పాకెట్ ఇన్సూరెన్స్: రోజువారి జీవితం కోసం, రోజువారి ఇన్సూరెన్స్

వాలెట్ కేర్

కవర్: రూ. 2 లక్షల వరకు

  • ప్రీమియం

    రూ. 599

  • అవధి

    365 రోజులు

24/7 కార్డ్ బ్లాకింగ్ సర్వీసులు
ఎమర్జెన్సీ ప్రయాణము మరియు హోటల్ సహకారము
కార్డ్ మోసం కోసం రక్షణ
ఉచిత PAN కార్డ్ భర్తీ
సరికాని సమాచారం వలన నష్టం
కార్డ్ హోల్డర్ నిర్లక్ష్యము