ಟೂ ವೀಲರ್ ಲೋನ್ ಫೀಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ 9.25% ರಿಂದ 28% ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊತ್ತ (ರೂ.) / ಶೇಕಡಾವಾರು (%)

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 1% ರಿಂದ 12.95% ವರೆಗೆ (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೆಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ರೂ. 750/- (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು) ಮುಂಗಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ (ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ)

ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಪೂರ್ತಿ ಮುಂಪಾವತಿ:

  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂತಹ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ

ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ:

  • ಅಂತಹ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯನ್ನು 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ

ಬೌನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ

ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಧನದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂ. 531/- (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ

Delay in payment of monthly instalment shall attract penal interest at the rate of 3% per month on the outstanding monthly instalment from the respective due date until the date of receipt

ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ

ಅನ್ವಯವಾದರೆ ರೂ. 118 (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)

ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಹೊಸ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನೋಂದಣಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 450/- (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)