ഇമേജ്

ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ്

ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായേക്കാം. ക്യാൻസര്‍ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ശരിയായ പരിചരണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമാണ്. ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉള്ളതിനാൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതൊരു സപ്ലിമെന്‍റാണ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

ക്യാൻസർ രോഗം കാരണമായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ചികിത്സാ ചെലവുകളും വരുമാന നഷ്ടവും ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ക്യാൻസർ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. കീമോതെറാപ്പി, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍, റേഡിയേഷൻ, ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവയ്ക്ക് പോളിസിയില്‍ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയും പണം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാന്‍ പ്രകാരം താഴെപറയുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു:
• ശ്വാസകോശ അർബുദം
• സ്തനാർബുദം
• ഉദര അർബുദം
• പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ
• അണ്ഡാശയ അർബുദം
• ഹൈപ്പോഫാരിന്‍ക്സ് ക്യാൻസർ

ഓൺലൈനില്‍ പ്ലാനുകള്‍ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാനും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുവാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ക്യാൻസര്‍ പോളിസി വാങ്ങുന്നതും പുതുക്കുന്നതും ഓണ്‍‌ലൈനില്‍ വളരെ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങളില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്താലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ

 • 1. ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളുടെ ചെലവുകള്‍ കാൻസർ ഇൻഷുറൻസില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
  2. രോഗനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
  3. ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒരുമിച്ചൊരു തുക നല്‍കുന്നതാണ്.
  4. ആരംഭഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രീമിയം ഇളവ് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്.
  5. മൈനര്‍, മേജര്‍, ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഘട്ടങ്ങള്‍ പോലെ ക്യാന്‍സറിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ പണം നല്‍കുന്നു.
  6. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ക്ലെയിമും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഇൻഷുറൻസ് തുക വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതാണ്.
  7. ഗുരതരമായ ക്യാന്‍സര്‍ രോഗം ബാധിക്കുന്ന പക്ഷം പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി എല്ലാ മാസവും പണം നല്‍കുന്നതാണ്.
  8. അടച്ച പ്രീമിയത്തിന് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
  9. വിപുലമായ വൈദ്യചികിത്സ, വിദഗ്ദ്ധ വൈദ്യോപദേശം, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾക്ക് പണം നൽകൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പോളിസി കവർ.

ക്യാൻസർ ഇൻഷുറൻസിലെ ഒഴിവാക്കലുകൾ

1. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനില്‍ സ്കിൻ ക്യാന്‍സര്‍ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
2. നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ലൈംഗികരോഗങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ.
3. നേരത്തെ മുതലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ കാരണമായുള്ള ക്യാന്‍സർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജൈവമോ അല്ലെങ്കിൽ ആണവമോ ആയ മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷന്‍ കാരണമായുള്ള ക്യാന്‍സര്‍ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.