டாக்டர்களுக்கான தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக கடனுக்கான தகுதி அளவுகோல்கள்

 • சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மருத்துவர்கள் (எம்டி/டிஎம்/எம்எஸ்) - பட்டம் மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
 • பட்டதாரி மருத்துவர்கள் (எம்பிபிஎஸ்) - பட்டம் மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்
 • பல் மருத்துவர்கள் (பிடிஎஸ்/எம்டிஎஸ்) - குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்
 • ஆயுர்வேத மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் (பிஎச்எம்எஸ் /பிஏஎம்எஸ்) - குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்

ஒரு தொழில் கடனுக்காக ஆயுர்வேத மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் ஒரு வீடு அல்லது கிளினிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

மருத்துவர்களுக்கான சொத்து மீதான கடனுக்கான தகுதி வரம்பு:

 • சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மருத்துவர்கள் (எம்டி/டிஎம்/எம்எஸ்) - குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்
 • பட்டதாரி மருத்துவர்கள் (எம்பிபிஎஸ்) - குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்
 • பல் மருத்துவர்கள் (பிடிஎஸ்/ எம்டிஎஸ்) - குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்
 • ஆயுர்வேத மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் (பிஎச்எம்எஸ் /பிஏஎம்எஸ்) - குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் தகுதிக்கு பிந்தைய அனுபவம்

இதனுடன், நீங்கள் இந்தியாவில் வசிக்கும் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.

மருத்துவர்களுக்கான தனிநபர் மற்றும் தொழில் கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

 • கேஒய்சி ஆவணங்கள்
 • மருத்துவ பதிவு சான்றிதழ்

மருத்துவர்களுக்கான சொத்து மீதான கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்:

 • கேஒய்சி ஆவணங்கள்
 • மருத்துவ பதிவு சான்றிதழ்
 • வீட்டு அடமான சொத்து பத்திரங்களின் நகல்

எளிய தகுதி விதிமுறைகள் மற்றும் அடிப்படை ஆவணங்களை வழங்குவதன் மூலம் மருத்துவர்களுக்கான பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் கடனைப் பெறுங்கள். நிதிக்கு தகுதி பெறுவதற்கு, உங்களுக்குத் தேவையானது ஒரு தகுதியான பட்டம் (எம்டி/டிஎம்/எம்எஸ்/எம்பிபிஎஸ்/பிடிஎஸ்/எம்டிஎஸ்/பிஎச்எம்எஸ்/பிஏஎம்எஸ்) மற்றும் தேவையான அனுபவம் ஆகும்.

உங்கள் தகுதியை நிரூபிக்க, கேஒய்சி ஆவணங்கள் மற்றும் உங்கள் மருத்துவ பதிவு சான்றிதழை வழங்கவும். ஒரு பாதுகாப்பான கடனுக்கு, ஒரு சில நிதி மற்றும் சொத்து ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஒப்புதல் மற்றும் ஆவணச் சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு தாமதமின்றி உங்கள் கணக்கில் நிதி வழங்கப்படும்.

நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்