ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

image

മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് FD നിരക്ക്- 2020 - 8.05% വരെ പലിശ നിരക്ക്

സീനിയർ സിറ്റിസെൻ FD – നിരക്കുകൾ, സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

മാർക്കറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഉള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ, നിശ്ചിതത, സുരക്ഷ എന്നിവ അവയെ ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഉയർന്ന വരുമാനവും സ്ഥിരതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്, ഒന്നിലധികം പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ സുഖസൌകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഓൺ‌ലൈൻ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവ നേടാം.
 

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ സാധാരണ FD നിരക്കുകളേക്കാൾ 0.25% ഉയർന്നതാണ്, അതിനാൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ തനതായ ആവശ്യകതകൾ‌ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ FD ൽ‌ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന FD പലിശനിരക്കുകളിലൊന്നിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പീരിയോഡിക് പേഔട്ടുകൾ‌ നേടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്‍റിന് ശേഷമുള്ള വർഷം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ഒരുകൂട്ടം മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
 

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നായി ബജാജ് ഫിനാൻസ് എഫ്ഡിയെ മാറ്റുന്ന സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതാ ഇവിടെ: 
 

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ബജാജ് ഫിനാൻസ് 8.05% വരെ പലിശനിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേൺസ് നേടുക- FD ഓൺലൈൻ

ബജാജ് ഫിനാൻസ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ സാധാരണ FD നിരക്കുകളേക്കാൾ 0.25% ഉയർന്നതാണ്, അതിനാൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സവിശേഷമായ ആവശ്യങ്ങൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന FD പലിശ നിരക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യം, എളുപ്പമുള്ള ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപം, നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്‍റിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഒരു കൂട്ടം ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
 

 • ഇതുവരെയുള്ള പലിശ നിരക്കിനൊപ്പമുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് 8.35%

  8.35% വരെ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, അത് സാധാരണയേക്കാൾ 0.25% കൂടുതലാണ്

 • സൗകര്യപ്രദമായ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്

  നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേർസിന് അവരുടെ വീടുകളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നിക്ഷേപം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഓൺലൈൻ പേപ്പർ‌ലെസ്സ് പ്രക്രിയ ആസ്വദിക്കാൻ‌ കഴിയും എന്നതിനാൽ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FD ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മുമ്പത്തേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓൺലൈൻ FD ഓപ്ഷൻ ഒരു പേപ്പർ വർക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലാതെ തന്നെ ഉയർന്ന പലിശനിരക്കിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ FD വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പണം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • ലളിതമായ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ

  ങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഓൺലൈൻ FD ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എക്സ്പീരിയ ആപ്പ് വഴി എളുപ്പത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 • ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലാവധി

  ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൌകര്യപ്രകാരം 12 മുതൽ 60 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ഉയര്‍ന്ന സ്ഥിരത

  ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് FD, ICRA’s MAAA (സ്ഥിരം),CRISIL-ന്‍റെ FAAA/സ്ഥിരം റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചതാണ്, ഇന്‍ഡസ്‍ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ്.

 • ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍

  ഉപയോഗിക്കാന്‍ എളുപ്പമുള്ള ഫിക്സഡ് ‍ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ വഴി നിങ്ങളുടെ ഫൈനാന്‍സുകള്‍ വിലയിരുത്തുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക

 • FD കാലികമായ പലിശ പേഔട്ടുകള്‍ക്കുള്ള ഓപ്ഷന്‍

  മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കുള്ള ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് പലിശ പേഔട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അവിടെ നിങ്ങളുടെ പലിശ പേഔട്ട് പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷികം എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ 2020

മാസങ്ങളിലെ കാലയളവ് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം (രൂപയിൽ) സഞ്ചിതം അസഞ്ചിതം
പ്രതിമാസം ത്രൈമാസികം അർധ വാർഷികം വാർഷികം
12 – 23 25,000 7.15% 6.93% 6.97% 7.03% 7.15%
24 – 35 7.25% 7.02% 7.06% 7.12% 7.25%
36 - 60 7.35% 7.11% 7.16% 7.22% 7.35%

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള FAQ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള FD എന്നാൽ എന്താണ്?

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും നിശ്ചിത പലിശ നേടാനും അവരുടെ സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താനും കഴിയും.

ബജാജ് ഫിനാൻസ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് 7.35% ആരംഭിക്കുകയും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 8.35% വരെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ 60 മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് 8.35% പലിശ നിരക്ക് നേടാം.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് FD സുരക്ഷിതമാണോ?

ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD യെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക:

 • S&P Global ൽ നിന്നുള്ള BBB- റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഏക NBFC ആണ് ഇത്
 • ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് CRISIL മുഖേന FAAA യുടെയും ICRA മുഖേന MAAA യുടെയും ഉയർന്ന സ്ഥിരതയുള്ള റേറ്റിംഗുകൾ വഹിക്കുന്നു
 • ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് 2, 50, 000 സന്തുഷ്ടരായ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്, അവർ മൊത്തം FD ബുക്ക് വലുപ്പമായ 20, 000 + കോടിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 • ഏകദേശം ഈ ഉപഭോക്താക്കളിൽ 80, 000 മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ്, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഇതിനെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിലൊന്നായി എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.
ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഓപ്ഷനാണ്, കാരണം കാലതാമസങ്ങളുടെയും സ്ഥിരസ്ഥിതികളുടെയും അപകടസാധ്യത കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപം എന്താണ്?

ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ നിശ്ചിത വരുമാന ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയ്ക്ക്, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമാണ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സൌകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കാലയളവ്, പേഔട്ട് ആവൃത്തി, നിക്ഷേപ തുക എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഒരു ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഉയർന്ന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ FD യിൽ നിക്ഷേപിച്ച് 8.05% വരെ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക് ലഭ്യമാക്കാം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള FD പലിശ നിരക്ക് സാധാരണ FD പലിശ നിരക്കുകളേക്കാൾ 0.25% കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് റിട്ടയർമെന്‍റിന് ശേഷമുള്ള ചെലവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അവരുടെ സുവർ‌ണ്ണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് FD യിലെ പലിശ നികുതി ബാധകമാണോ?

ബാധകമായ ആദായനികുതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നേടുന്ന പലിശയ്ക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ നികുതികൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉറവിടത്തിൽ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ ബജാജ് ഫിനാൻസ് FDകളിൽ നിന്നുമുള്ള പലിശ വരുമാനം ഒരു വർഷത്തിൽ രൂ.3 ലക്ഷം വരെയുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്, കിഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഫോം 15H സമർപ്പിക്കാം.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിക്ഷേപ തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിക്ഷേപ നിരക്ക്

ദയവായി നിക്ഷേപ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിക്ഷേപ കാലയളവ്

ദയവായി നിക്ഷേപ കാലയളവ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേണുകൾ

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

വേഗത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ദയവായി താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക

പൂർണ പേര്*

ആദ്യ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ദയവായി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക

നഗരം*

ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഇമെയിൽ ഐഡി*

ദയവായി ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക

കസ്റ്റമർ തരം*

 

ദയവായി കസ്റ്റമർ തരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിക്ഷേപ തുക*

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

ദയവായി പരിശോധിക്കുക