ഷെയറിന്മേലുള്ള ലോൺ- അപേക്ഷാ ഫോം

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ, ബജാജ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മേൽ ഒരു ലോൺ നേടുക

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും രൂ. 10 കോടി വരെയുള്ള ലോൺ

വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗിനായി 5 മിനിറ്റിൽ ഓൺലൈൻ അപ്രൂവൽ

ഡെഡിക്കേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ 24/7 ലഭ്യമാണ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് EMI കാർഡിന്‍റെ ആനുകൂല്യം ചേർത്തു

ഷെയറിന്മേലുള്ള ലോൺ- അപേക്ഷാ ഫോം

നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം

നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 25 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം

നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ വേണം

നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ കുറഞ്ഞ മൂല്യം രൂ. 25 ലക്ഷം ആയിരിക്കണം

ഷെയറിന്മേലുള്ള ലോൺ- അപേക്ഷാ ഫോം

ഫൈനാൻഷ്യൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍

ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

പ്രസക്തമായ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ

മുമ്പത്തെ 6 മാസത്തെ ഡിമാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ഷെയറിന്മേലുള്ള ലോൺ- അപേക്ഷാ ഫോം

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക
എന്‍റർ ചെയ്യൂ 10-അക്ക നമ്പർ
ടോട്ടല്‍ പോര്‍ട്ട്‌ ഫോളിയോ വാല്യൂ ചേര്‍ക്കുക