ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದರೆ ಏನು?

  • ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ‌ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಸಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

  • ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  • FD ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 12 ಮತ್ತು 60 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದು.

  • ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ FD ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇದೆ.


  • ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?