తరచుగా అడగబడే ప్రశ్నలు

నేను థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ను ఎలా కొనుగోలు చేయగలను?

బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ వారి వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి మరియు ఆన్‍లైన్ లో థర్డ్-పార్టీ అప్లికేషన్ ప్రారంభించండి. మీ వివరాలు అందించండి మరియు మీ ప్లాన్ ఎంచుకోని తక్షణ ఆమోదం పొందండి.

నేను థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి?

థర్డ్-పార్టీ నష్టాల కోసం చెల్లించడం శక్తికి మించినది కావచ్చు. మీరు ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ కు గురి అయితే, థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కలిగి ఉండటం వలన మీకు మనశ్శాంతి మరియు ఫైనాన్సియల్ భద్రత ఉంటాయి. థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ గాయాలు, వైకల్యం, థర్డ్-పార్టీ మరణం లేదా వారి వాహనము లేదా ఆస్తికి జరిగిన నష్టానికి పరిహారము చెల్లించగలదు.

థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం తప్పనిసరా?

అవును, భారతదేశములో మోటారు వాహనాల చట్టము, 1988 ప్రకారము థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి. .

ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగిన తరువాత నేను థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ను ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి?

వీలైనంత తొందరగా, మీరు యాక్సిడెంట్ జరిగిన తేదీ నుండి 60 రోజులలోపు థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రకారము మీ క్లెయిమ్ ను ఫైల్ చేయవచ్చు.