ഇമേജ്

> >

ഡോക്ടർമാർക്കായുള്ള ലോൺ: യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

വേഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

വെറും 60 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കൂ

Please enter your first and last name
Enter 10-digit mobile number
Please enter your pin code

I consent to the T&C and authorize Bajaj Finance Limited, its representatives/business partners/affiliates to use my details for promotional communication/fulfilment of services availed.

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

ഡോക്ടർമാർക്കായുള്ള ലോൺ: യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും


യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണുകളും:

 • സൂപ്പര്‍ സെപ്ഷ്യലിസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ, മറ്റേതെങ്കിലും പിജി ഡിപ്ലോമ- MBBS ബിരുദം മെഡിക്കല്‍ കൗ​ണ്‍സിലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്
 • MBBS- മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയ ഉടനെ
 • MDS- BDS ബിരുദം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്
 • BDS/BHMS/BAMS- മെഡിക്കല്‍ രജിസ്‍ട്രേഷന്‍ നടത്തിയതിന് ശേഷം 2 വര്‍ഷത്തെ പരിചയം

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ഹോം ലോണുകളും:

 • സൂപ്പര്‍ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ (MD/DM/MS)- യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 3 വര്‍ഷത്തെ പരിചയം
 • ബിരുദ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ (MBBS)- യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 3 വര്‍ഷത്തെ പരിചയം
 • ഡെന്‍റിസ്റ്റുകള്‍ (BDS/MDS)- യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 5 വര്‍ഷത്തെ പരിചയം
 • ആയുര്‍വേദിക്, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍: BHMS/BAMS- യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 6 വര്‍ഷത്തെ പരിചയം

ആവശ്യമായ രേഖകള്‍

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണിനും ഡോക്ടര്‍മാര്‍‌ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനും അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍:

 • KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിലുള്ള ലോണിനും ഡോക്ടര്‍മാര്‍‌ക്കുള്ള ഹോം ലോണിനും അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ഇവയാണ്:

 • KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
 • കഴിഞ്ഞ 2 വര്‍ഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകള്‍, ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്, ലാഭ നഷ്ട അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റുകള്‍
 • മോര്‍ട്ട്ഗേജ് ചെയ്യുന്ന വീടിന്‍റെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി പേപ്പറുകളുടെ കോപ്പി

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഹെൽത്ത് കെയര്‍ ഫൈനാന്‍സ്

ഹെൽത്ത് കെയര്‍ ഫൈനാന്‍സ്

ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണത്തിന് രൂ. 37 ലക്ഷം വരെ ധനസഹായം

വിവരങ്ങൾ
ബിസിനസ് ലോണ്‍ ആളുകളുടെ കണ്‍സിഡേഡ് ഇമേജ്

ബിസിനസ് ലോൺ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളര്‍ച്ചയില്‍ സഹായിക്കാനായി രൂ 32 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണ്‍

അപ്ലൈ

ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് ലോണ്‍

രൂ. 37 ലക്ഷം വരെയുള്ള കൊലാറ്ററല്‍ -ഫ്രീ ഫൈനാന്‍സ്

അപ്ലൈ

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഡെംനിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രൂ.1 കോടി വരെയുള്ള പരിരക്ഷ

ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക