പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്കും ഫീസും

ശമ്പളമുള്ളവർക്കും പ്രൊഫഷണൽ അപേക്ഷകർക്കും 9.85%* മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബജാജ് ഫിൻസെർവിലുള്ള ആകർഷകമായ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ആസ്വദിക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യത, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ശരിയായ ഡീലും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശമ്പളമുള്ളവർക്കും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്കുമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക:

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് (ഫ്ലോട്ടിംഗ്)

തൊഴിൽ തരം

യഥാർത്ഥ ROI (പ്രതിവർഷം)

ശമ്പളക്കാർ

9.85%* മുതൽ 15.00% വരെ*

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ

9.50%* മുതൽ 18.00% വരെ*

 

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പ്രോപ്പര്‍ട്ടി പ്രോസസിങ്ങിലുള്ള ലോണ്‍

7% വരെ

പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ലോണ്‍ സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ഇല്ല

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശയും പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ചാർജുകളും

ഇല്ല

മോര്‍ട്ട്ഗേജ് EMI ബൗണ്‍സ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

രൂ. 3,000 വരെ/-

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസം 2% വരെ

മോർട്ട്ഗേജ് ഒറിജിനേഷന്‍ ഫീസ്

രൂ. 4,999 വരെ + ജിഎസ്‌ടി ബാധകം


പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഫോർക്ലോഷർ ചാർജുകളും പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് ചാർജുകളും

ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണുകൾ: എല്ലാ വായ്പക്കാരും സഹ വായ്പക്കാരും വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ, സമയം ഒരു മാസത്തിന് താഴെയാണ്.

ലോൺ ടൈപ്പ്

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

ടേം ലോൺ

ഇല്ല

ഇല്ല

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

ഇല്ല

ഇല്ല

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ഇല്ല

ഇല്ല


ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോണുകൾ: എല്ലാ വായ്പക്കാരും (വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ) പരിഗണിക്കുന്ന കാലയളവ് ഒരു മാസത്തിന് താഴെയാണ്.

ലോൺ ടൈപ്പ്

ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ

പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

ടേം ലോൺ

4%* മുതൽ കുടിശ്ശികയിൽ

പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് തുകയിൽ 2%

ഫ്ലെക്സി ലോൺ

ലഭ്യമായ ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിധിയിൽ 4%

ഇല്ല

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ഇന്‍ററസ്റ്റ് ഓൺലി ലോൺ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവിൽ മാത്രം അനുവദിച്ച തുകയിൽ 4%*;
കൂടാതെ
ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ കാലയളവിൽ ലഭ്യമായ ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിധിയിൽ 4%

ഇല്ല


*പ്രീപേമെന്‍റ് ചാർജുകൾക്ക് പുറമേ ബാധകമായ GSTയും കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അടക്കാവുന്നതാണ്.

 • ടേം ലോണിന്‌, കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയിന്മേൽ ചാർജ്ജുകൾ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും
 • പലിശ മാത്രമുള്ള ഫ്ലെക്സി ലോണിന്‌, അനുവദനീയ പരിധിയിന്മേൽ ചാർജ്ജുകൾ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും
 • ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന് വേണ്ടി, നിലവിലുള്ള ഡ്രോപ്‍ലൈന്‍ പരിധിയില്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ കണക്കാക്കും
 • പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് 1 EMIയിയേക്കാള്‍ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം
 • ഈ ചാർജ്ജുകൾ പലിശ മാത്രമുള്ള ഫ്ലെക്സി ലോണിനും ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ല

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഒരു മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍ ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ആസ്തി വഴി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനാല്‍, അതായത്, ഒരു റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി, പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണുകള്‍ സാധാരണയായി ലാഭകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വായ്പാദാതാക്കൾ എല്ലാ വായ്പക്കാർക്കും ഏകീകൃതമായ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നിരവധി പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ
  പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ. ഇത് താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കുള്ള ഒരു സെക്യുവേർഡ് ലോണാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ 750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പലിശ നിരക്ക് നേടാം.

 • അപേക്ഷകന്‍റെ പ്രൊഫൈൽ
  പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ലെൻഡർ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക പ്രൊഫൈൽ പരിഗണിക്കും. ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം ഉള്ളതിനാൽ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പലിശ നിരക്കിൽ മികച്ച വായ്പ ഉറപ്പാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഡോക്ടർമാർ, സിഎമാർ തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക് ലഭിക്കും. ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയര്‍ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതാണ് ലെൻഡർ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള അവരുടെ ശേഷിയില്‍ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല.
  അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും, വായ്പ്പാ- വരുമാന അനുപാതവും വിലയിരുത്തുന്നതാണ്. ഉയർന്ന വരുമാനവും കുറഞ്ഞ വായ്പ്പാ- വരുമാന അനുപാതവും താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രായം, ശേഷിക്കുന്ന സേവന വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എൽഎപി പലിശ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കും.

 • ലോൺ കാലയളവ്
  ഹ്രസ്വ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കാരണം വായ്പക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പലിശ നിരക്കിനെതിരായ സ്വന്തം വായ്പയും നന്നായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് നീണ്ടതാകുമ്പോള്‍, അവർക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് ബജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങളുടെ EMI- യുടെ സ്വാധീനം, പ്രത്യേകിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വായ്പ്പാ-വരുമാന അനുപാതം കണക്കിലെടുക്കണം. ഹ്രസ്വ കാലാവധി വീഴ്ച്ച വരുത്താന്‍ ഇടയാക്കുമെന്ന് ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്ക് തോന്നിയാല്‍ അവര്‍ കൂടിയ പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കിയെന്ന് വരും, അല്ലെങ്കില്‍ കൂടിയ കാലാവധി എടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും.

 • മോർഗേജ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി
  ലൊക്കേഷൻ, വ്യവസ്ഥ, പ്രായം തുടങ്ങിയ മോർഗേജ് പോലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി തരം ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ കൂടുതൽ വിലപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുകയും വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടികളേക്കാൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ, ഒരു പ്രൈം ലൊക്കേഷനിലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ധാരാളം സിവിക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, പ്രിസ്റ്റീൻ അവസ്ഥയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയേക്കാൾ ഉയർന്ന റീസെയിൽ മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. മികച്ച പ്രോപ്പർട്ടികൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള മികച്ച ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ എങ്ങനെ നേടാം?

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഗണ്യമായ തുകയുടെ സെക്യുവേർഡ് ലോൺ ആയതിനാൽ, അത് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടവും ശരിയായി പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് മികച്ച സമീപനം കൂടാതെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേഗത്തിലുള്ള 7-സ്റ്റെപ്പ് ഗൈഡ് ഇതാ.

 • ലെൻഡറിന്‍റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുക
 • പ്രോപ്പർട്ടി പേപ്പറുകൾ പോലുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ശേഖരിക്കുക
 • പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശയാണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
 • ഓൺലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോം വഴി അപേക്ഷിക്കുക
 • ലെൻഡറിന്‍റെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺടാക്റ്റിനായി കാത്തിരിക്കുക
 • വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ നിബന്ധനകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക
 • ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ സമർപ്പിക്കുക

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് പോക്കറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ലോണും ശരിയായ ഡീലും ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. During Step 3, ensure that you use the loan against property ഇഎംഐ calculator to compute your potential ഇഎംഐകൾ and plan your repayment accordingly.

നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, അവ ലെൻഡർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മോർട്ട്ഗേജ് ചെയ്യാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയും ലെൻഡർ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അവ അംഗീകരിച്ചാൽ, ലെൻഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പണം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യും.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഉപയോഗങ്ങളും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിവിധ തരം പ്രോപ്പർട്ടി ലോണുകൾ ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്‍റുകൾ‌ പരിഗണിക്കുക.

റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൊലാറ്ററൽ ആയി പണയം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന റെഗുലർ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലോൺ തുക നിങ്ങൾ പണയം വച്ച പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയുടെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോപ്പര്‍ട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിൽ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കില്‍ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പ്രോപ്പർട്ടി ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിന്മേൽ ലോണ്‍

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള കുറഞ്ഞ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലെൻഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്‍റെ ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കുറഞ്ഞ EMI അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പലിശ കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന തുകയുടെ ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോണും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം.

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ടോപ്പ്-അപ്പ്

ഒരു നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ നൽകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് പുറമേയുള്ള അധിക ലോൺ ആണ് ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സാധാരണയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ തുക പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം, നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോണിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്

അനുവദിച്ച പരിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം പിൻവലിക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും, കൂടാതെ കാലയളവിൽ അതിന്‍റെ റീപേമെന്‍റും അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ, വസ്തുവിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് മൊത്തം അനുമതിയ്ക്ക് ബാധകമല്ല, പിൻവലിച്ച തുകയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകം. ഇൻഡസ്ട്രി-ഫസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൌകര്യം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഒന്നിലധികം പിൻവലിക്കലുകളുടെ സമാനമായ സവിശേഷത ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ EMI കുറയ്ക്കാനും കൂടുതല്‍ താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുകൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ

CA പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് പിക്കപ്പ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ മത്സരക്ഷമമായ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവരുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഓഫീസ് വാങ്ങുന്നതിനും, കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പണമടയ്ക്കുന്നതിനും തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി CAകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള വസ്തു ഈടിന്മേലുള്ള ലോൺ

മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ യോഗ്യത നേടിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഈ ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണ്‍ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം, അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും, വിവാഹത്തിന് ഫൈനാന്‍സ് ചെയ്യുന്നതിനും, രണ്ടാമത്തെ വീട് വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം.

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വായ്പക്കാർക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

സ്വന്തമായി ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള 25-70 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ സാധാരണയായി ഉയർന്ന ലോൺ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ലളിതമായ യോഗ്യതാ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന വേളയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലളിതമായ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്.

ശമ്പളമുള്ള വായ്പക്കാർക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

28-58 വയസ്സിന് ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എംഎൻസിയിലെ ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഈ ലോൺ എടുക്കുകയും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിൽ നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ നേടുകയും ചെയ്യാം. വിവാഹം, പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങൽ, മെഡിക്കൽ ചികിത്സ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയായാലും, കോഴ്സ് ഫീസ്, ട്യൂഷൻ, താമസം, യാത്ര, കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ തുടങ്ങിയവ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്ന ലോൺ അനുമതി ഈ ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ നിങ്ങളുടെ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനോ, മെച്ചപ്പെടുത്താനോ, നവീകരിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാം. ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ചർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേടായ പ്ലംബിംഗ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ചോരുന്ന മേൽക്കൂര നേരെയാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോർ കൂടി എടുക്കുന്നത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യവും മൂല്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വീട് പുനർ‌നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

കടം ഒന്നിച്ചാക്കാന്‍ വസ്തുവിന് ബദലായി ലോണ്‍

ഒന്നിലധികം ഉയർന്ന പലിശയുള്ള കടങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീതമാവുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ഈ ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആവശ്യമായ ലോൺ തുക തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള കോംപറ്റേറ്റീവ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ആസ്വദിക്കുക.

വിവാഹത്തിനായി പ്രോപ്പർട്ടി ലോണ്‍

വേദി, ഡെക്കറേഷൻ, ഭക്ഷണം, മധുവിധു, സംഗീതം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിവാഹ ചെലവുകൾക്ക് ധനസഹായം നേടാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിനായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം. 18 വർഷം വരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവുള്ള ഉയർന്ന ലോൺ തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം.

ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ ഏറ്റവും സാധാരണ തരങ്ങളിലൊന്നായ ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടിംഗ് നിങ്ങളുടെ റെന്‍റൽ രസീതുകൾക്ക് മേൽ ലോൺ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വാടക നൽകുന്ന ടെനന്‍റുകൾക്കായി, ഇത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന ലീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 11 വർഷം വരെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ധനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടി പലിശ നിരക്കുകൾക്കും ഫീസുകൾക്കും മേലുള്ള ലോൺ FAQകൾ

നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണോ?

അതെ, ലോൺ കാലയളവിൽ അഗ്നിബാധയ്ക്കും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ നിങ്ങൾ അതിന്‍റെ പ്രൂഫ് ബജാജ് ഫിൻസെർവിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നതും അഭികാമ്യമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാൻ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യം വായിക്കുക:

 • പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ തിരിച്ചടവ് ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
 • ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിനോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ തുക വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 80 സി മോർട്ട്ഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് നികുതിയുടെ കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, ബജാജ് ഫിൻസെർവില്‍ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

മോര്‍ഗേജ് ലോണിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്?

മോര്‍ഗേജ് ലോണ്‍‌ എന്നത് ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വായ്പ്പകാര്‍ക്ക് പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മോര്‍ഗേജ് ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നല്‍കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അഡ്‍വാന്‍സുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താമസം, വാണിജ്യം അല്ലെങ്കില്‍ വ്യവസായ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മോര്‍ഗേജ് ചെയ്ത് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഈ ലോണ്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഹോം ലോണുകള്‍, പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ലോണുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം മോര്‍ഗേജ് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങള്‍ക്ക് എടുക്കാം. ആദ്യത്തേത് റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതില്‍ പരിമിതമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് അന്തിമ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ക്കായും അത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

 • വിവാഹ അഡ്വാൻസ്
 • കടം ഏകീകരണത്തിനുള്ള അഡ്‍വാന്‍സ്
 • മെഷീനറിക്കുള്ള അഡ്‍വാന്‍സ്
 • പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലോണ്‍ തുടങ്ങിയവ.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർ‌വില്‍ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് ക്രെഡിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുക. വിവാഹം, ഡെറ്റ് കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ലോണ്‍ നടപടിക്രമം എന്നിവ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച്, അപേക്ഷിച്ച ഫൈനാന്‍സ് എളുപ്പത്തില്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർ‌വിൽ‌ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആർക്കാണ് യോഗ്യത?

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദേശത്തുള്ള പഠനത്തിന് ധനസഹായം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്കായി ലംസം തുക നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ലോൺ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ചുവടെയുള്ള ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ സെക്വേർഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

 • എംപ്ലോയിമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസ്
  ഒന്നുകിൽ MNC, സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു താൽ‌പ്പര്യാർത്ഥം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനമുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കുക
 • എയ്ജ് ഗ്രൂപ്പ്
  നിങ്ങൾ ശമ്പളമുള്ള അപേക്ഷകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 28 മുതൽ 58 വയസ്സിനും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 25–70 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം
 • പൗരത്വം
  രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കുക

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ എളുപ്പത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക.

പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ CIBIL സ്കോർ എന്താണ്?

ഉവ്വ് ക്രെഡിറ്റിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലെൻഡർ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ വിലയിരുത്തുന്ന നിരവധി പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള താങ്ങാനാവുന്ന ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് 750 -നും അതിന് മുകളിലുമുള്ള സ്കോർ അനുയോജ്യമാണ്.

വരുമാന പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, ഇന്‍കം പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എടുക്കുക സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ:

 • ശക്തമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സഹ അപേക്ഷകനുമായി അപേക്ഷിക്കുക
 • ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ നൽകുക
 • ഒരു നികുതി കൺസൾട്ടന്‍റിനെ സമീപിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ITR ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് ന്യായമായ കാരണങ്ങളോടെ ന്യായീകരിക്കുക
പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചാർജ്ജുകൾ ഉണ്ടോ?

അതെ. പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്കിന് പുറമെ, മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ചില നിരക്കുകളും, ചിലത് റീപേമെന്‍റ് തീരുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

 • പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്
 • മോർട്ട്ഗേജ് ഒറിജിനേഷന്‍ ഫീസ്
 • പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍
 • ഫ്ലോർക്ലോഷർ നിരക്കുകൾ
 • ഇഎംഐ ബൗണ്‍സ് ചാര്‍ജ്ജുകൾ
 • പിഴ പലിശ
പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കാൻ, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമുലയ്ക്കുള്ള ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. ഒരു ഫിക്സഡ്-റേറ്റ് ലോണിൽ, പലിശ നിരക്ക് മാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് ആണെങ്കില്‍, നിങ്ങൾ PLR മൈനസ് സ്പ്രെഡ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ലെൻഡറിന്‍റെ നിലവിലെ PLR പരിശോധിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് തുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് തുക ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റിൽ പരാമർശിക്കുന്നതാണ്.

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം?

ഈ തന്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാം.

 • പതിവ് പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്തുക
  നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോൺ ഫിക്സഡ് EMIകളിലൂടെ തിരിച്ചടയ്ക്കാം, പ്രിൻസിപ്പൽ, പലിശ തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി മുൻകൂർ നിശ്ചയിച്ച തുകയാണ് EMI
 • കുറഞ്ഞ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  നീണ്ട കാലാവധി എന്നാൽ കൂടുതൽ പലിശ അടയ്ക്കണം എന്നാണ്, അതിനാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ കാലാവധി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കാലാവധി ക്രമപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും പരമാവധി ഇഎംഐ അടയ്ക്കാം
 • ഉയർന്ന ഡൗൺ പേമെന്‍റ് നടത്തുക
  തുടക്കത്തിൽ കൂടുതല്‍ ഡൗൺ പേമെന്‍റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ലോൺ തുക കുറയും, അത് നേരിട്ട് LAP പലിശ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കും
 • മികച്ച സിബിൽ സ്കോർ
  750+ എന്ന മികച്ച CIBIL സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോണിന്‍റെ (LAP) മികച്ച പലിശ നിരക്കിനായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു.
നിലവിലുള്ള വായ്പക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ?

അതെ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ ഇത് സാധ്യമാണ്. അവ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്‍റേണൽ ബെഞ്ചുമാർക്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിരക്കുകളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ കാലയളവിലുടനീളം അവ വ്യത്യാസപ്പെടും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക