ಟೂ ವೀಲರ್ ಲೋನ್ ಫೀಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 35% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಸರು

ಮೊತ್ತ (ರೂ.) / ಶೇಕಡಾವಾರು (%)

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 12.95% ವರೆಗೆ (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೆಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ರೂ. 2500/- ವರೆಗೆ (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು) ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ (ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ)

ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಪೂರ್ತಿ ಮುಂಪಾವತಿ:

  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂತಹ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ

ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ:

  • ಅಂತಹ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯನ್ನು 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ
  • 1ನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ

ಬೌನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ

ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಧನದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೌನ್ಸ್‌ಗೆ ರೂ. 531/- ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ

ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಆಯಾ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3.5% ದರದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ

ಅನ್ವಯವಾದರೆ ರೂ. 118 (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)

ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 450/

ಲೋನ್ ವರ್ಧನೆ ಶುಲ್ಕ ಲೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಇಎಂಐ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 117 (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು). ರೂ. 999/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 01ನೇ ಕಂತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾನೂನು, ಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ. 3540/- (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)
ಸ್ಟಾಕ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 59/
ಬ್ರೋಕನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಡ್ಡಿ / ಇಎಂಐ ಮುಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿ

"ಬ್ರೋಕನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಡ್ಡಿ/ಇಎಂಐ ಮುಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿ" ಅಂದರೆ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ:

ಸನ್ನಿವೇಶ 1: ಲೋನ್ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಬ್ರೋಕನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಡ್ಡಿ/ಇಎಂಐ ಮುಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲ ಕಂತು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸನ್ನಿವೇಶ 2: ಲೋನ್ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಮೊದಲ ಕಂತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೈಜ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಎನ್ಒಸಿ ಕಿಟ್
NA