குறுகிய-கால மற்றும் நீண்ட-கால fd இடையே தேர்வு செய்யவும்

பெயர்கள் சரியாக குறிப்பிடுவதால், நீண்ட-கால எஃப்டி-கள் மற்றும் குறுகிய-கால எஃப்டி-கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவணைக்காலத்தில் மாறுபடும்.

மேலும் குறிப்பிடத்தக்க லாபங்களை தேடுபவர்கள் நீண்ட-கால எஃப்டி-ஐ தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் நீண்ட தவணைக்காலத்திற்கு முதலீடு செய்யும்போது அசல் தொகை காலப்போக்கில் கூட்டுகிறது, இது சேர்க்கப்பட்ட வட்டியில் அதிகமாக சம்பாதிக்க உங்களுக்கு உதவுகிறது. மேலும், நீங்கள் நீண்ட கால FD-களுடன் சிறந்த வட்டி விகிதத்தைப் பெறுவீர்கள்.

குறுகிய-கால எஃப்டி-கள் உங்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வட்டி விகிதத்தை சம்பாதித்தாலும், அவை உங்கள் முதலீடுகளை மேம்படுத்தவும் மற்றும் சிறந்த பணப்புழக்கத்திலிருந்து நன்மை பெறவும் உங்களை அனுமதிக்கின்றன. நீங்கள் எஃப்டி வட்டி விகிதங்களுக்கு எந்தவொரு அதிகரிப்புகளையும் பெறலாம். இருவருக்கும் அந்தந்த நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் இருக்கும் போது, நீங்கள் குறுகிய-கால அல்லது நீண்ட-கால இலக்குகளை பூர்த்தி செய்ய முதலீடு செய்கிறீர்களா என்பதைப் பொறுத்தது.

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் எஃப்டி ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர் உடன் நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால எஃப்டி-களுடன் நீங்கள் பெறக்கூடிய வருமானங்களை சரிபார்க்கவும்.