ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക.

ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്ററിനെക്കുറിച്ച്

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോൺ, സെക്യുവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസെക്യുവേർഡ് ലോൺ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മുൻപ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇഎംഐ, പലിശ ബാധ്യതകൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ്. ആവശ്യമായ ഈ മൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ടൂളാണ് ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ. ലെന്‍ഡിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പോര്‍ട്ടലുകളിലും തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി വെബ്സൈറ്റുകളിലും ലഭ്യമായ അത്തരം കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍ മൂന്ന് സെറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

നിരാകരണം

കാൽക്കുലേറ്റർ(കൾ) ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫലങ്ങൾ സൂചകമാണ്. ലോണിൽ ബാധകമാകുന്ന പലിശ നിരക്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള നിരക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
കാൽക്കുലേറ്റർ (കൾ) അതിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ("ബിഎഫ്എൽ") സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ബിഎഫ്എൽ ന്‍റെ ബാധ്യത, ഉറപ്പ്, വാറന്‍റി, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധത, സാമ്പത്തികമായ, പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം എന്നീ ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ഉപയോക്താക്കൾ/കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വിവിധ ഇലസ്ട്രേറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ/കസ്റ്റമർമാരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ (കൾ). കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന്‍റെ/കസ്റ്റമറിന്‍റെ റിസ്ക്കിലാണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾക്ക് ബിഎഫ്എൽ ഉത്തരവാദിയല്ല.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്താണ് ഒരു ഇഎംഐ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

ഇഎംഐ എന്നാൽ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ്സ് എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ട പ്രതിമാസ തുകയാണ് ഇത്. പലിശ ബാധ്യതകൾക്കൊപ്പം മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും ചെറിയ പ്രതിമാസ തുകയായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലയളവ്, മുതൽ, ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ ഇഎംഐ കണക്കാക്കുന്നതിന് നിർണ്ണായകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്.

ഇഎംഐ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഇഎംഐ = P x R x (1+R)^N / [(1+R)^N-1], P എന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ്, R പലിശ നിരക്കും, N എന്നത് കാലയളവും.

അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇഎംഐ, അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ, കാലയളവ്, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ എന്‍റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നേടുക.

ഒരു ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഒരു ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലളിതമാണ്. നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ തുക, റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ്, ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടൂളുകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നതും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.