വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഓഫറിന് (ഐപിഒ) അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

 • 100% digital process

  100% ഡിജിറ്റൽ പ്രക്രിയ

  ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 100% പേപ്പർലെസ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

 • Easy apply through UPI

  യുപിഐ വഴി എളുപ്പത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക

  നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക; ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.
 • Instant form fill

  തൽക്ഷണമായി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക

  ഐപിഒ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ബിഎഫ്എസ്എൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് തൽക്ഷണം അപേക്ഷിക്കാം.

ഒരു സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ആദ്യമായി പൊതുജനത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് (ഐപിഒ) എന്നത്. വിവിധ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ബിസിനസ് വികസനത്തിനോ പണം കണ്ടെത്താൻ കമ്പനികൾക്കുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇത്. ബിഡ്ഡിംഗ് വഴി ഐപിഒ സമയത്ത് നിക്ഷേപകർ ഇഷ്യുവർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഷെയറുകൾ വാങ്ങുന്നു. ഇനിഷ്യൽ ഓഫറിന് ശേഷം, ഷെയറുകൾ സെക്കന്‍ററി മാർക്കറ്റിൽ (സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്) ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിക്ഷേപകർക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതലായി വായിക്കുക: ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഐപിഒകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡിൽ, നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഐപിഒകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഐപിഒകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ

 1. 1 ഐപിഒ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സെക്യൂരിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 2. 2 'ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. 3 തുടരുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും എന്‍റർ ചെയ്യുക
 4. 4 നിങ്ങൾക്ക് ബിഎഫ്എസ്എൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രീ-ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലോട്ട് സൈസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് യുപിഐ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക
 5. 5 നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
 6. 6 നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ആപ്പ് തുറക്കുകയും ബ്ലോക്ക് മാൻഡേറ്റ് അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഐപിഒയിൽ പ്രയോഗിച്ച തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്

കുറിപ്പ്:

 • ബ്ലോക്ക് മാൻഡേറ്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐപിഒ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിക്കുന്നതാണ്
 • ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ആപ്പിൽ അഭ്യർത്ഥന ദൃശ്യമാകാൻ ചില കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം

കൂടുതലായി വായിക്കുക: ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഐപിഒ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഐപിഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്നാണ്. ഐപിഒയിൽ, ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി അതിന്‍റെ വിവിധ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ വികസനത്തിനോ മൂലധനം ഉയർത്താൻ ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതിന്‍റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നു.

ഐപിഒയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അനിവാര്യമാണോ?

അതെ, ഐപിഒയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ വാങ്ങുന്ന ഷെയറുകൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഐപിഒയിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ക്ലയന്‍റ് ഐഡി, ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്‍റ് ഐഡി (ഡിപിഐഡി) എന്‍റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ലോട്ട് സൈസ് എന്നാൽ എന്താണ്?

നിക്ഷേപകർ ഒരു ഐപിഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട മുൻകൂർ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ അളവാണ് ലോട്ട് സൈസ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഐപിഒയിൽ 30 ലോട്ട് സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 30, 60, 90, 120 (അങ്ങനെ മുന്നോട്ട്) ഷെയറുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഞാൻ അപേക്ഷിച്ച അതേ എണ്ണം ഷെയറുകൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ?

ഷെയറുകൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അപേക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഷെയറുകളേ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കൂ. അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത തുക അലോട്ട് ചെയ്ത ഷെയറുകളുടെ പരിധി വരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി തുക അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അലോട്ട്മെന്‍റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, മൊത്തം തുക അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.

അലോട്ട്മെന്‍റിൽ എനിക്ക് ഷെയറുകൾ എവിടെ ലഭിക്കും?

അലോട്ട് ചെയ്ത ഷെയറുകൾ ഐപിഒ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്.

എന്താണ് എഫ്‌പിഒ?

എഫ്‌പിഒ എന്നാൽ ഫോളോ-ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫർ ആണ്. ഐപിഒക്ക് വിപരീതമായി, പൊതു സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി പുതിയ ഷെയറുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ മൂലധനം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇതിനകം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എഫ്‌പിഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്.

ഐപിഒയിലെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ഐപിഒയിലെ ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്‍റെയും വിലയാണ് ഇഷ്യൂ നിരക്ക്. രണ്ട് തരം ഐപിഒകളുണ്ട്: ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഐപിഒ, ഫിക്‌സഡ് പ്രൈസ് ഐപിഒ. ഐപിഒ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് നൽകുന്നു. ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ഐപിഒയിൽ, ഇഷ്യുവർ കമ്പനി ഓരോ ഷെയറിന്‍റെയും വില നിശ്ചയിക്കുകയും നിക്ഷേപകർക്ക് ആ വിലയിൽ മാത്രമേ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനാകൂ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക