మ్యూచువల్ ఫండ్

ఈక్విటీ ట్రెండింగ్ ఫండ్స్ జాబితా

Aug'18-Oct'18
ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయబడుతుంది
 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: తక్కువ నుండి ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు

లార్జ్ క్యాప్

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

రిలయన్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్

9.70

10.07

22.03

అధికం

2

9585

SBI బ్లూ చిప్ ఫండ్

5.73

9.85

20.80

తక్కువ

1

18892

ICICI ప్రుడెన్శియల్ బ్లూ చిప్ ఫండ్

10.16

11.27

19.31

మీడియం

1

17129

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: తక్కువ నుండి ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు

మల్టీ క్యాప్

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఈక్విటీ ఫండ్

4.99

12.54

25.25

మీడియం

1

9188

SBI మాగ్నమ్ ముల్టికాప్ ఫండ్

8.72

12.22

24.15

మీడియం

2

5215

కొటక్ స్టాండర్డ్ ముల్టికాప్ ఫండ్

8.43

12.48

23.51

మీడియం

1

19260

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: తక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: >5 సంవత్సరాలు

మిడ్ క్యాప్

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

L&T మిడ్కాప్ ఫండ్

5.11

14.80

31.82

తక్కువ

1

2724

ICICI ప్రుడెన్శియల్ మిడ్కాప్ ఫండ్

5.98

8.83

29.43

తక్కువ

1

1517

కొటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ

6.61

12.54

31.16

తక్కువ

2

3218

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: మధ్యస్థం నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: >5 సంవత్సరాలు

స్మాల్ క్యాప్

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

రిలయన్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

10.31

16.64

37.92

తక్కువ

1

6949

ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా స్మైల్లర్ కంపెనీస్ ఫండ్

5.64

12.53

30.90

తక్కువ

1

7327

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: తక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు >5 సంవత్సరాలు

లార్జ్ మరియు మిడ్ క్యాప్

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఈక్విటీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్

1.33

11.43

25.39

మీడియం

2

6023

డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ ఈక్విటీ ఆపర్ట్యూనిటీస్ ఫండ్

5.72

12.30

22.10

మీడియం

2

5472

SBI లార్జ్ & మిడ్కాప్ ఫండ్ - రెగ్యులర్ ప్లాన్

8.30

9.55

22.73

మీడియం

1

2261

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: తక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు >5 సంవత్సరాలు

విలువ

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్

2.34

12.64

30.54

మీడియం

1

3803

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: ఎక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: >5 సంవత్సరాలు

దృష్టి

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

యాక్సిస్ ఫోకస్డ్ 25 ఫండ్

19.30

15.65

21.82

మీడియం

2

3943

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: ఎక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 1-3 సంవత్సరాలు

అగ్రెసివ్ హైబ్రీడ్

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

రిలయన్స్ ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్

5.70

10.38

20.15

తక్కువ

1

13368

ఎల్‌&టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్

5.56

9.68

19.84

తక్కువ

1

10483

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: తక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ (ఉద్దేశం: పన్ను పొదుపు u/s 80C)

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు >5 సంవత్సరాలు

ELSS

స్కీమ్ పేరు

రిటర్న్ (CAGR %)

అస్థిరత

CRISIL ర్యాంక్

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

5 సంవత్సరం

ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ 96

14.04

12.42

25.08

తక్కువ

2

6022

యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్

16.21

11.63

26.05

మీడియం

2

17097

IDFC ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ (ELSS) ఫండ్

9.77

11.37

22.99

అధికం

1

1444

08/08/2018 నాటికి రిటర్న్స్

మూలం CRISIL

 

డెట్ ట్రెండింగ్ ఫండ్స్ లిస్ట్

Aug'18-Oct'18


ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయబడుతుంది
 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: మధ్యస్థం

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 1-3 సంవత్సరాలు

కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్

స్కీమ్ పేరు

CRISIL ర్యాంక్

రిటర్న్స్ (CAGR %)

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

6 నెలలు

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

కొటక్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్

1

3.68

6.28

7.78

1173

 

రిస్క్ ప్రొఫైల్: ఎక్కువ నుండి చాలా ఎక్కువ

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 1-3 సంవత్సరాలు

క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్

స్కీమ్ పేరు

CRISIL ర్యాంక్

రిటర్న్స్ (CAGR %)

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

6 నెలలు

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

ఎల్‌&టి క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్

1

2.56

4.74

7.93

3768

 

రిస్క్: తక్కువ నుండి మధ్యస్థం

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 1-3 సంవత్సరాలు

బ్యాంకింగ్ మరియు PSU ఫండ్

స్కీమ్ పేరు

CRISIL ర్యాంక్

రిటర్న్స్ (CAGR %)

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

6 నెలలు

1 సంవత్సరం

3 సంవత్సరం

యాక్సిస్ బ్యాంకింగ్ & PSU డెట్ ఫండ్

1

3.16

6.14

7.46

620

 

రిస్క్: తక్కువ నుండి మధ్యస్థం

ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్: 1-3 సంవత్సరాలు

బ్యాంకింగ్ మరియు PSU ఫండ్

స్కీమ్ పేరు

CRISIL ర్యాంక్

రిటర్న్స్ (CAGR %)

స్కీం AUM (రూ. కోట్లు)

3 నెలలు

6 నెలలు

1 సంవత్సరం

HDFC షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్

1

1.66

3.23

5.57

10592

L&T షార్ట్ టర్మ్ బాండ్ ఫండ్

1

1.61

2.94

4.79

3119

08/08/2018 నాటికి రిటర్న్స్

మూలం CRISIL

డిస్క్లెయిమర్:

షరతులు మరియు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి: దాని యొక్క డైరెక్టర్లు, ఉద్యోగులు, అసోసియేట్లు, అనుబంధ సంస్థలు మొదలైనవాటితో సహా, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, పైన పేర్కొన్న సమాచారం యొక్క ఖచ్చితత్వం, పరిపూర్ణత, సమయపాలన మరియు సమాచారం యొక్క విషయాలకు బాధ్యత వహించదు. సెక్యూరిటీలు మార్కెట్ ప్రభావిత కారకాలు లేదా శక్తులపై ఆధారపడి స్కీం యొక్క NAV పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు. పథకం ప్రత్యేక రిస్క్ కారకాలు మరియు ఇతర వివరాల కొరకు, దయచేసి ఆఫర్ డాక్యుమెంట్లను చదవండి. పైన పేర్కొనబడిన విషయాలు సమాచారం కోసం మాత్రమే మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీంలు కొనుగోలు, విక్రయం లేదా పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి ప్రతిపాదనకు అన్వయించబడదు. పాఠకులు విచక్షణతో ఆలోచించి తదుపరి చర్యకు ఉపక్రమించే ముందు వృత్తిపరమైన సలహాదారులను సంప్రదించవలసిందిగా సలహా ఇవ్వబడుతుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి మార్కెట్ రిస్కుకు లోబడి ఉంటుంది, అందుచేత, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు దయచేసి ఆఫర్ డాక్యుమెంట్లు చదవండి.

ప్రజలు వీటిని కూడా పరిగణించారు

ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్

మీ పొదుపులు పెరగడానికి హామీ ఇవ్వబడిన మార్గం

ఇప్పుడే అప్లై చేయండి
Digital Health EMI Network Card

డిజిటల్ హెల్త్ EMI నెట్‌‌వర్క్ కార్డ్

రూ. 4 లక్షల వరకు ప్రీ- అప్రూవ్డ్ పరిమితితో తక్షణ యాక్టివేషన్

ఇప్పుడు పొందండి

ఇన్సూరెన్స్

అనుకోని పరిస్థితుల్లో మీ కుటుంబానికి భద్రత

ఇప్పుడే అప్లై చేయండి

ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్‌ పైన లోన్

మీ అన్ని అవసరాలకు సురక్షిత మరియు అవాంతరం లేని ఫైనాన్స్

ఇప్పుడే అప్లై చేయండి