കിൽ 33–58 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം.

3. ദേശീയത
രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കുക.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ എളുപ്പത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക.