ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

EMI ಎಂದರೇನು?

EMI ಎಂದರೆ ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಾಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ EMI ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂತು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳು ಅಸಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮರುಪಾವತಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂದರೇನು?

ಮರುಪಾವತಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ ಮರುಪಾವತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕಂತು, ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಸಲನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಬಾಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ನಮ್ಮ SMS ಸೇವೆ ನಂಬರಾದ 9223192235ಗೆ DUE ಅಥವಾ FC ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

NOC ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ?

NOC ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ? ಹೌದು! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ನಿಂದ ನಮ್ಮ SMS ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ 9223192235ಗೆ NOC ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಲೋನ್‌ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ RC ನಂಬರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ NOC ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ.

ನಾನು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಾದ 9223192235ರಿಂದ ನಮ್ಮ SMS ಸೇವೆ ನಂಬರಿಗೆ SOA ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್, ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ OTP ಯೊಂದಿಗಿನ ಲಾಗಿನ್‌ನಂಥ ರುಜುವಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಆದ www.bajajautofinance.com ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಂತು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ?

ಹೌದು! ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಪೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂತು ಅಥವಾ ದಂಡದ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿಯ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು 'ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಾನು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು! ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ/ ಭಾಗಶಃ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್, ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ OTP ಯೊಂದಿಗಿನ ಲಾಗಿನ್‌ನಂಥ ರುಜುವಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಆದ www.bajajautofinance.com ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

ನನ್ನ ಲೋನ್‌ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್, ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ OTP ಯೊಂದಿಗಿನ ಲಾಗಿನ್‌ನಂಥ ರುಜುವಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಆದ www.bajajautofinance.com ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ: https://www.bajajautofinance.com

ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ಜನರು ಇವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ

ತಿಳಿಯಿರಿ

EMI ನೆಟ್ವರ್ಕ್

ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟಕುವ EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ತಿಳಿಯಿರಿ
Digital Health EMI Network Card

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ EMI ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್

ರೂ. 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮುಂಚಿತ-ಅನುಮೋದಿತ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಈಗಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು EMI ಕಾರ್ಡ್ ಎರಡರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ಡ್

ಅಪ್ಲೈ