ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ ബാധ്യത ഇല്ല
നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ വിശകലനം ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ സിബില്‍ സ്കോര്‍ പരിശോധിക്കുക
കേവലം 2 മിനിറ്റിൽ സൌജന്യമായി

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ക്രെഡിറ്റ് ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ടും ലോൺ ഓഫറുകളും ഏതാനും ഘട്ടങ്ങളില്‍ കാണുക

നിങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തരം എന്താണ്?

ആദ്യ പേര് (PAN കാർഡ് പ്രകാരം)

ദയവായി നിങ്ങളുടെ ആദ്യപേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക.

അവസാന പേര് (PAN കാർഡ് പ്രകാരം)

നിങ്ങളുടെ അവസാന പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക.

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക.

പാൻ കാർഡ്

നിങ്ങളുടെ PAN കാർഡ് നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക.

ജനന തീയതി

ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി എന്‍റർ ചെയ്യുക.

പ്രതിമാസം കൈയില്‍കിട്ടുന്ന ശമ്പളം

നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ നെറ്റ് ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക.

ഇമെയിൽ ഐഡി

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക.

പിന്‍ കോഡ്

ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക.

നഗരം

ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഞാൻ തിരയുകയാണ്

ദയവായി ലോൺ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

CIBIL

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ മൂന്നക്ക നമ്പറാണ്, ഇത് 300 മുതൽ 900 വരെയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയുടെ അളവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും നിങ്ങളുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ വിശദാംശങ്ങളും പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതാണ്, ഇത് ട്രാൻസ്‌യൂണിയൻ സിബിൽ റെക്കോർഡായി നിലനിർത്തുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രൂവല്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോര്‍ പരിശോധിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ 900-ന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന്‍റെ അടുത്താണ്, നിങ്ങളുടെ ലോണിന് എളുപ്പത്തില്‍ അപ്രൂവല്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ മികച്ചതാണ്. 300 നോട് അടുത്തുള്ള സ്കോർ മോശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

മിക്ക ലെൻഡേർസിനും, പേഴ്‍സണൽ ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുല്ള മിനിമം CIBIL സ്‍കോർ 750 ആണ്. അതിൽ കൂടിയ CIBIL സ്‍കോർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്‍സണൽ ലോൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ, കുറഞ്ഞ സ്‍കോർ ഫൈനാൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം സിബിൽ സ്കോർ ലെൻഡർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഒരാൾക്കുള്ള കട്ട്-ഓഫ് പോയിന്‍റ് 700 ആകാം, അതേസമയം മറ്റൊരാൾക്ക് അത് 650 ആകാം. 650 മുതൽ 749 വരെയുള്ള സ്‌കോറുകൾ 'നല്ലത്' എന്നും 750-ഉം അതിനു മുകളിലുള്ള സ്‌കോറുകൾ 'മികച്ചത്' എന്നും കണക്കാക്കുന്നു. അതേസമയം, ലെൻഡർ യഥാർത്ഥ തുക നിർണ്ണയിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പേമെന്‍റുകൾ എത്ര ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്‍റെ ഒരു അളവാണ് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ. ഒരു ഗോൾഡ് ലോണിന് അപേക്ഷിച്ച് സമയത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യ സമയത്ത് റീപേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ഗുണകരമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം, ലോൺ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധയോ ചെറിയ കാലയളവിൽ വിവിധ വായ്പക്കാരിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് ലോണിനായി ഒന്നിലധികം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതോ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
750 ഉം അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നല്ലതായി കണക്കാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഈ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അപ്രൂവലിനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂടാതെ മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഡക്ടുകൾക്കും യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും.

നല്ല CIBIL സ്കോർ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാനും ലളിതമായ ടിപ്സ് ഇതാ:

 • നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മാസ തവണകൾ യഥാസമയം അടയ്ക്കുക
 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുക, പേമെന്‍റ് റിമൈൻഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക
 • ദീർഘമായ ലോൺ കാലയളവ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമ്പോൾ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന CIBIL സ്കോർ ആണെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇതാ ചില പൊടിക്കൈകൾ:

 • ഉടനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വായ്പ്പ എടുക്കേണ്ടി വരുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോണിന് കോ-സൈനർ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
 • കൂടുതൽ കടം നേടാൻ ഒഴിവാക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ എല്ലാ EMIകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളും സമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ലോൺ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഡെബ്റ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ലോൺ ഉപയോഗിക്കുക
 • ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം, ശരിയായ റീപേമെന്‍റ് പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റ് ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതാ.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‍സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കാം (കൺസ്യൂമർ ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല).

നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ മതി:

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക
ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഇമെയിൽ ID യിലും അയച്ച OTP സ്ഥിരീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുക
ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ, റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുക.

ഇത് സൗജന്യമാണ്, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. മികച്ച പാർട്ട്?? ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്‍സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല!

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം CIBIL സ്കോർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു "സോഫ്റ്റ് ഇൻക്വയറി" ആയി പരിഗണിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ലെന്‍ഡര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഇഷ്വര്‍ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് CIBIL നോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചാൽ (സാധാരണയായി ലോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍), ഇത് ഒരു "ഹാര്‍ഡ് ഇന്‍ക്വയറി" എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ ഹാർഡ് ഇൻക്വയറി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു.

മൾട്ടിപ്പിൾ ഹാർഡ് ഇൻക്വയറികൾ, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, "ക്രെഡിറ്റ് ഹംഗ്രി ബെഹേവിയർ" എന്നാണ് വിളിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് ദോഷമായേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് അന്വേഷണം, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ശീലമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ , നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത അളക്കും. നിങ്ങളുടെ ലെൻഡർ പല കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്
ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡും ചരിത്രവും പരിശോധിക്കാൻ
 • ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശേഷി അളക്കാൻ
 • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന്‍റെ റിസ്ക് ലെവൽ അറിയുന്നതിനും
 • നിങ്ങൾ ലെൻഡർ ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ
 • നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോൺ തുകയും പലിശ നിരക്കും ലഭിക്കുന്നതിന്

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രധാന ഉപാധിയാണ്.

കുറഞ്ഞ CIBIL സ്കോർ വായ്പക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ലോൺ തുകകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി മാറുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ പരിശോധിക്കാം. അതിന്, നിങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരണം.

സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിലേക്കും മറ്റ് സാമ്പത്തിക നടപടിയിലേക്കും ആക്സസ് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ, ഉപയോക്താവ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുക, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നതാണ്.

അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് മെയിലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഫോമിൽ വിവരങ്ങൾ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും അഭ്യർത്ഥിച്ച തുകയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോമ്മിനൊപ്പം നൽകണം.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സിബിൽ സ്കോർ, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മുതലായവ പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ആവശ്യത്തിനും അവരുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ കാലയളവ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോക്താവിന് ഈ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടാകില്ല, മാത്രമല്ല അവരുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പുതുക്കുകയും വേണം.

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉപയോക്താവ് നടത്തിയ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ലൈനുകളുടെയും പേമെന്‍റുകളുടെയും വിശദമായ പട്ടിക സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്:

 • യൂസറിന്‍റെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ
 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ കട തുകകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്തതും ഓപ്പൺ ചെയ്തതുമായ ലോൺ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റ്
 • യൂസറിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണം
 • ജപ്തികൾ, പാപ്പരത്തങ്ങൾ, സിവിൽ കേസുകളുടെ വിധി മുതലായവയുടെ ഒരു പൊതു രേഖ.
  ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

300 മുതൽ 900 വരെയുള്ള മൂന്ന് അക്ക നമ്പറാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ഇത് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലെൻഡർമാർക്കും വായ്പക്കാരന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് സ്കോർ ഉയരുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും.

ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്നത് ഒരു അപേക്ഷകന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയുടെ പരിശോധനയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ പരമാധികാര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന പ്രവിശ്യാ അധികാരികളോ ആരുമായിക്കോട്ടെ, വായ്പയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് പരിശോധനകൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, സാധാരണയായി 750-ന് മുകളിലാണ്. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ലേഖനങ്ങൾ

back

ഹേ, സുജിത്! നിങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഓഫർ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്!

 • 10.49% വരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ

 • ₹15 ലക്ഷം വരെയുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

 • ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പണവിതരണം

ടി&സി ബാധകം*