ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ FD ಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ FD ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

A = P (1 + r/4/100) ^ (4*n) ಮತ್ತು A = P (1 + r/25)4n.

ಎಲ್ಲಿ,
A = ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ
P = ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ
n = ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ

ನೀವು ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿನೋಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್.

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಎರಡನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದಪಾವತಿಗಳು.
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸುಲಭ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ:
 ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಧ
 ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ವಿಧಗಳು
 ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಮೊತ್ತ
 ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎರಡೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

FD ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ:

  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ.

  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವಧಿ: ಕಾಲಾವಧಿಯು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

  • ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ (ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ): ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ FD ಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ಬಡ್ಡಿ ಆವರ್ತನ: ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಧ(ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ, ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ): ಸಾಧಾರಣ ನಾಗರೀಕರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.