ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಶುಲ್ಕಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9% – 22%

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 3.54% ವರೆಗೆ (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು)

ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ

ಮಾಸಿಕ ಕಂತು/ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾದರೆ 3.50% ದರದಲ್ಲಿ ದಂಡಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು/ಇಎಂಐ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು/ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕಗಳು

ರೂ. 2,360 (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)

ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ

ವಾಸ್ತವದಂತೆ (ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ)

MOF (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶುಲ್ಕ)

ರೂ. 6,000


ವಾರ್ಷಿಕ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಲೋನ್ ವೈವಿಧ್ಯ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್

ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಒಟ್ಟು ವಿತ್‌‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ* ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ 0.295% (*ಮರು ಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನಂತೆ).

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್

ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ 0.295% ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು. ನಂತರದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿತ್‍ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ 0.25%ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು.


ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಲೋನ್ ವೈವಿಧ್ಯ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಲೋನ್ (ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್/ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಎಂಐ/ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು/ ಸ್ಟೆಪ್-ಡೌನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು)

ಅಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 4.72% (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು).

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್

ಅಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮರುಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನಂತೆ ಒಟ್ಟು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ 4.72% (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು).

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೋನ್

ಅಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮರುಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನಂತೆ ಒಟ್ಟು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ 4.72% (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು).


ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಲೋನ್ ಪಡೆದವರ ಪ್ರಕಾರ

ಸಮಯಾವಧಿ

ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಸಾಲಗಾರರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪಡೆದರೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್/ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಲೋನ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, 1 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.

4.72% + ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗೆಳು ಅನ್ವಯ.


ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 450 (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು)

ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್‌ ರೂ. 10.5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9% – 22% ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾವತಿಗಳು ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3.50% ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಪೆಯ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 4.72% ಕೈಗೆಟಕುವ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ಭಾಗಶಃ-ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ . ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದ 4.72% ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ಪೋರ್ಟಲ್ - ಮೈ ಅಕೌಂಟ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 50 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ ಏನು?

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವು ಅನುಮೋದಿತ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 3.54% ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ನೀವು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಮಮಾತ್ರದ 4.72% ಪ್ಲಸ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?

ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9% ರಿಂದ 22% ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ